Čáp na Čapím hnízdě | FOTO: PPM

Chci věřit, že v kauze Čapí hnízdo je vše průzračně čisté… Ale moc mi to nejde

To, že něco při výslechu vyšetřovatele nesedělo, je určitě pochopitelné nedopatření.

Nijak mne nepřekvapuje, že u Čapího hnízda zbývá poslední krok, jak uvádí titulek včerejšího rozhovoru v Deníku N; konkrétně zní: V kauze Čapí hnízdo chybí poslední krok. Rozhodnutí padne bez ohledu na volby, říká Bradáčová.

justice
Rubrika Justice se zabývá nezávislostí justice a vším, co s tématem souvisí.

Volby do Sněmovny, vyhlášené na 8. a 9. října 2021 rozhodnutím prezidenta republiky, se kvapem blíží. Časová souvislost posledních kroků s volbami zde ale (řečeno vážně či ironicky?) určitě není, že? Stejně tak s nimi totiž nebyla ani 10. srpna 2017, kdy byla podaná do Sněmovny žádost o vydání Ing. Babiše; volby se tehdy uskutečnily 20. a 21. října 2017.  To, že o žádosti a o několik let před tím policii známých skutečnostech soustavně před volbami psaly noviny, s politikou asi opravdu nesouviselo…

Nemám mít pochybnosti o čistotě kauzy Čapí hnízdo, jak navádí mne rozhovor… Jenže já mám za sebou nedávný soudní výslech vyšetřovatele Čapího hnízda. Ano, mám za sebou svědeckou výpověď vyšetřovatele, která se dotýkala i záležitosti údajně neoprávněného čerpání eurodotací na Čapí hnízdo, byť vyšetřovatel tehdy vypovídal jako poškozený v jiné trestní kauze, kdy já coby obhájce hájil svého klienta (šlo o údajný přečin pomluvy vůči vyšetřovateli a tehdejšímu ministru vnitra Chovancovi). Pokládal jsem v soudní síni otázky i vyšetřovateli a dostával odpovědi různé věrohodnosti a různě v souladu či nesouladu s dalšími důkazy.

Vyšetřovatel během zmíněného výslechu výslovně uvedl podle dosti podrobného soudního protokolu k publicistickému článku, jenž byl předmětem žaloby: „…Zvlášť ta jedna příloha (článku), kde se popisovalo, jak probíhá to vyšetřování kauzy Čapí hnízdo, jak se dá státní zástupce jakoby obelhat s načasováním a prodlužováním lhůty, to já považuji za snůšku lží.“

Kdo by pak mohl pochybovat, že?

Můj klient byl ale později zproštěn obžaloby. To, že něco při výslechu vyšetřovatele nesedělo, je určitě nedopatření pochopitelné. Chybička se neúmyslně vloudí.

Skoro by mne zajímalo, jak by tento výslech pokračoval, kdybych měl přístup do spisu kauzy Čapí hnízdo a nevycházel jen z veřejných zdrojů. Vyšetřovatel ve své výpovědi rozpory, o nichž jsem věděl, odstranil. Na něco si rozpomenul po konkrétních dotazech ukazujících na to, že vím o tom, co bylo jinak, než uvedl v předchozí části své výpovědi. Bylo vidět, že vytahuji důkazy, abych je soudu před svědkem předložil.

V této jiné kauze, také mediálně propírané, vůbec bylo zajímavé, že základní důkaz předložený policií státnímu zastupitelství jaksi neseděl, jak zřetelně prokazuje rozpor s jiným důkazem předloženým obhajobou soudu, jehož věrohodnost lze na rozdíl od policejního důkazu ověřit nezávisle na našich státních orgánech z uznávaného zdroje v zahraničí.

Pro nás advokáty je velmi významné ověřovat si věrohodnost důkazů, ať je předloží kdokoliv. Stejně tak je zajímavé prověřovat, zda kauza není načasovaná, protože i to může mít své důvody a může o něčem vypovídat a mít svůj význam pro zkoumání viny, či neviny klienta. Má smysl zjišťovat, zda důkazy nemá někdo k dispozici delší dobu a důkazy nepoužije účelově až později, zda zveřejněné nahrávky nejsou zfalšované atd. Nejen jako advokáti nesmíme být ovcemi, co věří všemu, co kdo ovcím nabulíkuje. Nesmíme být ovcemi, co věří všemu, co kdo zveřejní. Dokonce ani nesmíme nekriticky věřit všemu, co na vlastní oči vidíme. Sám jsem zažil, že můj příspěvek byl sestřižen a odvysílán po redakčních úpravách tak, že uváděl pravý opak mých názorů. Pravda je často někde úplně jinde, než se mediálně tvrdí. Platí to i o kauze Čapí hnízdo? 

Chci ale věřit, že v kauze Čapí hnízdo je vše průzračně čisté… Raději to ale nyní nezkoumám. Nechci pochybovat o právu a spravedlnosti. Budu-li ale někdy dopracovávat svoji kdysi tak mediálně často zmiňovanou Analýzu účelových trestních stíhání, kterou jsem použil i v trestní věci tohoto svého klienta, mám pocit, že tam kauza Čapí hnízdo bude mít své místo.

vaší podpory si vážíme
Zde můžete podpořit
PPMagazín
DĚKUJEME
Chci věřit, že v kauze Čapí hnízdo je vše průzračně čisté… Ale moc mi to nejde
Hodnocení čtenářů4 Hlasy
95
95
Komentátor

Základní informace

PressPort Magazín (na doméně ppmagazin.com) je nezávislá celostátní publicistická platforma s orientací na tradiční hodnoty, která ctí svobodu slova a zakládá si na slušnosti, konstruktivní debatě a přitažlivé vizuální formě. Spuštěna byla dne 11. listopadu 2018 a všechny práce byly vykonávány bez nároku na honorář. PressPort Magazín si od té doby vybudoval slušnou pozici, kdy naše články přebírají i mainstreamoová tuzemská média. Z pohledu mediálního trhu jde o hotový produkt.