KOLÁŽ: PressPort Magazín

Co je dovoleno pánovi, není dovoleno kmánovi

Hlásání apokalypsy je povoleno. Nebo snad dokonce vítáno?

justice
Rubrika Justice PressPort Magazínu se zabývá nezávislostí justice a vším, co s tématem souvisí.

Obecnému pocitu spravedlnosti zásadně neprospívá, pokud trestní orgány postupují způsobem co je dovoleno pánovi, není dovoleno kmánovi. A právě o tom teď přemýšlím v souvislosti s trestným činem šíření poplašné zprávy.

Základní skutková podstata tohoto trestného činu zní takto:

§ 357
Šíření poplašné zprávy
(1) Kdo úmyslně způsobí nebezpečí vážného znepokojení alespoň části obyvatelstva nějakého místa tím, že rozšiřuje poplašnou zprávu, která je nepravdivá, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo zákazem činnosti.

* * *

Vzpomínám si, že v březnu obvinila policie z tohoto trestného činu nějakou paní, která chtěla varovat kolegy nebo známé, že podle jejích informací bude jedno město v karanténě; bylo to v době, kdy se několik obcí na Moravě uzavřelo takřka neprodyšně kvůli koronaviru (mimochodem, jaký rozdíl oproti dnešním časům, kdy mezi námi žijí minimálně statisíce nositelů viru, a přitom vše, co smí, funguje v podstatě bez přerušení).

Obviněná paní podle všeho neměla v úmyslu varování rozsáhle šířit, ostatně sama je snad ani nezveřejnila, nicméně její zpráva se dostala ven – a výsledkem bylo trestní stíhání. 

Nevím, jak případ skončil, ale už samotná skutečnost, že někdo zahájí trestní stíhání, v němž je obviněný ohrožen osmiletým trestem odnětí svobody kvůli takto sdělenému drbu, mne nemile překvapila.

Zatímco teď?

A nyní? V médiích se nám zjevuje tituly ověnčený vědec, který se systematicky věnuje strašení spoluobčanů. Podle jeho výpočtů jsme se tu už měli brodit mrtvolami, lidé měli umírat po tisících, a to v případě, že vedení státu nevyslechne jeho rady a nezakáže úplně všechno, patrně včetně práce, tedy činnosti, která jediná udržuje ekonomiku v chodu.

Část obyvatelstva, zejména starší lidi, kteří v důsledku sociální izolace věnují vysokou pozornost zpravodajství, se mu podařilo dokonale vyděsit.

Dlužno dodat, že není jediný, kdo si hysterickými předpověďmi přihřívá mediální polívčičku a užívá si svých patnáct minut slávy. 

Část obyvatelstva, zejména starší lidi, kteří v důsledku sociální izolace věnují vysokou pozornost zpravodajství, se mu podařilo dokonale vyděsit.

Mám podezření, že těmto děsivým apokalyptickým proroctvím lze připsat i část hospitalizací, protože podle mého názoru mají na psychické zdraví obyvatelstva naprosto devastující vliv. V minulosti jsem se také přesvědčila, že psychika hraje konkrétně u respiračních potíží nezanedbatelnou roli.

Zajímavý kontrast.

Zkuste varovat soukromě kolegy, že hrozí nějaké nebezpečí, které se potom nepotvrdí. Půjdou po vás. Ale děsit národ nesmyslnými čísly se smí. Hlásání apokalypsy je povoleno. Nebo snad dokonce vítáno?

vaší podpory si vážíme
Zde můžete podpořit
PressPort Magazín
DĚKUJEME
Co je dovoleno pánovi, není dovoleno kmánovi
Hodnocení čtenářů6 Hlasů
98
98

Základní informace

PressPort Magazín (na doméně ppmagazin.com) je nezávislá celostátní publicistická platforma s orientací na tradiční hodnoty, která ctí svobodu slova a zakládá si na slušnosti, konstruktivní debatě a přitažlivé vizuální formě. Spuštěna byla dne 11. listopadu 2018 a všechny práce byly vykonávány bez nároku na honorář. PressPort Magazín si od té doby vybudoval slušnou pozici, kdy naše články přebírají i mainstreamoová tuzemská média. Z pohledu mediálního trhu jde o hotový produkt.