KOLÁŽ: PPM

Chcimírové versus Nechcimírové: poznámky k veřejné diskusi o mírové iniciativě

Tak má někdo odlišný názor na vhodný způsob ukončení bojů. A co? Proč by nemohl takový názor mít? Je nutné jej zadupat do země a označovat vulgárními výrazy?

Komentátoři dění vygenerovali další posměšné označení těch, kdo mají jiný názor na řešení aktuálních problémů, tentokrát geopolitických: Chcimírové. Ve zkratce má jít o lidi, kteří zastávají stanoviska obdobná výzvě Matěje Stropnického Mír a spravedlnost.

média
Rubrika Média mapuje dění ve sdělovacích prostředcích.

Sama bych takové označení rozhodně nedoporučovala používat. Každý, kdo se nad tím zamyslí, zjistí, že opakem slov chci mír je nechci mír, případně chci válku. Toto ovšem jistě není stanovisko těch, kdo se Chcimírům posmívají; všichni snad chceme mír a odmítáme válku.

Tak pozor, abyste se nechytili do vlastní pasti. Možná byste se mohli dočkat označení Nechcimírové nebo Chciválkové?

Dále si všímám neobvykle velké slovní agrese vůči Chcimírům. Když uvážíme, že jde o názor menšinový, bez reprezentace v exekutivě, s minimálním zastoupením ve Sněmovně a nulovou podporou ve veřejnoprávních médiích, je otázka, proč má tento postoj vzbuzovat takové strašlivé emoce.

Tak má někdo odlišný názor na vhodný způsob ukončení bojů. A co? Proč by nemohl takový názor mít? Je nutné jej zadupat do země a označovat vulgárními výrazy?

To souvisí s problematickým přesvědčením Nechcimírů, že v otázce ukončení války zřejmě hraje roli, co my si tady myslíme. To je ovšem mylná představa. Ať už ta válka skončí jakkoliv, rozhodovat se o tom bude jinde. Nějaký Chcimír si může klidně myslet co chce, žít tady mezi námi se svým jedním volebním hlasem a zveřejňovat své názory; z hlediska výsledku té války je to úplně jedno. Kormidlo dějin drží někdo jiný, už se s tím prosím smiřme.

ZDROJ: Fórum24

Chcimírům je vytýkán nedostatek morálky a hodnotového ukotvení. Udivuje mne, kolik lidí se cítí na takové morální výši, že nepřipouští vůbec možnost, že jeho bližní vnímá problém jinak. Kritizovat hodnotový žebříček někoho jiného je samozřejmě legitimní. Stejně legitimní ovšem je mít ten žebříček sestavený odlišně než kritik, což je právě případ Chcimírů.

S těmi hodnotami je to navíc ošidné, jak už jsem zde zmiňovala. Někteří Chcimírové evidentně nestihli přepnout z covidového hesla, že lidský život sám o sobě je hodnotou nejvyšší a absolutní, v každém případě hodnotou vyšší než svobodný lidský život. Pořád hlásají to, co jim tady bylo dva roky vtloukáno do hlavy, a nevšimli si, že oficiální linka je někde jinde a původní heslo (už zase) neplatí.

Nedrží zkrátka prst na tepu doby. Pokud jde o mne, mohu docela dobře žít s vědomím, že někdo s mírovou výzvou souhlasí, a někdo ne. Nepotřebuji kritizovat ani jednu ze stran. Taky chci mír. Ale nejdřív příměří.

vaší podpory si vážíme
Zde můžete podpořit
PPMagazín
DĚKUJEME
Chcimírové versus Nechcimírové: poznámky k veřejné diskusi o mírové iniciativě
Hodnocení čtenářů1 Hlas
85
85

Základní informace

PressPort Magazín (na doméně ppmagazin.com) je nezávislá celostátní publicistická platforma s orientací na tradiční hodnoty, která ctí svobodu slova a zakládá si na slušnosti, konstruktivní debatě a přitažlivé vizuální formě. Spuštěna byla dne 11. listopadu 2018 a všechny práce byly vykonávány bez nároku na honorář. PressPort Magazín si od té doby vybudoval slušnou pozici, kdy naše články přebírají i mainstreamoová tuzemská média. Z pohledu mediálního trhu jde o hotový produkt.