SPECIÁL COVID-19: Aktualizované statistiky z domova i ze světa →
Školačka. | ILUSTRACE: archiv ppmagazín.com

Aktualizujeme: Maturity se odkládají, škola místo prázdnin nebude

Aktualizace:
Hodnocení čtenářů0 Hlasování
0

Ministr školství Robert Plaga (ANO) předloží zákon, kterým bude chtít posunout termín maturit na dobu, kdy se znovu otevřou školy. Na tiskové konferenci po jednání vlády to řekl premiér Andrej Babiš (ANO). Kvůli šíření koronaviru jsou uzavřeny základní, střední, vyšší odborné i vysoké školy. Podrobnosti, jak to bude ve skutečnosti, slibuje ministerstvo školství sdělit v pondělí.

Zde jsou: Ministerstvo školství chce, aby jednotné přijímací zkoušky na střední školy proběhly nejdříve čtrnáct dní po znovuotevření škol. V případě státních maturit to mají být tři týdny.

Pokud nebude k 1. červnu školní docházka na střední školy obnovena, bude maturitní vysvědčení vystaveno na základě studijních výsledků žáka z posledních tří vysvědčení. Zkrácení letních prázdnin kvůli dohnání výuky ministerstvo školství neplánuje.

Přijímací zkoušky na vysoké školy bude nyní ministr Robert Plaga řešit s rektory vysokých škol. „Tam je nutná změna zákona. Proto musíme připravit legislativní řešení,“ uvedl Plaga. V případě státních zkoušek si dělá opatření každá škola zvlášť.

„V tuto chvíli neumíme říct, jak dlouhou dobu budou školy zavřené. Nicméně mohu říci, že již od počátku opatření na ministerstvu školství pracujeme na zpracování možných variant dalšího postupu,“ uvedl pro Lidovky.cz ministr školství Robert Plaga (ANO).

K maturitám se podle statistik Cermatu přihlásilo 79 972 středoškoláků, k přijímacím zkouškám na maturitní obory 94 956 dětí. Z nich 70 028 se hlásí na čtyřleté obory, tedy z devátých tříd základních škol. Na osmiletá gymnázia je zájemců 19 353 a na šestiletá gymnázia 5575.

Protočí se vám panenky

Názory na jednotné maturity se různí. A není ani jisté, na kolik vyšly daňové poplatníky. Přesné údaje o nákladech obecně nejsou k dispozici. Zatímco například podle aktuálního výpočtů Pedagogické komory stála příprava maturit více než 1,5 miliardy korun, někdejší ministr školství Josef Dobeš operoval s třímiliardovou částkou; jeho nástupci se dvěma miliardami.

„Výpočet Pedagogické komory jsme zpracovali na základě odpovědí Cermatu. Vyplývá z něj, že dosavadní náklady na zajištění státních maturit přesáhly 1,5 miliardy korun (náklady za rok 2018, které nemáme k dispozici, počítáme stejné jako v roce 2017; v roce 2018 navíc proběhla jednorázová obměna výpočetní techniky na středních školách ve výši 236 miliónů korun),“ uvedl šéf Pedagogické komory Radek Sárközi.

Náklady by se měly nyní zvýšit o dalších 236 miliónů korun na nákup nové výpočetní techniky, přičemž široká veřejnost – zejména studenti a jejich rodiče – často netuší, že státní maturity nezajišťuje stát (jak by se dalo předpokládat), nýbrž soukromé firmy najaté státem. Stát, respektive ministerstvo školství, především prostřednictvím své organizace Cermat vypisuje za tímto účelem veřejné zakázky.

Abychom pochopili celkovou finanční náročnost, potažmo i fakt, proč dnes chybějí ve školství finance, zmapujme nejprve jednotlivé maturitní položky včetně klíčových tendrů. Jisté je jedno: každému se protočí panenky.

Nedávná minulost

Jen na vývoj maturitních testů šlo 80 miliónů korun. Testy se poprvé plošně ověřily při maturitní generálce, která se uskutečnila v říjnu 2010. Vyšla na 120 miliónů. Tato částka by stačila k vybavení stovek škol moderní výpočetní technikou.

K maturitní generálce Cermat rovněž vypsal řadu dalších zakázek: milióny směřovaly opět k firmám, aby například monitorovaly, zda a do jaké míry funguje ta či ona část maturit. Například 3. března 2010 vyhlásil soutěž na vyhodnocení příprav plánované podzimní generálky. Vítěz zakázky v hodnotě 2,3 miliónu s DPH měl provést mimo jiné monitoring přípravy a průběhu zkušebního testování.

Spolu s rekonstrukcí stála tiskárna a distribuční centrum testů 300 miliónů.

MŠMT

Maturitní testy je třeba vytisknout. V přehledu zakázek bylo tudíž možné dohledat i částku 211 miliónů na bezpečnou tiskárnu s automatizovanými kompletačními linkami v pražských Holešovicích a částku 40 miliónů na rekonstrukci těchto prostor. Nakonec se za tiskařské stroje utratilo 240 miliónů. Spolu s rekonstrukcí stála tiskárna a distribuční centrum testů 300 miliónů. Předtím Cermat sídlil v pražské Jezuralémské ulici; tamější rekonstrukce spolkla 80 miliónů.

Zhruba 20 miliónu stálo zajištění datového spojení mezi takzvaným řídicím centrem a školami. Jakmile se totiž testy fyzicky dopraví k žákům, veškerá komunikace probíhá už jen elektronicky. A kdo testy do 1500 škol rozvážel? Tendr vyhrála firma Stahl – stěhovací služba, spol. s r. o. Limitní cena zakázky byla 58,6 miliónu, podle firmy se však nakonec s ministerstvem dohodli na nižší ceně – po 50 miliónech pro maturitní ročníky 2011 až 2014. Otázkou přitom i nadále zůstává, nebylo-li by úspornější zasílání otázek rovnou školám přes jejich datové schránky.

Co se týká logistického zabezpečení, zakázku v hodnotě 300 miliónů vyhrála v roce 2010 společnost Logica Czech Republic. Ta distribuovala počítačové technologie do škol, aby mohly být výsledky digitalizovány, odeslány do centra a centrálně vyhodnoceny.

Samotné školení učitelů-hodnotitelů bylo další nákladnou součástí maturit. Vyšlo na 95 miliónů. Stovky kantorů absolvovaly v lednu až březnu 2011 pracovní víkendy. Ačkoli byli už předtím proškoleni, aby zvládli hodnotit písemné práce, museli projít školením znovu.

Hodnotitelé nevěřili vlastním očím. Program pokládali za buzeraci a plýtvání veřejnými prostředky. „Připomínám, že učitelé byli během posledních asi dvou let řádně proškoleni na zadavatele, hodnotitele, a to prací písemných i ústních zkoušek. Osvědčení měla mít platnost několik let,“ uvedla tehdy třeba kantorka Alexandra Pobucká z Frýdku-Místku.

Podle očitého svědectví probíhalo v roce 2012 školení tak, že na šest set učitelů, kteří přijeli na víkend do hlavního města, nocovalo v luxusních čtyřhvězdičkových hotelech Corinthia Towers a Panorama. Z hotelů je svážely autobusy do jedné základní školy na Žižkově. Zásadnější bylo však zjištění, že kvůli technickým potížím požadované certifikáty maturitních hodnotitelů vůbec neobdrželi. „Všichni účastníci měli přislíbeno obdržení certifikačních vysvědčení a smluv. Nedostali však vůbec nic,“ řekl zaměstnanec Cermatu.

Podle „žádosti o objednání služeb / zboží“ navrhoval Cermat za přepravu učitelů deseti autobusy v termínu od 31. 3. do 1. 4. 2012 cenu s DPH ve výši 117 220 korun. Z další dokumentace je patrno, že na takzvaný certifikační víkend pro tisíc osob bylo vyhrazeno 1 330 000 korun (na ubytování, stravu, prostory)

Cermat také dlouho čelil neschopnosti spuštění banky testových úloh (BTÚ), přitom fakturované náklady činily 60 miliónů. Na informační web pro nové maturity byly vypsány hned tři zakázky celkem za 2,7 miliónu. 450 tisíc šlo na analýzu projektu. Nepočítáme-li milióny korun na výzkumy veřejného mínění, další podobné „tendříky” byly třeba na studie, které zjišťovaly, co má Cermat dělat pro to, aby vysoké školy uznávaly výsledky maturit při přijímačkách. Za téměř dva milióny bez DPH měla zase jiná společnost navrhnout „princip projektové kanceláře Cermatu“.

Tučný rozpočet Cermatu

Cermat si objednal i studie a analýzy v celkové hodnotě 4,5 miliónu korun, zaměřené na matematickou gramotnost. „Tyto studie byly proplaceny, ale nebyly zčásti nebo zcela dodány,“ uvedla v roce 2010 někdejší šéf školství Josef Dobeš.

Agentury třeba zjišťovaly, co má Cermat dělat pro to, aby vysoké školy uznávaly maturity při přijímacích zkouškách. Za 2,4 miliónu agentura STEM/MARK připravila dva výzkumy veřejného mínění k otázkám reformy maturitní zkoušky.

Ministerstvo školství navrhne zúžení státní maturity jen na didaktické testy. Podle ministra školství Roberta Plagy (ANO) to podporují odborníci i poslanci. Ministerstvo by tak ustoupilo od ústní části a slohových prací. Návrh úprav by ministr chtěl předložit na jaře. Konkrétní návrh zákona by podle Plagy mohl být hotov v dubnu. Změny by se měly týkat až maturantů, kteří budou do středních škol nově nastupovat.

Současné nastavení maturit kritizuje řada učitelů. Poukazují na to, že přibývá maturantů, kteří u zkoušek neuspějí. Podle některých odborníků je třeba jednat také o tom, je-li maturita potřebná na všech typech škol. Část z nich se domnívá, že by na učilištích byla vhodnější mistrovská zkouška.

Nyní se státní maturita skládá z testu, písemné a ústní zkoušky. Povinná je z češtiny a jako druhý předmět si mohou středoškoláci zvolit matematiku nebo cizí jazyk. Od roku 2021 a 2022 má být matematika postupně povinná téměř pro všechny obory. Právě z matematiky přitom propadá nejvíc maturantů, v letošním testu to bylo 22,3 procenta těch, kteří si ji vybrali. Vedle toho žáci skládají zkoušky ještě ze dvou až tří předmětů ve škole, kterou studovali.

Palčivou otázkou bylo, proč mnohé z těchto činností nedělali sami pracovníci Cermatu. Jen v roce 2010 měl 55 kmenových zaměstnanců. K nim bylo nutné přičíst 845 projektových pracovníků, autorů, revizorů či členů expertních týmů.

Celkový roční rozpočet organizace byl tehdy předpokládán ve výši 385 miliónů, co se neinvestičních výdajů týče. Sem spadaly i platy – limit počtu zaměstnanců placených ze státního rozpočtu byl 71, z eurofondů jich bylo 45. Kapitálové výdaje se měly přiblížit k 50 miliónům. V současné době je situace již mírně odlišná. Koncem roku 2012 se totiž Cermat „uskromnil”: propustil 17 lidí. 

Špatně cílená reklama

Peníze ovšem dnes scházejí i v důsledku nezřízené propagace zkoušek. Kromě reklamy, jež běžela v televizi (za dva milióny), měla jedna ze zakázek na propagační předměty z roku 2010 hodnotu 1,8 miliónu korun. Vítězná firma dodala třeba tři tisíce igelitových tašek s logy. Tak to úřad alespoň prezentoval. Avšak skutečná pravda vyšla najevo až o rok později.

V březnu 2011 ministerstvo změnilo taktiku kvůli protestům ze strany učitelů i studentů. „Maturita měla naprosto špatně zacílenou propagaci. Cermat utrácel milióny za letáky, semináře, tašky. Studenty ani jeden z těchto způsobů propagace nepřiměl k tomu, aby jakkoli změnili na státní maturitu názor,” sdělilo ministerstvo. Úplné výdaje na komplexní informační podporu reformy maturitní zkoušky činily podle úřadu„za období leden 2009 až leden 2011 celkem 10,6 miliónu korun“.

Nicméně ministerstvo si přesto dalo bez výběrového řízení vyrobit další televizní spoty. Jejich tváří se stali kromě Dobeše fotbalista Václav Kadlec a zpěvačka Tereza Vágnerová. „Mám peníze, proto nepotřebuju vzdělání. Přírodu rozlišuju na vepřové a hovězí,” vyjmenovával Kadlec, aby následně sdělil, že má ve skutečnosti jiné hodnoty. Spoty Cermat natočit v říjnu 2010, stály 994 578 korun. A konal se i maturitní veletrh.

Tendr na poskytovatele konzultačních a prezenčních akcí vyhrála 19. března 2012 společnost Trimedar. Zakázku na propagaci maturit na sociálních sítích (Facebooku atd.) 19. dubna firma Honeypot. Ta se však do té doby zabývala hlavně tvorbou webů. Cermat jí na propagaci přidělil 800 tisíc. Jediným uvedeným hodnoticím kritériem správy sítí bylo pak získání co nejvyššího počtu fanoušků převážně z řad maturantů.

Nikdo nic neví

Vše shora uvedené lze pokládat jen za ukázku některých výdajů z celkové sumy téměř dvě miliardy korun. Na tolik totiž podle auditu pozdějšího šéfa školství Petra Fialy, Dobešova nástupce, státní maturity vyšly. Fiala ani nikdo jiný z politiků či odpovědných osob nedokázal vysvětlit, za co konkrétně se tak obrovská suma utratila.

Kdo se rovněž domnívá, že si ministerstvo u nadlimitních zakázek samo organizovalo výběrová řízení, mýlí se. I když má vlastní legislativní sekci, najímalo si k zajištění tendrů externí právní firmy. A kdo je pro školství vybíral? Nikoli úředníci, ale například na přelomu let 2008 a 2009 obchodní společnost OrgametCZ, které bylo za tuto činnost v roce 2009 vyplaceno celkem 95 200 korun. Na dotaz, kolik si pak od roku 2004 vydělali sami organizátoři zakázek, odpovědělo ministerstvo: „Vyčíslit prostředky vydané přímo na právní služby z účetnictví bohužel nelze.“ 

Hodnocení čtenářů0 Hlasování
0

O nás

PressPort Magazín (ppmagazín.com; pressportmagazín.cz) je nezávislá zpravodajsko-publicistická platforma. Spuštěna byla dne 11. listopadu 2018. Vydává Pribil Production.

Další příspěvky
Co letos zapadlo: GIBS a policie odposlouchávala 15 novinářů a jejich zdroje: Slonkovou, Kubíka a další