SPECIÁL COVID-19: Aktualizované statistiky z domova i ze světa →
Farma Čapí hnízdo | FOTO: archiv ppmagazínu.com

Čapí hnízdo: unikly ze spisu Babišovy odposlechy? Nelze to vyloučit, říká špičkový expert

Aktualizace:
Hodnocení čtenářů1 Hlasování
64

Čapí hnízdo – tato aféra téměř dennodenně otřásá veřejným prostorem, alespoň tedy jeho virtuální částí. Například dnešní titulky: Bradáčová iniciovala kontrolu žalobce kauzy Čapí hnízdo. Babišův právník se vzdal obhajoby syna. Tři nové skutečnosti v kauze Čapí hnízdo: Co se změnilo? A tak dále.

Ale veřejnost reaguje opačně, nežli by možná chtěli mnozí novináři, kteří ji tak často informacemi o premiérovi bombardují (ať už jde o zprávy prefabrikované, anebo vzniknuvší závisle na chybách samotných politiků). Popularita ministerského předsedy Andreje Babiše navzdory prezentaci jeho osoby v negativních konotacích stoupá.

Nám je Babišův nárůst popularity lhostejný, stejně jako by nám byl lhostejný propad lidové přízně; a jelikož máme ambici hodnotit toliko fakta, bereme to jako jednu ze skutečností, zajímavou snad ze sociologického hlediska.

Téma: analýza dr. Hrádely

Věnujme se dnes raději analýze, jež prozatím poněkud zapadla, i když o ní ve zkratce některé sdělovací prostředky letos již informovaly.

Rozsáhlý dokument, důsledně se opírající o veřejné zdroje, sestává z mnoha částí, ppmagazín.com jej má k dispozici a zpracoval ho známý advokát a analytik Karol Hrádela.

Ten, jak již mnohokrát prokázal, nepodléhá vnějším vlivům. Konec konců, když si doktora Hrádelu vybíral za předsedu Kontrolní komise Jednoty českých právníků Otakar Motejl, ocenil, že se nebojí říct svůj názor, přestože se nemusí líbit a je nepohodlný. A to už je samo o sobě vyznamenání.

Nezbytný úvod

Z analýzy, jejímž posláním je zmapovat z dlouhodobého hlediska možná trestní stíhání na objednávku napříč Českem, vyplývá, že kauzy Šuman (dnes již vyčpělá aféra) a Čapí hnízdo (kterým se Hrádela věnuje na několika stranách textu) jsou možná propojeny a není vyloučeno, že opravdu vznikly na politické zadání s cílem Babiše oslabit.

Shora zmíněnou domněnku samozřejmě analýza explicitně nepotvrzuje. Jestliže je posláním médií šířit prověřené informace, a to podle možností s vysokou mírou odpovědnosti a kvality (což bývá výjimkou), smyslem jakékoliv analýzy je zase vyhodnocovat existující známé důkazy. Analýza znamená rozbor skutečností a vůbec nemá důkazy zajišťovat. Veřejně známé důkazy pak rozebírá v nečekaných souvislostech velmi podrobně.

Hrádela má ve zpravodajské komunitě vysoký kredit jako jeden z nejlepších českých analytiků. „Vždy se těším na jeho přesné postřehy a čtu je se zaujetím,“ řekl ppmagazínu.com například Martin Uher, svého času jeden z nejlépe hodnocených tuzemských zpravodajců.

Na Hrádelovu analýzu v minulosti reagovali i novináři: Sabina Slonková, hlavní aktérka reportáže o synovi Andreje Babiše, se nechala slyšet, že na celém Hrádelově dokumentu je nejzajímavější, že vznikl na zakázku. „Kdo je klientem, který si ho u Hrádely objednal a zaplatil, to ale advokát tají,“ podivila se.

Jak je zřejmé, u novinářů dnes nelze očekávat přílišné právní povědomí, ostatně k této profesi je dostatečnou kvalifikací vyučení, jak potvrzují poslední inzeráty mediálního domu Economia, poptávajícího redaktory pro Hospodářské noviny.

Je tudíž třeba připomenout, že smyslem advokacie je poskytování právních služeb – to znamená činnost na zakázku. A pokud advokát zpracoval analýzu na zakázku, jednal dle svých povinností. Stejně tak je povinností jakéhokoliv advokáta hájit advokátní tajemství. Možná by měli někteří novináři znát text § 21 zákona o advokacii: „Advokát je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se dozvěděl v souvislosti s poskytováním právních služeb.“

A po tomto nezbytném úvodu nyní přejděme k samotnému textu dokumentu.

To bylo spěchu…

Analýza připomíná, že aféra Čapí hnízdo propuká 24. listopadu 2015. Celá záležitost je předtím známá, a to dlouhodobě, z článku v časopisu Respekt zveřejněném 19. října 2013 těsně před volbami, konanými od 25. října 2013. Nějaké trestní oznámení mělo být podáno již v září roku 2015.

Tato aféra mohla stát i u případného nařízení sledování (nahrávání) Andreje Babiše, což má význam i v záležitosti údajných nahrávek později zveřejněných na twitterovém účtu Šuman.

Při šetření kauzy Čapí hnízdo se vyskytla podle Hrádely na základě veřejných zdrojů řada skutečností vyvolávajících podezření nejen na účelové trestní stíhání nežádoucího politika, ale i na snahu jej odstranit z ekonomického vlivu (více box).

Doplňme, že policie vyslechla hlavní obviněnou v kauze Čapí hnízdo, bývalou náměstkyni jihlavského primátora za ANO Janu Mayerovou, teprve tuto středu. Až se chce říct, to bylo spěchu s Babišovým vydáním před volbami… Na druhou stranu, ostatní politici měli alespoň o čem hovořit.  Jiné téma nebyly s to nalézt.

Právní úprava sledování

Ale zpět k případným odposlechům Babiše v souvislosti s vyšetřováním údajného dotačního podvodu. Ve stručnosti a po odhlédnutí od norem mezinárodního i ústavního práva lze připustit, že sledovat lze kohokoliv nejen prostřednictvím telefonních odposlechů, ale i kontrolou korespondence, ale zejména prostřednictvím institutu sledování osob, lidově označovaném jako takzvané prostorové odposlechy.

Při případném policejním sledování prostřednictvím prostorových odposlechů se uplatní úprava trestního řádu, kdy „sledování, při kterém mají být pořizovány zvukové, obrazové nebo jiné záznamy, lze uskutečnit pouze na základě písemného povolení státního zástupce.“ Tedy bez ingerence soudu a bez ohledu na velikost případně hrozícího trestu. 

Zneužití prostorových odposlechů je reálnější než zneužití telefonních odposlechů. Přitom i u telefonních odposlechů při přezkumu dle trestního řádu Nejvyšší soud konstatoval v řadě případů porušení zákona.

Čili utajované a v jistém smyslu téměř nekontrolovatelné prostorové sledování probíhá pouze na základě písemného povolení státního zástupce bez kontroly ze strany sledovaného či soudu. Sledovaná osoba nemá právo zjistit, že byla sledována.

Pro telefonní odposlech se na rozdíl od prostorových odposlechů vyžaduje předchozí souhlas soudu. Byly-li v případě Babiše užity prostorové odposlechy, mohlo dojít samozřejmě i k zjišťování státního a obchodního tajemství i osobních údajů při šetření trestního oznámení v kauze Čapí hnízdo. To je zvlášť závažné při četných únicích informací z živých policejních spisů.

Hrozba propadnutí majetku

Věc Čapí hnízdo byla (je) šetřena jako zvlášť závazný zločin dotačního podvodu s trestní sazbou 5 až 10 let odnětí svobody a zvlášť závažný zločin Poškození zájmů Evropské unie se stejnou trestní sazbou. Soud může vzhledem k okolnostem spáchaného trestného činu a poměrům pachatele uložit trest propadnutí majetku, odsuzuje-li pachatele za zvlášť závažný zločin, jímž pro sebe nebo pro jiného získal nebo se snažil získat majetkový prospěch.

Výše trestní sazby v kauze Čapí hnízdo je zásadní nejen pro možnost nasazení odposlechů, ale zejména pro to, že v případě uznání viny nelze uložit podmíněný trest.

Pokud bychom připustili, že prostorové odposlechy byly nasazeny cíleně na základě povolení státního zástupce a později došlo k úniku těchto informací k anonymní skupině Šuman (zveřejnila je na internetu) a k sestřihání těchto informací, došlo by zde podle Hrádely zřejmě k závažnému trestnému činu. A pokud by nějaká osoba zneužila prostorového odposlechu, šlo by dle všeho o zneužití pravomoci úřední osoby, kterou by měl úřední orgán stíhat z úřední povinnosti.

Jestliže není vůbec zřejmé, jak státní orgány řešily buď neoprávněné nahrávání ústavního činitele či spíš pravděpodobněji únik z úředních spisů, měly by se tím zabývat i kontrolní orgány poslanecké sněmovny. Tuto možnost však omezují politické hrátky, například ji omezovaly hrátky ohledně obsazení předsedy komise pro kontrolu Generální inspekce bezpečnostních sborů.

Nedostatek veřejných informací o šetření vzniku nahrávek vicepremiéra vyvolává podezření, že státní moc proti Babišovi cíleně postupovala a účastník či účastníci nahraných schůzek se staly pouze obětí takovéto snahy.

Účelovost?

Podezření z účelového šetření kauzy Čapí hnízdo vyvolává na základě údajů dostupných z veřejných zdrojů:

  1. zdlouhavé šetření oznámení; zdálo se, že směřuje uzavřením do volební kampaně k termínu voleb do Poslanecké sněmovny 20. 10. 2017; toto podezření nevyvrátila ani vrchní státní zástupkyně.
  2. to, že ihned poté, co bylo zveřejněno, že Babiš chce, aby lithium zůstalo ve vlastnictví státu, informoval policejní orgán státního zástupce o tom, že bude žádat o jeho vydání.
  3. je sporné, jak unikla samotná zpráva OLAF, a jak se k ní nakladatelství Economia a.s. dostalo a zda opětovně nedošlo k úniku z policejního spisu.
  4. pokud překlad zprávy OLAF zveřejněný nakladatelstvím Economia odpovídá realitě, tak neuvádí Babiše s Faltýnkem jako dotčené osoby: kroky k prodeji společnosti ZZN AGRO Pelhřimov s.r.o., IČ 62508873, později transformované na Farmu Čapí hnízdo, a.s.  byly prokazatelně uskutečněné před tím (například posudek z listopadu 2007 k 31. 10. 2007, transformace k 1. 12. 2007), než byla zveřejněna 20. prosince 2007 Výzva č. 4, takže v době zahájení transformace nemohl Babiš a Faltýnek vědět, že jakákoliv dotační výzva bude zveřejněná a co v ní bude.
  5. žádost o vydání Babiše a Faltýnka, pokud její zveřejněné znění odpovídá pravdě, neprokazuje zřejmě subjektivní stránku trestného činu ze strany Babiše, Faltýnka a dalších osob, ale i nelogičnosti typu, že prodej akcií byl fiktivní a ryze účelový (takže byl fiktivní, tj. nebyl, nebo byl, ale účelový?).
  6. velmi malé množství relevantních zveřejněných důkazů, sporná právní kvalifikace, pokud by se i stalo to, co je tvrzeno (jednočinný souběh trestného činu dotačního podvodu s trestným činem poškození finančních zájmů Evropské unie).
Hodnocení čtenářů1 Hlasování
64

O nás

PressPort Magazín (ppmagazín.com; pressportmagazín.cz) je nezávislá zpravodajsko-publicistická platforma. Spuštěna byla dne 11. listopadu 2018. Vydává Pribil Production.

Další příspěvky
feedzy RSS