Nyní čtete
Česko má geniální krajské policejní šéfy. Studium MBA prý zvládli za pouhý „víkend“ a kousek
 
 

NAŠE ADRESA:
www.

Česká republika je celosvětovým unikátem. Můžeme se pochlubit nejinteligentnějšími krajskými policejními řediteli*. Co kraj, to génius. Jak jinak si vysvětlit, že tito šéfové dokázali získat prestižní profesní tituly MBA údajně během „dvoudenního“ kurzu, zatímco běžně trvá studium dva roky?

Je možno říct, že studium MBA zůstává nejefektivnějším akcelerátorem manažerské kariéry. Master of Business Administration, zkráceně MBA, je totiž vysokoškolský postgraduální studijní program, který připravuje absolventy do manažerských pozic a prohlubuje jejich znalosti v oblasti řízení. Titul MBA je ekvivalentem k tuzemskému „inženýrovi“, třebaže v Česku není podle zákona zahrnut do systému vysokoškolského studia; je součástí celoživotního vzdělávání. Ale „všude jinde“ (třeba v USA) jste s MBA za manažera par excellence. I proto je studium těžké a ne každý ho zvládne dokončit.

Nikoli však krajští policejní ředitelé. Ti (s ironickou nadsázkou, jelikož naše téma začínáme publicisticky, tj. touto glosou) neselhali díky „výjimečnému úsudku a pronikavě bystrým analytickým mozkům“. Díky mozkům, kterými, zdá se, předčí hravě logiku, inteligenci a kapacitu „nabušených“ mozkoven absolventů jaderné fyziky Matfyzu. Ano, díky nim byl s to tuzemský policejní management zvládnout náročné studium za pouhé dva dny (a kratičký kousek, nepočítáme-li „dokončení“ v hlavním městě).

„Které trvalo také asi dva dny,“ sdělili ppmagazínu.com představitelé Odborové aliance IZS (integrovaného záchranného systému). Deník MF DNES uvedl, že dní bylo třináct.

⇣ KOLÁŽ: ppmagazín.com

Mezi brilantní a oceněníhodné české mozky se zařadil i mozek oblíbeného šéfa středočeské policie Václava Kučery. Je ostudou české policie, že tuto zprávu náležitě nepropagovala prostřednictvím tiskového oddělení policejního prezidia.

A kdo že jsou ti Einsteini? Například prý podle aliance:

 • ředitel pražské policie plk. Mgr. Jan Ptáček, MBA;
 • ředitel středočeské policie brig. gen. JUDr. Václav Kučera, PhD., MBA;
 • ředitel zlínské policie plk. JUDr. Jaromír Tkadleček, MBA;
 • ředitel moravskoslezské policie plk. Mgr. Tomáš Kužel, MBA a další.

„Měli absolvovat dvoudenní kurz v zařízení ministerstva vnitra Hotel Šumava Wellness & Sport, a to v září roku 2018 a vyhotovit závěrečnou práci,“ dodali představitelé zmíněné aliance IZS s tím, že rozsah práce byl údajně šest stran.

MBA za svým jménem získáte po absolvování zpravidla 1 až 3letého studia. Zatímco například na Vysoké škola ekonomie a managementu zaplatíte za 12měsíční studium 70 000 Kč, absolvování 18měsíčního MBA kurzu na pražské pobočce Katz Graduate School of Business University of Pittsburgh, kde se studuje anglicky a jde o 6. nejlepší program v USA, vás vyjde na 1 250 000 Kč.

To by jen tak někdo nezvládl, možná ještě tak americký matematik John Forbes Nash, jehož jméno by nejspíš znali jen jeho oboroví kolegové nebýt oscarového snímku Čistá duše. A třebaže se nesluší nikoho podceňovat, nedůvěřovat mu, natož jde-li o management tuzemské policie, redakce ppmagazínu.com zaslala přesto dotazy policejnímu prezidiu, plánuje-li podobnou podporu i pro další vedoucí pracovníky ozbrojeného sboru. Za 2) na kolik studium vyšlo (běžně se pohybuje v rozmezí od 70 do 250 tisíc Kč) a za 3) co bylo jeho obsahem, například jaké klíčové kompetence u funkcionářů prohloubilo.

⇣ FOTO: Zařízení služeb pro ministerstvo vnitra

Brilantní studijní výkon krajských policejních ředitelů podtrhává i fakt, že kurz MBA probíhal v drsném prostředí Kašperských Hor.

Policejní prezidium nejenomže informaci o vyčerpávajícím dvoudenním studijním programu, jehož zlatým hřebem byl zisk titulu MBA, nevyvrátilo, absolutorium takového kurzu vnímá dokonce jako služební povinnost policejních funkcionářů.

Minulý pátek nejprve ppmagazínu.com napsala vrchní komisařka Lenka Sikorová z tiskového oddělení: „Ke zpracování vaší žádosti je zapotřebí větší časové dotace. Jakmile budeme mít vámi požadované informace k dispozici, ihned je poskytneme.“

Co přislíbilo, prezidium splnilo. Sikorová později uvedla: „Kurz MBA proběhl pod taktovkou Policejní akademie České republiky v Praze. Policejní prezidium ČR tento kurz neorganizovalo, proto se k vámi uváděným skutečnostem nemůže vyjádřit. Dle služebního zákona je každý příslušník povinen prohlubovat svoji odbornost. A úspěšné absolvování kurzu MBA je plněním této povinnosti.“

BOX 1

Odbory: Krajské policejní ředitele proškoluje v MBA studiu bývalý velitel Pohotovostního pluku VB z Národní třídy

Redakce ppmagazínu.com je daleka kádrování. Už proto, že žijeme v zemi, kde celá jedna generace zažila stavbu největšího evropského sousoší, žulového Stalina na pražské Letné, a o něco později, už přeprogramovaná, nejrozsáhlejší církevní restituce ze všech zemí. V područí příkazů, zákazů a nástrah tak člověk mohl klidně velet v roce 1989 rotě Pohotovostnímu pluku VB na Národní třídě a zasahovat proti studentům a o pár let později už připravovat manažerské kurzy pro policejní funkcionáře v souladu s principy „západoevropského“ MBA studia…

Představitelka odborové aliance IZS (integrovaného záchranného systému), která ppmagazín.com upozornila na problém MBA „studia“ krajských policejní ředitelů, k tomu uvedla: „Podle veřejně dostupných informací z webové stránky Policejní akademie ČR vede tento MBA kurz JUDr. Z. K. (právě vzhledem k odporu ke kádrování celé jméno neuvádíme, pozn. red.) – někdejší velitel roty Pohotovostního pluku VB, pluku, který zasahoval na Národní třídě.“

⇣ FOTO: Policejní akademie

Informace o studiu. (Jméno jsme zakryli, pozn. red.)

Na otázku, z čeho představitelka OA IZS vychází, že byl JUDr. Z. K. velitelem roty nechvalně proslulé státní represivní složky, odkázala se na své zdroje z policejní akademie z řad pedagogického sboru: „A psalo se o tom i v médiích,“ podotkla.

Časopis Reflex v roce 2004 skutečně přinesl informaci, že JUDr. Z. K. byl velitelem roty Pohotovostního pluku Veřejné bezpečnosti.

⇣ FOTO: archiv

Z časopisu Reflex(jméno jsme zakryli, pozn. red.)

Jde-li skutečně o současného JUDr. Z. K. z Policejní akademie ČR se ppmagazínu.com ale nepodařilo stoprocentně ověřit (ačkoli s dotyčným představitelka OA IZS komunikovala, viz nahrávka, byť dříve, než stačila inkriminovanou otázku položit, zavěsil). Může jít o náhodu. Vzhledem k tehdejšímu působení JUDr. Z. K. u VB a dnešnímu působení JUDr. Z. K. v oblasti bezpečnosti na policejní akademii je však pravděpodobné, že se představitelka OA IZS nemýlí.

Redakci ppmagazínu.com je jakékoli kádrování nepříjemné, nijak také nesnižujeme odborné a pedagogické schopnosti JUDr. Z. K.

„Ne, nemýlí se. Můj kolega a pan doktor Z. K. byl skutečně oné dnes již historické události v roce 1989 účasten na straně represivních složek státu coby jejich představitel – velitel ,“ sdělil redakci ppmagazínu.com jeden z profesorů Policejní akademie ČR, který si však nepřál zveřejnit své jméno s ohledem na zachování dobrých vztahů na pracovišti; to respektujeme.

Otázkou také zůstává, jak tyto kurzy MBA mohu vypadat a proč se náhle nazývají policejní funkcionáři manažery. „Odpovědí by snad mohl být fakt, že policie – ozbrojený bezpečnostní sbor, již dávno neplní svou funkci. Pojem manažer odborná literatura vykládá takto: Manažer je vedoucí pracovník, který zodpovídá za chod jemu svěřené organizace,“ dodává představitelka IZS. A vzápětí pokládá otázku: „K čemu ale třeba manažerů, které vzdělává bývalý velitel roty Pohotovostního pluku VB, kdy hlavní činností StB i VB bylo provádět protizákonné operace ve prospěch KSČ? Jaké jsou tedy výstupy z těchto kurzů?“

Někteří studenti se doktora zastávají.

Naopak někteří studenti se JUDr. Z. K. zastávají. „Tomu nevěřím!“ uvádí jeden z nich. „Pan dr. Z. K. je podle mě slušný člověk a určitě by mu pan rektor a děkan neumožnili vykonávat tak významnou funkci, kdyby něco takového v minulosti dělal.“

Zopakujme, že redakci ppmagazínu.com je jakékoli kádrování nepříjemné. Též nijak nesnižujeme odborné a pedagogické schopnosti JUDr. Z. K. Z našeho pohledu je však zajímavé poukázat na dobové paradoxy, s nimiž se potýkala a potýká řada občanů České republiky – a takovým paradoxem může být i služba státu v duchu marxismu-leninismu a po vzoru SSSR, kdy dotyčný po dějinném zvratu zakrátko své zemi naopak slouží tím, že pro ni vychovává z policistů manažery po vzoru Spojených států.

BOX 3

Policejní „top gun“ mozky. MBA za jménem straší prý i velvyslance a exšéfa policie Tuhého

V Česku musela vysvětlovat okolnosti získání vzdělání nejen řada politiků, nýbrž i policejních funkcionářů. Bude to muset podstoupit i ten se závratnou kariérou?

Také čtěte

Ano, závratnou na tak „mladého” funkcionáře (ročník 1972), uvážíme-li, že začínal jako řadový policista v Albrechticích. Jeho postup akceleroval, když se stal v roce 2008 náměstkem ředitele Správy Severomoravského kraje Policie ČR. Pak už to šlo rychle: další a další významné funkce, dokonce post policejního prezidenta, až jej 28. října 2014 prezident Miloš Zeman jmenoval brigádním generálem.

K 31. říjnu 2018 se rozhodl odejít z funkce prezidenta Policie ČR. A následně se stal v listopadu 2018 velvyslancem na Slovensku. Ano, řeč je o genpor. Mgr. Bc. Tomáši Tuhém, Ph.D., MBA. A právě tři poslední písmenka za jménem jej nyní prý „budí“ ze sna.

„Rychlokurz“

Ve spolupráci s Odborovou aliancí IZS (integrovaného záchranného systému) informujeme o „superstudentech“ z řad krajských policejních ředitelů. Ti prý de facto získali prestižní tituly MBA během rychlokukurzu, jenž trval pár dní, zatímco běžná délka studia je dva roky.

Kvůli délce kurzu zpochybňuje kvalitu vzdělání policistů Česká asociace MBA škol.

Připomeňme, že mezi brilantní a oceněníhodné se zařadily i mozky šéfa středočeské policie dr. Václava Kučery, PhD., MBA, ředitele pražské policie Mgr. Jana Ptáčka, MBA. „Nově jsme zjistili, že mezi ně patří také první náměstek policejního prezidenta Martin Vondrášek,“ uvedla představitelka aliance. Nicméně faktem je, že Vondráček, je-li držitelem titulu, ho na rozdíl od kolegů nikde veřejně neužívá.

K 31. říjnu 2018 se rozhodl odejít z funkce prezidenta Policie ČR. A následně se stal v listopadu 2018 velvyslancem České republiky na Slovensku. Ano, řeč je o genpor. Mgr. Bc. Tomáši Tuhém, Ph.D., MBA. A právě tři poslední písmenka za jménem jej nyní prý budí ze sna. | KOLÁŽ: ppmagazín.com

Možná mu mohlo dojít, že na konci studia běžně studenti zpracovávají závěrečnou práci v rozsahu několika desítek stran. Policisté ji ale napsali přímo na kurzu. „Text vypracovaný na místě byl studujícími odevzdán zkušební komisi,“ uvedl pro MF DNES Ptáček; deník se tématem rovněž zabývá.

Asociace se zlobí

Právě kvůli délce kurzu zpochybňuje kvalitu vzdělání policistů Česká asociace MBA škol. „To není MBA, to je kurz, který si pořádá policejní akademie, a ta si může pořádat kurzy, jaké chce. Ale neměla by mást lidi a nazývat je MBA. To není MBA, to má úplně jiná kritéria, nemůže trvat třináct dní, to v žádném případě. To bylo školení, ne titul MBA,“ řekla rozčileně pro zmíněný deník tajemnice asociace Jarmila Seidlová.

Středočeský policejní ředitel Václav Kučera a pražský šéf Jan Ptáček. | KOLÁŽ: ppmagazín.com

Lenka Sikorová z policejního prezidia ppmagazínu.com sdělila: „Kurz MBA (ekvivalent zahraničního inženýrského studia, pozn. red.) proběhl pod taktovkou Policejní akademie České republiky v Praze. Policejní prezidium ČR kurz neorganizovalo. Dle služebního zákona je každý příslušník povinen prohlubovat svoji odbornost. A úspěšné absolvování kurzu MBA je plněním této povinnosti.“

V Chovancových šlépějích

Podle několika policistů, kteří redakci ppmagazínu.com i alianci IZS oslovili, si právě tak prohloubil kvalifikaci i současný velvyslanec Tuhý. Je-li to to pravda, v zahraničí by jakýkoli politik či diplomat možná rezignoval. Ne tak v Čechách.

Připomeňme třeba do očí bijící plagiát bakalářské práce Tuhého blízkého spojence – exministra vnitra Milana Chovance (ČSSD). Jeho práce pochází z roku 2009, kdy Chovanec studoval na Fakultě právnické Západočeské univerzity v Plzni. Ukázalo se, jak doložila Pirátská strana, že dvě normostrany se doslovně shodují s vypracovanou maturitní otázkou z přeloučského gymnázia.

Reakci Tuhého se snažíme získat, je však faktem, že titul MBA za jménem začal dle veřejných zdrojů užívat na podzim loňského roku, přičemž kurz proběhl v září.

⇣ Psali jsme k tématu (všechny vydané články):

Projekt: „Rychlostudium“ MBA policejních funkcionářů

⇣ Psali jsme k tématu (všechny vydané články):

*Téma je úmyslně pojednáno s nadsázkou v duchu ironické glosy. V dalších článcích již přechází do vážnější polohy.

Jak se vám líbí článek?
1/Skvělé
4
2/Dobré
0
3/Průměr
0
4/Nic moc
2
5/Katastrofa
0
6 komentářů
 • S časovým odstupem bych rád věděl jak to bylo s organizací toho kurzu MBA na policejní akademii. Akademie uvádí nyní, že trval rok, ale před rokem žádný takový kurz co by měl být zakončen profesním titulem nikde neprezentovali. Takže si myslím, že jsem se bohužel nemýlil v tom co jsem zde dříve už napsal pod článkem o budoucím generálovi:

  “Několik řídících pracovníků policie získalo podvodným způsobem tituly z jejich policejní akademie především v roce 2018. Zřejmě v domnění, že se na to nepřijde, nyní to už ví všichni a ani nikdo z nich to nebyl schopen popřít a přesto jsou dále ve funkcích a škodí celému systému i těm, kterým mají pomáhat a chránit.
  Jak je možné, že doposud nebyli postaveni mimo službu.
  Jak k tomu přijdou ti policejní funkcionáři co vystudovali poctivým způsobem a kteří se toho velmi pravděpodobně organizovaného podvodu neúčastnili a jak k tomu přijdou desítky tisíc poctivých policistů – jak jim má veřejnost v této situaci věřit.
  Proč státní zastupitelství nic nekoná a neprověří to a neinformuje o věci veřejnost. Proč to už dávno neřeší ministerstvo a parlament – tady jde o státní zaměstnance ne o běžné občany.
  Malá skupina lidí se na policejní akademii domluvila, že si udělí tituly a nikomu to nevadí? Proč jim doposud nebylo ani sděleno obvinění? Vždyť za toto účelové zvýšení vzdělaní brali následně odměny a nehorázně se takto obohatili. Za běžné několikadenní školení získali titul na škole, která k tomu nemá akreditaci, nikomu nemohou tvrdit, že to předem nevěděli a že nejednali úmyslně a nezneužili své postavení, způsobem, který nemá ve světě obdoby. Proč v minulých letech stejná školení nebyla zakončena udělením těch titulů a v roce 2018 ano? Má policie v tuto chvíli ještě vůbec nějakou koncepci.”

 • NO VIDÍTE, A MY SE TADY ROZČILUJEME NAD RYCHLOKURSY NA PRÁVNICKÉ KATEDŘE V PLZNI !
  CO TAKHLE VYHLÁSIT SOUTĚŽ O NEJRYCHLEJI ZÍSKANÝ VYSOKOŠKOLSKÝ TITUL? JEN PRO ZAJÍMAVOST,
  ZA KOMUNISTŮ, NA KTERÉ SE VŽDYCKY NADÁVÁ, STUDOVAL DÁLKOVĚ NEJMENOVANÝ ŘEDITEL POZEMNÍCH STAVEB BĚŽNOU DOBU, I KDYŽ MU VÝKRESY A VŠECHNO POTŘEBNÉ KRESLILA PROJEKČNÍ KANCELÁŘ.
  ZA KOMUNISTŮ BY SI NIKDO NĚCO PODOBNÉHO NEDOVOLIL, JE TO SKANDÁLNÍ !!!

 • No, dobře, pouťový titul, tak proč je kolem toho takový povyk. Pln se odvolávám na svůj původní názor a to by mělo přinést své ovoce.

 • Protoze titul MBA je profesni (jak je v clanku uvedeno), nikoliv akademicky a uz vubec ne prestizni, muze ho udelovat uplne kdokoliv. Nejsou tam zadna omezeni, je to na urovni diplomu z pouti.
  I BC diplom ma prisnejsi pravidla, resp. ma pravidla, vsak ten se taky povazuje za zvyseni kvalifikace.

 • Z uvedeného vyplývá, že ne zdaleka všichni krajští ředitelé tento Vámi popsaný kurz absolvovali. Z pohledu civilisty, znalého prostředí policie jen částečně, nepovažuji takovéto školení a zisk titulu MBA za základní požadavek zvyšování odbornosti velitelských kádrů P-ČR. Podle mého názoru jde jen o kosmetický pokus zviditelnit úroveň vzdělání. Podle mě je zásadní titul MGR práv, nebo jak se užívá či užívalo obojího práva, a JUDr. Za názor umět manažersky řídit P-ČR bych souhlas nedal. Policejní sbor by měl chtít po svých velitelích s právnickým vzděláním rozhodnost. orientaci v problematice a v první řadě řešit kázeň, do důsledků, včetně např. oholení, úplného stejnokroje a velmi, opravuji velmi slušného vystupování, i když to nevylučuje staré české přísloví ” na hrubý pytel, hrubá záplata”. Ale pozor, umět rozlišovat. A vážně myslíte, že titul MBA toto zajistí? Hrobař P-ČR Ivan Langer svým opatřením o hodnostech a funkcích policistů, zvláště na základních útvarech doslova odebral motivaci policistů ke snaze něčeho dosáhnout. Vždyť podpraporčík je hodnost, která nikoho nemotivuje, protože a to zvláště je omezen počet možných praporčíků a nadpraporčík, to se stává pomalu raritou. Vedoucí oddělení – to je jako vedoucí masny, nebo hospody. Ve vojensky organizovaném sboru ( který Langer také zničil) je velitel nebo náčelník. A jeho hodnost nadporučík je devastující. Proč nemůže mít velitel ve svém útvaru alespoň 2-3 tabulky poručíka, potom by zástupce mohl být nadporučík či kapitán a velitel kapitán či major??? Vždyť vedoucí – opět vedoucí!!! územního odboru je plukovník. Toto je pro motivaci daleko důležitější než diskuze o titulech MBA. Raději dost, uměl bych o tomto prát hodiny, ale zda by to bylo něco platné neví. V některých věcech se opakuji, ale jinak to nejde.

Reagujte

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.


Nezávislá zpravodajsko-publicistická platforma. Spuštěna byla dne 11. listopadu 2018 a sestává z několika hlavních rubrik: ppinfo, postřehy a dalších a má i své subdomény (tematické přílohy ppděti aj.). Za týden měl web sto tisíc individuálních přístupů. Za měsíc čtvrt miliónu.

 

2019 © ppmagazín.com, Pribil Publishers. Publikování obsahu je bez písemného souhlasu zakázáno. Design Pribil Publishers. IČO: 06437176

Posunout nahoru