Čapí hnízdo? Ve světle tří miliard za pokulhávající státní maturity prkotina

Aféra údajně neoprávněně čerpané padesátimiliónové dotace na farmu Čapí hnízdo je mnoho měsíců nejpopisovanějším novinářským tématem. Ne že by nebyla důležitá (a ani ji nechceme zlehčovat), ale odstínila třeba státní projekty, kde se doslova vypařily miliardy korun. Mnozí hochštapleři, kteří si z eráru a za eurodotace, určené například na školství, postavili vily, si tak mnou ruce; kvůli Čapímu hnízdu se octli mimo zájem sdělovacích prostředků.

Státní maturity jsou opět tématem číslo jedna a současný kabinet je chce zeštíhlit. Naposledy se k nim vyjádřil prezident Miloš Zeman s tím, že by nebylo od věci vyřadit jednotnou maturitu z učebních oborů.

„Protože učební obory by daleko více než maturitu podle mého názoru potřebovaly mistrovskou zkoušku,“ uvedl prezident. Připomněl, že padaly návrhy na zrušení státní organizace Cermat. Ta maturity spravuje. „Kdo mu tenkrát (když se maturity „budovaly,“ pozn.) šéfoval? Nějaký pan Zelený,“ zavzpomínal Zeman a dodal, že je dobře, že Zelený odešel.

Co ale dobře není, je, že politici opět o jednotných zkouškách dospělosti hovoří. Proč? To je jednoduché. Reforma maturit se připravovala čtrnáct let a stála kolem tří miliard korun. Z následujícího popisu se vám tak možná protočí panenky a budete si říkat: „Ano, premiér by neměl být trestně stíhaný, to je ostuda, ale co je proti tomuhle nějaké Čapí hnízdo, kde ještě vina nebyla prokázána a kde společnost Imoba, spadající do holdingu Agrofert, vrátila padesátimiliónovou dotaci?“

V zajetí firem

Široká veřejnost – zejména studenti a jejich rodiče – často netuší, že státní maturity nezajišťuje stát (jak by se dalo předpokládat), nýbrž soukromé firmy najaté státem. Stát, respektive ministerstvo školství, především prostřednictvím své organizace Cermat (Centrum pro zjišťování výsledků ve vzdělávání) vypisuje za tímto účelem veřejné zakázky.

„Smluvní vztahy zajišťují technologickou, technickou a logistickou podporu maturit,“ zní vyjádření Cermatu.

Tyto peníze byly a jsou využívány v rámci fondů EU. Abychom pochopili celkovou finanční náročnost státních maturit, potažmo i fakt, proč dnes chybějí finance, zmapujme nejprve jednotlivé maturitní položky včetně klíčových tendrů.

Jak létaly stamilióny

Jen na vývoj maturitních testů šlo 80 miliónů korun. Testy se poprvé plošně ověřily při maturitní generálce, která se uskutečnila v říjnu 2010. Vyšla na 120 miliónů. Tato částka by stačila k vybavení stovek škol moderní výpočetní technikou.

K maturitní generálce Cermat rovněž vypsal řadu dalších zakázek: milióny korun směřovaly opět k firmám, aby například monitorovaly, zda a do jaké míry funguje ta či ona část maturit. Například 3. března 2010 vyhlásil soutěž na vyhodnocení příprav plánované podzimní generálky. Vítěz zakázky v hodnotě 2,3 miliónu s DPH měl provést mimo jiné monitoring přípravy a průběhu zkušebního testování.

Nechceme zlehčovat aféru Čapího hnízda, ovšem kvůli ní nemá řada novinářů čas věnovat se i jiným kauzám.

Maturitní testy je třeba vytisknout. V přehledu zakázek bylo tudíž možné dohledat i částku 211 miliónů na bezpečnou tiskárnu s automatizovanými kompletačními linkami v pražských Holešovicích a částku 40 miliónů na rekonstrukci těchto prostor. Nakonec se za tiskařské stroje utratilo 240 miliónů. Spolu s rekonstrukcí stála tiskárna a distribuční centrum testů 300 miliónů. Předtím Cermat sídlil v pražské Jezuralémské ulici; tamější rekonstrukce spolkla 80 miliónů.

Zhruba 20 miliónu stálo zajištění datového spojení mezi takzvaným řídicím centrem a školami. Jakmile se totiž testy fyzicky dopraví k žákům, veškerá komunikace probíhá už jen elektronicky. A kdo testy do 1500 škol rozvážel? Tendr vyhrála firma Stahl – stěhovací služba, spol. s r. o. Limitní cena zakázky byla 58,6 miliónu, podle firmy se však nakonec s ministerstvem dohodli na nižší ceně – po 50 miliónech pro maturitní ročníky 2011 až 2014. Otázkou přitom i nadále zůstává, nebylo-li by úspornější zasílání otázek rovnou školám přes jejich datové schránky. Tedy takřka zadarmo.

Co se týká logistického zabezpečení, zakázku v hodnotě 300 miliónů vyhrála v roce 2010 společnost Logica Czech Republic. Ta distribuovala počítačové technologie do škol, aby mohly být výsledky digitalizovány, odeslány do centra a centrálně vyhodnoceny. 

Luxus bez certifikátů

Samotné školení učitelů-hodnotitelů bylo další nákladnou součástí maturit. Vyšlo na 95 miliónů. Stovky kantorů absolvovaly v lednu až březnu 2011 pracovní víkendy. Ačkoli byli už předtím proškoleni, aby zvládli hodnotit písemné práce, museli projít školením znovu.

Táta státních maturit Pavel Zelený. | FOTO: archiv

Zase nové maturity. Ministr plánuje zrušení slohovek a ústní části

Ministerstvo školství navrhne zúžení státní maturity jen na didaktické testy. Podle ministra školství Roberta Plagy (ANO) to podporují odborníci i poslanci. Ministerstvo by tak ustoupilo od ústní části a slohových prací. Návrh úprav by ministr chtěl předložit na jaře. Konkrétní návrh zákona by podle Plagy mohl být hotov v dubnu. Změny by se měly týkat až maturantů, kteří budou do středních škol nově nastupovat.

Současné nastavení maturit kritizuje řada učitelů. Poukazují na to, že přibývá maturantů, kteří u zkoušek neuspějí. Podle některých odborníků je třeba jednat také o tom, je-li maturita potřebná na všech typech škol. Část z nich se domnívá, že by na učilištích byla vhodnější mistrovská zkouška.

◀︎ Táta státních maturit Pavel Zelený. | FOTO: archiv

Nyní se státní maturita skládá z testu, písemné a ústní zkoušky. Povinná je z češtiny a jako druhý předmět si mohou středoškoláci zvolit matematiku nebo cizí jazyk. Od roku 2021 a 2022 má být matematika postupně povinná téměř pro všechny obory. Právě z matematiky přitom propadá nejvíc maturantů, v letošním testu to bylo 22,3 procenta těch, kteří si ji vybrali. Vedle toho žáci skládají zkoušky ještě ze dvou až tří předmětů ve škole, kterou studovali. (red, ČTK)

Podle očitého svědectví probíhalo v roce 2012 školení tak, že na šest set učitelů, kteří přijeli na víkend do hlavního města, nocovalo v luxusních čtyřhvězdičkových hotelech Corinthia Towers a Panorama. Z hotelů je svážely autobusy do jedné základní školy na Žižkově. Zásadnější bylo však zjištění, že kvůli technickým potížím požadované certifikáty maturitních hodnotitelů vůbec neobdrželi. „Všichni účastníci měli přislíbeno obdržení certifikačních vysvědčení a smluv. Nedostali však vůbec nic,” uvedl tehdy Cermat. Z další dokumentace je patrno, že na takzvaný certifikační víkend pro tisíc osob bylo vyhrazeno 1 330 000 korun (na ubytování, stravu, prostory).

Cermat také dlouho čelil neschopnosti spuštění banky testových úloh (BTÚ), přitom fakturované náklady činily 60 miliónů. Na informační web pro nové maturity byly vypsány hned tři zakázky celkem za 2,7 miliónu. 450 tisíc šlo na analýzu projektu. Nepočítáme-li milióny korun na výzkumy veřejného mínění, další podobné „tendříky” byly třeba na studie, které zjišťovaly, co má Cermat dělat pro to, aby vysoké školy uznávaly výsledky maturit při přijímačkách. Za téměř dva milióny bez DPH měla zase jiná společnost navrhnout „princip projektové kanceláře Cermatu”. 

Tučný rozpočet

Cermat si objednal i studie a analýzy v celkové hodnotě 4,5 miliónu korun, zaměřené na matematickou gramotnost. Tyto studie byly proplaceny, ale nebyly zčásti nebo zcela dodány. Palčivou otázkou je, proč mnohé z těchto činností nedělali sami pracovníci Cermatu. Celkový roční rozpočet organizace býval ve výši 385 miliónů. Koncem roku 2012 se Cermat „uskromnil”: propustil 17 lidí. Odešel i někdejší šéf centra Pavel Zelený.

Nechceme zlehčovat aféru Čapího hnízda, ovšem kvůli ní nemá řada novinářů čas věnovat se i jiným kauzám. Jejich aktéři tak mají žurnalisty i veřejnost… No, ono se stačí podívat na obrázek… | FOTO: archiv

Peníze ovšem dnes scházejí i v důsledku nezřízené propagace zkoušek. Kromě reklamy, jež běžela v televizi (za dva milióny), měla jedna ze zakázek na propagační předměty z roku 2010 hodnotu 1,8 miliónu korun. Vítězná firma dodala třeba tři tisíce igelitových tašek s logy.

Úplné výdaje na komplexní informační podporu reformy maturitní zkoušky, tj. reklamu, činily za období leden 2009 až leden 2011 celkem 10,6 miliónu korun.

Tendr na poskytovatele konzultačních a prezenčních akcí vyhrála 19. března 2012 společnost Trimedar. Zakázku na propagaci maturit na sociálních sítích (Facebooku atd.) 19. dubna firma Honeypot. Ta se však do té doby zabývala hlavně tvorbou webů. Cermat jí na propagaci přidělil 800 tisíc. Jediným uvedeným hodnoticím kritériem správy sítí bylo získání co nejvyššího počtu fanoušků převážně z řad maturantů.

Náklady na celkovou podobu dnešní státních maturit, které nefungují, vyšly, jak bylo shora uvedeno na zhruba tři miliardy korun. To je v rozporu s náklady uvedenými v materiálu, jejž ministerstvo předkládalo v roce 2009 do vlády. Vybudování technologické infrastruktury mělo vyjít na 130 miliónů, generální pilotáž na 99. Skutečné částky, dalekosáhle vyšší, už byly uvedeny, přičemž náklady na jeden ročník české maturity jsou pak vyčísleny na zhruba 250 miliónů.

Současný stav je tedy tristní, zvláště vezmeme-li v potaz, že se miliardové státní maturity, mající ve stávající podobě podle politiků nicotnou životnost, připravovaly zmíněných čtrnáct let. Teď stát začne de facto znovu…


Profilový obrázek
ppmagazín.com

ppmagazín.com je zpravodajsko-publicistická platforma. Sestává i z tematických příloh ppděti a ppženy & muži.

Doposud žádné komentáře

Reagujte

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

■ nezávislýMAGAZÍN

PROJEKTY, to jsou dlouhodoběji sledovaná a obsahově rozsáhlejší témata (začasto sestávající z vícero článků), předně však společensky významná, která pravidelně sledujeme a aktualizujeme.

Czech CS English EN