Nyní čtete
Čtveřice vyšetřovatelů promluvila. Vznikla kauza Čapí hnízdo na objednávku, jak tvrdí?

Čtveřice vyšetřovatelů promluvila. Vznikla kauza Čapí hnízdo na objednávku, jak tvrdí?

 • „Kromě svých výpovědí konkrétní důkaz vyšetřovatelé nepředkládají.“

PRAHA – Nestává se to často. To, že by vyšetřovatelé vystoupili proti nadřízeným tak kriticky jako v tomto případě. V případě, kdy jde mimo jiné i o jednu z nejsledovanějších afér v zemi – dotační kauzu Čapí hnízdo, spojovanou předně se jménem současného předsedy vlády. Kauza je podle policistů účelová, což tvrdí od počátku i samotný premiér Andrej Babiš (ANO).

Konkrétně jde o tyto policejní vyšetřovatele: kpt. Mgr. Mariana Janouška, kpt. Bc. Pavla Fialu, kpt. Mgr. Martina Procházku. Co je spojuje? Čtveřice* viní vedení pražské policie, že šlo na ruku někdejšímu ministru vnitra Milanu Chovancovi (ČSSD).

Jejich výpověď je součástí (přílohou) podnětu, který podali 4. listopadu letošního roku k rukám ředitele pražské policie plk. Jana Ptáčka. Ptáček, jak jsme později informovali, podnět postoupil na Generální inspekci bezpečnostních sborů.

Redakce ppmagazínu.com s uvedenými vyšetřovateli komunikovala skrze jejich zmocněnce (s některými pak telefonicky). Níže citujeme z dokumentu, který předali plk. Ptáčkovi. Ptáčka, který podnět převzal, jsme také kontaktovali a oslovili.

Petra Lhotáková, zmocněnkyně policistů. | FOTO: archiv

*(Poslední policista, jehož jméno bylo zveřejněno, redakci v pátek 9. listopadu 2018 požádal o jeho stažení; důvodem je jak mediální tlak v důsledku ohlasu na tento článek, tak tlak na pracovišti, na který není zvyklý ani on, ani jeho rodina a je mu nepříjemný, což je nám upřímně líto a je to lidsky pochopitelné; policista nadále zůstává se zmíněnými podavatelem podnětu, po neshodách s vedením odchází zanedlouho do civilu. Osobně se nám nelíbí, že uvedené vyšetřovatele novináři nahrávají bez jejich souhlasu, což pokládáme za neprofesionální.)

Obsah podnětu: Obvinění Tuhého a Chovance

Vyšetřovatelka Luďka Abuzaradová. I její případ prý stojí za tím, proč vyšetřovatelé hovoří. | FOTO:  Facebook L. Abuzaradové

■ Tento článek může ovlivnit vnímání zmíněné kauzy. Toho si je redakce ppmagazínu.com vědoma. Avšak jde o autorizovanou výpověď týmu vyšetřovatelů pražské kriminálky. Ti se ji rozhodli zveřejnit pod vlastními jmény. Rovněž ji předali novému krajskému šéfovi – Janu Ptáčkovi. Ptáček jejich podání zaevidoval a jeho relevanci chce prošetřit.

■ Naším cílem bude o tématu pojednat nestranně, bez emocí. Nabídnou i protiargumenty. Závěrem článku pak popíšeme i údajnou motivaci policistů k nezvyklému mediálnímu vystoupení.

Na Chovancovo zadání podle vyšetřovatelů (přílohy podnětu, který podali) vznikla Babišova aféra. A to jako politikum. Co se týká hlavního vyšetřovatele kauzy Čapí hnízdo – kpt. Ing. Pavla Nevtípila, jeho kolegové (byť jsou z jiného oddělení) tvrdí: „Za kauzu dotačního podvodu, směřujícího k obvinění zejména Ing. Andreje Babiše a Ing. Jaroslava Faltýnka, obdržel mimo jiné post zástupce vedoucího 3. oddělení OHK – SKPV (odboru hospodářské kriminality, pozn. red.) hl. m. Prahy, jelikož je (Nevtípil) tvárný.“

Co to podle policistů znamená? Co tím míní? Proč to říkají? „Vyčkal s žádostí o vydání k trestnímu stíhání a načasoval tyto úkony před volby do poslanecké sněmovny, a to za jedním jediným účelem – poškodit hnutí ANO, aby obdrželo co nejméně preferencí.“

Pavel Nevtípil. | Foto: archiv

Jde o závažné tvrzení ze strany Nevtípilových kolegů. Shora jmenovaní  vyšetřovatelé vysvětlují jeho podstatu: „Můžeme čestně prohlásit, že každý případ lze prodlužovat několikrát a státní zástupce nezjistí účelovost prodlužování – tedy jednoduchou skutkovou podstatu. Tam, kde se periodicky opakuje půlroční lhůta, nemůže státní zástupce zjistit právní relevantnost prodlužování.“

Je-li, slovy policisty Janouška, „ke spisu přidělen takzvaný tvárný státní zástupce, policista může načasovat vyšetřování, na kdy se mu to hodí.“ A kriminalisté dodávají: „Tak jako v kauze Čapí hnízdo, kdy vůbec nejde o trestnost činu, ale o načasování projednání skutku.“

Později Janoušek písemně zopakoval: „Podstatu informace sdělení potvrzuji.“

„Úkoly rozděloval Švamberk“

Vyšetřovatel Janoušek pokračuje: „Dohledovou činnost vykonával a rozkazy udílel kpt. Ing. Pavlu Nevtípilovi plk. JUDr. Ivan Smékal, který byl instruován plk. Ing. Luďkem Švamberkem, tehdejším vedoucím odboru Útvaru služby kriminální policie a vyšetřovní policejního prezidia. Za načasování trestního stíhání mimo jiné obdržel plk. Ing. Luděk Švamberk post náměstka ředitele Útvaru služby kriminální policie a vyšetřování.“

Rozkazy udílel kpt. Ing. Pavlu Nevtípilovi plk. JUDr. Ivan Smékal, který byl instruován plk. Ing. Luďkem Švamberkem.
VYŠETŘOVATEL KPT. MGR. MARIAN JANOUŠEK

A nyní přichází doposud nejsilnější obvinění policistů: „Plk. Ing. Luděk Švamberk obdržel zadání od genmjr. Mgr. Bc. Tomáše Tuhého, Ph.D. na pokyn Bc. Milana Chovance, tehdejšího ministra vnitra. Pokyn byl zadán z důvodu zájmu ČSSD snížit nebo odstranit politickou konkurenci, což se nepodařilo. Ale minimálně uvedená trestná činnost zločinného spolčení blokovala sestavování vlády.“

Kromě svých výpovědí konkrétní důkaz vyšetřovatelé nepředkládají. To vyvolává řadu nezodpovězených otázek.

Přestože kromě svých výpovědí konkrétní důkaz vyšetřovatelé nepředkládají, pokračují: „Vzhledem k prosakování informací k shora uvedenému zločinnému spolčení, začínají se zahajovat s dotčenými policisty kázeňská řízení a odebírání spisových materiálů, kdy toto probíhá za přispívání některých státních zástupců, například JUDr. Nováka z městského státního zastupitelství.“

A citujme čtveřici vyšetřovatelů dále: „Síla zločinného spolčení dosahuje vrcholu v souvislosti se spoluprací státních zástupců jednak z obvodu, jednak z města, ale pozor, rovněž z vrchního státního zastupitelství. Domluvit vedením policie s konkrétním státním zástupcem odebrání spisového materiálu je ta nejjednodušší možnost.“

Podezřelá mediální shoda…

Není bez zajímavosti, že policisté předali prostřednictvím svého zmocněnce svoji výpověď ppmagazínu.com v úterý 6. listopadu 2018, kdy současně publikoval ČRo rozsáhlý a kompletní článek: 10 důkazů policie v kauze Čapí hnízdo: Babišovy e-maily, dohled na staveništi, report banky i platba za akcie.

Z materiálů, které ČRo získal, má vyplývat, že obvinění premiéra, jeho rodiny a spolupracovníků kvůli dotačnímu podvodu stojí na desetičlánkovém důkazním řetězci: především pak vychází z interní zprávy banky a ekonomického posudku vypracovaného pro policii.

Právě tyto dva materiály, uvádí ČRo, byly rozhodující pro stíhání Andreje Babiše a jeho blízkých. Až poté, co je kriminalisté obdrželi, padlo obvinění. „Tyto důkazní prostředky byly získány až po posledním podání vysvětlení Andreje Babiše,“ stojí podle ČRo v dokumentu pražského státního zastupitelství.

Andrej Babiš. | FOTO: archiv

Detektivové a státní zastupitelství průběh vyšetřování citlivého případu téměř vůbec nekomentují. Pakliže by se k obvinění vyšetřovatelů vyjádřili, rádi jejich stanoviska zveřejníme.

Motivace vyšetřovatelů? Prý šikana

Jaká je ovšem motivace čtveřice policistů k veřejnému vystoupení – de facto k potopení Nevtípila a Smékala – svých kolegů? Jejich slovy neutěšené poměry na pracovišti, což ilustrují i dokumentací (například ohledně neoprávněného stíhání jedné z vyšetřovatelek, viz níže).

Jmenované policisty taktéž spojuje, že jsou aktivní v odborech a zastupuje je odborová aliance IZS (integrovaného záchranného systému); její představitelé jsou s plukovníkem Smékalem ve velmi napjatých vztazích. Právě pod Smékala, jak bylo zmíněno, vyšetřování Čapího hnízda spadá; zmíněné policisty prý šikanuje (v lednu odchází Smékal do civilu).

„Vážím si kolegů, kterým není tento hnus lhostejný a mají odvahu jej zveřejnit,“ uvedla někdejší policistka Petra Lhotáková z aliance; zmíněné vyšetřovatele jako zmocněnec zastupuje*.

„Mluvila jsem o tom (poměrech na pražské kriminálce, pozn. red) už s panem Randákem,“ uvedla například vyšetřovatelka Luďka Abuzaradová.

Také čtěte

„Řediteli KŘPA Ptáčkovi (Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy, pozn. red.) jsem v nedávné době poslala stížnost na poměry na pracovišti, jejichž důsledkem je moje nepravomocné trestní a kázeňské řízení. Informace o mých kauzách byly sice zveřejněny, ale původce neznám,“ uzavřela vyšetřovatelka. 

Server iROZHLAS.cz sestavil přehled 10 hlavních důkazů, s nimiž policie v kauze pracuje:

■ interní zpráva banky HSBC,

■ ekonomický posudek zadaný policií,

■ výpovědi svědků,

■ e-mailová korespondence týkající se webových stránek Čapího hnízda,

■ výpis z Babišova účtu,

■ dokumenty prokazující, že spolupracovnice Agrofertu se zajímala o podmínky dotace,

■ materiály, podle nichž zemědělské dotace Farmy Čapí hnízdo řešil pracovník Agrofertu,

■ dokumenty úřadů o angažmá firmy Imoba z holdingu Agrofert,

■ spojení Farmy Čapí hnízdo s holdingem Agrofert přes společnost DZV Nova,

■ posudky ukazující na zkreslené nebo zamlčené údaje v žádosti o dotaci.

Přílohy

■ Obrázek o tom, nakolik jsou výpovědi vyšetřovatelů oprávněné, či nejsou-li osobní mstou, si musí udělat čtenář sám; za tímto účelem přikládáme přílohy ke stažení; některé jsme odstranili, protože obsahovaly výslechy osob či osobní údaje.

Jak se vám líbí článek?
1) Skvělé
5
2) Dobré
1
3) Průměr
0
4) Nic moc
2
5) Katastrofa
4
42 komentářů
 • Ano, milí pánové, drsný jazyk nezmění podstatu myšlenek. A ty máte velmi dobré. Je to tak, že podobně smýšlí většina našich občanů, i když se to politikům typu Sobotky, Bělobrádka či Kalouska vůbec nelíbí. Lidi ještě umí porozumět tomu, jak se politici chovají, jak vystupují jaké výsledky přináší jejich činnost. Asi proto má Andrej Babiš stále podporu při volbách. Možná mu škodí jeho přílišná snaha zůstat v EU a podílet se na její přestavbě. To totiž nepůjde. Jedině snad novodobou revolucí, ale to již národy nedokáží. Kdoví jak to zvládnou odvážní Francouzi ve vestách. A držíme jim palce.

 • Když jde někdo do politiky musí počítat s tím, že na něj bude vyhrabáno kdeco, třeba i že čůral v parku. Jestli s tím někdo nepočítá, tak je hlupák a to se týká i Babiše. Jinak řečeno: všichni naši “miliardáři” mají máslo na hlavě, jenom prostě nelezou, aspoň okatě a veřejně, do politiky.

 • Již od okamžiku, kdy jako vyšetřovatel se splněným vysokoškolským vzděláním a ustanoveným do funkce s plnou osobní odpovědností a prosesní samostatností ministrem vnitra, v době nejvyššího stupně demokracie, kdy nebylo možné podléhat ani být ocvlivňován vnějším vlivem, jako nyní, jsem byl odkloněn od této pravomocí a mé rozhodování podléhalo souhlasu nevzdělaným příslušníkům policie ČR, ktere v roce 2000 byli svými známými , příbuznými nevzdělanými funkcionáři udržováni ve svých funkcích jsem byl přesvědčen, že došlo, tzv. ” k soumraku četnictva, jehož výsledkem je kauza Čapí hnízdo, které bylo zahájeno v době, kdy jmenovaný trestný čin, nebyl trestným činem a blbečkové firmy Chovanec s.r.o, nebyli scvhopny tuto věc pochopit.

 • No, to je katastrofa.
  Opozice o tom musela vědět.Chovanec je naprosto nemorální a Sobotka se může stydět.
  Pan Fiala za ODS o tom pravděpodobně věděl, protože účelově nechtěl jít s Babišem do vlády.
  Neúcta k voličům ANO.
  Naštěstí Babiš je chytrý politik!!!
  Z.

 • Ani mne to nepřekvapuje kolik lidí je stejného názoru,ale je s podivem,že to všichni vidíme a slyšíme,ale tam kam by se to mělo dostat se to nedostane a ta banda pravičářská jede jak namydlený blesk vesele ve svých levotách dál.

 • Já v tom vidím Kalouskovinu. Sice se to nějak nezmiňuje ale ten lump má hodně velký vliv. Stačí se podívat jakým způsobem se mu podařilo zmanipulovat volby a nikdo o tom nenapsal ani čárku. Při sečtení 83 procent hlasů měli 4,6 procenta. Po sečtení sta procent měli zničehož nic 5,4 procenta. To znamená že v poslední pětině voličů jej volil každý šestá volič. V těch zbývajících čtyřech pětinách to bylo vice jak každý dvacátý. Každý matematik vám řekne že tak enormní nárust preferencí je nesmysl.

  • Jen bych opravil, ze ten narust vychazel jeste strmejsi. ~17:00 bylo secteno 96%, ale TOP09 pribyvalo 0.1%, naprosto pravidelne, s kazdou aktualizaci, tedy ~kazdych 120-180s. Proto jsem se zacal zajimat o “akvizicni log” (pozn. tento termin se pouziva v prumyslove automatizaci a mereni a znamena, ze sebrana data jsou oznacena casovym razitkem, aby byla zpetne mozna jejich analyza). Ten vsak neexistoval a objevil se na strankach CSU (volby.cz), az na prelomu roku, kdy uz nebylo mozne podat stiznost a papirove dokumenty, jiz byly “bezpecne” skartovany.
   Dalsi indicii je chovani Kalouska par dni pred volbami a behem volebniho rautu. Byl totiz absolutne klidny. V te debate na Barrandove jsem mel pocit, ze je snad na rohypnolu.
   Proto si myslim, ze vysledky byly “upravovany” ve prospech TOP09 a v neprospech “neoblibenych” stran a tento podvod nemohl zajistovat nikdo jiny, nez CSU primo na svem systemu sberu dat. Je to sice silena konspirace, ale diky tomu ji take nikdo neproveroval, protoze si rekl: “to je prece silena konspirace”. 🙂

 • Německý tisk se zabýval tou tzv. vyvolanou kauzou a podivil se nad nesedícím datem pořízeného videa. Podivil se i nad tím, jak byla reportáž vůbec pořízena i nad tím, co bylo zveřejněno.

  1) reportáž je měsíc stará

  2) natáčení bez souhlasu je v Německu trestným činem a trestá se automaticky odnětím svobody nepodmíněně až na 10 let!!! s automatickou pokutou ve výši od 50.000 do 1.500 000,-€!! Ve Švýcarsku je 10 let a pokuta až desetinásobná!!!

  3) tisk se pozastavil i nad tím, jak byli politici v ČR doslova připraveni na tento bezprecedentní útok

  4) pozastavil se i nad zvukovou stopou, která byla trochu upravena, podle znalců až ze 60 ti procent

  5) podivil se nad tím, že i video bylo tkzv. fušérsky sestříháno a zveřejněno, ačkoli podle časových stop trvalo 22min33sec!!! Kde je zbytek?

  6) Švýcarské zastupitelstvo oznámilo, že bude požadovat zákaz pobytu a pohybu těchto redaktorů v jejich zemi

  7) Švýcarsko podalo žalobu na tyto redaktory, protože Babiš – syn je švýcarským občanem a tudíž byla porušena jeho práva a teď se držte na ochranu osobních dat a práv, a to v přímé linii zdravotní – ve Švýcarsku se tyto údaje nesmí jakkoli zneužívat.

  8) Švýcarský tisk se podivuje nad tím, jak je možné, že policie v České republice ví o pobytu a švýcarské úřady plně spolupracují s touto policií i s danou osobou, že unikly informace ze spisů, které jsou brány jako Secret neboli tajné

  9) Ministr spravedlnosti Švýcarska vydal příkaz k okamžité ochraně Babiše ml. a jeho matky, a vydal tzv. příkaz k dočasné imunitě obou zmíněných občanů Švýcarska – matka se synem byli odstěhováni dnešního dne na jiné místo, aniž by sdělila adresu českým policistům a justici.

  Tudíž mám dojem, že si to Česká policie posrala úplně. Německo nabídlo součinnost Švýcarsku, a to v plném rozsahu!!!
  To znamená, že tito švýcarští občané mají na území Německa stejná práva daná jim ve Švýcarsku včetně imunity a plné policejní ochrany, vzápětí se přihlásilo Rakousko, Itálie, Francie a Maďarsko.

  A ještě jednou! Světe, div se, ale o reakci tisku v zahraničí, jako prasata z Čech, co si říkají novináři a ještě jiné narážky v ČR ani tečka. Spousta novinářů to komentovala slovy STYDÍME SE ZA NĚ A já také. zrušil jsem prohlížeč seznam, email, všechno, co jen zavání seznamem.cz.
  Nejsem jediný… Pokud i ředitel seznamu vypustí obhajobu za tyto novináře, mám dojem, že už není nezávislý na politickém klimatu v ČR.
  1 komentář

  Rychlá odpověď

  • Ve kterém německém a švýcarském tisku to bylo uvedeno? Kdy byly novelizované trestní zákoníky Německa a Švýcarska, které nahrávání bez souhlasu oceňují sazbou 10 let (znám pouze ty, podle kterých za to hrozí 1 rok)? Kde najdu ten znalecký posudek o tom, že je to ze 60% upraveno? Které švýcarské zastupitelstvo bude požadovat zákaz pobytu těchto novinářů? Který soud řeší tu žalobu na redaktory a čeho přesně se ta žaloba týká? Jak se jmenuje onen ministr spravedlnosti? Jak přesně vypadá dočasná imunita? K čemu se vzápětí přihlásilo Rakousko, Itálie, Francie a Maďarsko a kde to přihlášení najdu? Kteří novináři a kde to komentovali STYDÍME SE ZA NĚ?

 • Že Chovanec je gauner, to všichni dobře vědí. Podívejte se jen na to, kolik domů si v Plzni “nahrabal”. I při jeho 200000 tisícovém platu by ty značné miliony nedal nikdy dohromady. Je ale vidět, že bývalý prodavač zeleniny v tom umí chodit. Stydím se za takové lidi

 • Víte co je zajímavé? Četli jste někdy ,že Slonková ,Kubík se dopustili několika tresných činů podle švýcarského a německého práva? Jak to ,že to nekomentují naši supy,kteří jsou zvyklí většinu zavádějících komentářů přebírat od západního tisku a ještě k tomu připojit nehorázné lži s odezvou demožvanilů. Je vůbec možné,že tato zkorumpovaná sebranka má ještě tu drzost podávat trestní stíhání prakticky na kdekoho? Je zde vůbec právní systém?

 • Rád bych něco napsal, ale bylo by to hodně sprosté. Nezlobte se na mě, ale když vyčlení skupinu vyšetřovatelů na jednu kauzu, tak proč není do roka hotovo? I kdyby byl jeden, jako že není, tak by to musel stihnout, pokud by byla vůle. Ale když náčelník Kalousek řekne pomalu mu mydlete schody, tak tento rozkaz je naprosto jasný. Ale vážení zainteresovaní, znáte to o těch božích mlýnech, nebo o tok kde a na koho se vaří voda? Dalo mě to hodně práce zůstat slušným, ale přece se nepostavím do jedné řady s osnovateli předmětné ostudy.

 • Myslím ,že soudných lidí je v našem státě většina,ale problém je, že nemají prostor v médiích jenž jsou pod palcem “EVROPSKÉ LUMPEDEMOKRACIE”, tak že zbývá jediná možnost jak dát veřejný nesouhlas pouze ve volbách.Bohužel.

  • Ty s…ě se tam budou držet zuby nehty, protože nic neumí. A kdo nic neumí, většinou
   škodí. Takže co se dělá se škodnou?

 • Hamáček a Chovanec jsou velké sv..ě,Nevtípil ta ku..a policejní by mě už dávno být v kriminále. Pan Babiš je SUPER člověk, kdo je chytrý, má právo být bohatý. Bartoš,sv..ě užalovaná, ten ukazuje mentalitu českého národa,idiot pirátskej,potřebuje vyrazit zuby. Kalousek,Fiala,Pospíšil,Fárský, Rakušan,Němcová,Belobrádek, Drahoš, kdo Vás volil, takovou smečku blbců.To je neuvěřitelné,kdo nám chce vládnout,uděláte nejlíp,když vypadnete z politiky.
  Václav Svoboda,Brno.

  • Nepoužíval bych tak drsné výrazy, ovšm nezbýcá, než v podstatě souhlasit. Zvláště pan Chovanec je všehoschopný od tzv. Lánského puče až po příkaz ke stíhání Babiše, a to si říká levicový politik. Nastrčená pravicová loutka a patří do jednoho pytle s Kalouskem, Fialou, Bělobrádkem, Bartoškem, Hermanem, Farským a celou tou tzv. pravicovou skupinou. O co těm pánům jde? Slibují nesplnitelné, což už předvedli, lžou a klamají lidi.Prostě pryč z politiky a k lopatě.

   • Jako vždy:jedná se v první řadě o závist,že někdo může být schopnější víc než např.Kalousek,který podle mne za vším co se o nás děje./Šedá eminence/.V druhé řadě strach těch politiků,že budou odhaleny “čachry” a milardové úniky,OKD,POLDI KLADNO,atd.atd.K výše jmenovaným ještě chybí soudružka Němcová.Krátce řečeno:tito tzv.politici,ministři,poslanci a senátoří potřebují pana premiera Babiše dostat pryč z politického centra a vlivu.Doufám,že se jim to nepodaří!!!!Když se dívám a poslouchám p.Fialu,Sobotku,Pocheho,Chovance je mi na zvracení.No a na závěr?Slonková a Kubik jsou opravdivé hyeny,které někdo platí,aby odvedli špinavou,hnusnou práci.O rozhodování ve věcech soudnictví raději nemluvím.

    • osobně jsem p.Babiše moc nemusela…ale byl demokraticky zvolen…a tím to pro mě – na 4 roky končí..ať ukáže co umí…pak ho můžeme soudit..ale zatím to fungovalo…ale ta banda,co nepracuje a jen se hádá. a háže na sebe špínu ….za naše peníze…zavřela bych je do té místnosti..a nic jim nezaplatila,..protože nepracují…. dokud něco nerozhodnou a nebudou pracovat…pro co byli zvoleni..nadávají jen na komunisty, kteří vše zainvestovali….ale 3 tis. mostů jim padá na hlavu..kde jsou nějaké investice??? apod.normální člověk, když jde do práce a neodvede ji, nedostane zaplaceno..a oni tam ani nechodí…a “sranda” je, že ať zvolíte kohokoli, udělají koalici…a šmytec..do háje, když někdo volby vyhraje, tak mu dejte šanci, asi je lidi chtěli…TO je demokracie…po dalším období to můžou zkusit ti další, možná lepší…a když se vyhodnotí uplynulé období jako úspěšné, ať mají super důchod…přeju jim to…smutné je, že dokážeme nosit plyšáky na místa nehod…ale měli bychom si také vážit těch živých a ctít jejich snahu a soukromí!!! bohužel jsme odborníci v honu na čarodějnice..a to se mi nelíbí, a proto te´d p. Babiše podpořím…po jeho volební období!!!

 • Najde se někdo?Kdo to v tomto státě myslí a jedná jako soudný občan ??? Jak vidno,význam slova SOUDNOST je mnoha lidem cizí !!!

 • Odsuzujeme proces s Miladou Horákovou jak tehdejší politici umlčeli nespravedlivě nevhodného člověka!
  Srovnatelné, jak zase dnešní politici stejnou metodou chtějí likvidovat překážejícího člověka pro svůj boj o moc, koryta a rozkrádání a také co jsou schopni udělat pro vítězství své strany.NESTOUDNÉ, nahánějící strach a nedůvěru z konání státu, politiků, soudních a bezpečnostních institucí ,spravedlnosti, když cítíte, že touto cestou i když nic neprovedete na základě vymyšleného obvinění, může být zlikvidován kdokoliv z nás.

 • Obecně lze říci, že tuto republiku řídí neviditelná ruka. Jeden podraz za druhým tvoří uzavřený řetěz čehosi, co by měly, opakuji měly, ale nejsou uceleným řetězem. Osobně pana Babiše moc nemusím, ale to, co se kolen něho konstruuje není v souladu se spravedlností a co dělají orgány, které by se měly starat? To opravdu nevím. Rychle tu ostudu zastavte, než bude úplný konec s důvěrou v cokoliv. Řešit politiku policií je diktatura ne nepodobná Portugalsku a Španělsku nedávné paměti ( Salazar. Franko)
  To by snad stačilo. Až bude toto napraveno zvedne se účast lidí ve volbách, neboť budou věřit ve stát a jeho orgány, což zatím není. Ach jo……………………….

 • Ono v těchto kauzách nejde nikdy o trestnou činnost, ale vyřizování si osobních účtů politiků. Vzhledem k délce řízení se dalo předpokládat, že nepůjde o čistou hru. No jsme přece vychováváni v duchu “Láska a pravda zvítězí”

 • Trochu odbočím, při hromadné vraždě v restauraci, dal Chovanec příkaz, že nesmí nikdo zasahovat, musí se čekat na příjezd Brněnské jednotky tímto se stal spoluviníkem a nikoho to nezajímá, zvláštní. To ce se píše , jsk načasovali čapí hnízdo , je pravda a tím Chovanec pohřbil Sobotku i SVOU STRANU, V tomto případě se jedná o zločinné spiknutí.

 • Tak mně je úplně jedno kdo a proč přišel s touto kauzou. Jediné co by mělo rozhodovat je zda jsou informace pravdivé a zda se jedná o trestný čin. O tom, že to je nejspíš boj o koryta si nedělám iluze ale zločin by měl být potrestán ať už se to někomu hodí nebo nehodí.

  • Objektivní pravda,kterou rozkrývají detektivové a jejich vůle se dopátrat pravdy ale ve velké většině skončí u “nepochopení” soudní moci. Určitě nejsem sám,kdo vnímá soudní moc v tomto státě jako neprůchodnost v boji se zločinem. Důkazem je spousta kauz od devadesátých let ,kde není vůle spravedlivě soudit.Dokonce jsem slyšel že řízení našeho soudnictví je v rámci evropského práva v pořádku.Potom se ale ne- divím že v minulosti jsme jako stát byli označeni s podílem vysoké korupce ve státní a soukromé sféře. K tomu lze ještě přiřadit jako poměrně velkou překážku a to jsou “nezávislá media”, není to nic nového zkrátka prachy rozhodují vše i “pravdu a lásku ,která vítězí” si umí dotyční podplatit.

 • bude odvaha detektivů svědčit proti chovancovi a celou kauzu ve sdělovacích prostředcích zveřejnit s omluvou celé čssd Babišovi,z toho vyplývá,že celé vedení čssd se na této prasečině podílela

 • Tak proto si p.Babiš vzal do vlády ČSSD , ikdyž dobře věděl, jak mu všude okopávají kotníky. Tato strana bude dál dělat jen lumpárny, hrabat peníze kde bude moci. Jak Sobotka tak Hamáček jsou všeho schopni. K ruce mají další gaunery, např. Poche, Havlíček, Petříček atd… Pan Babiš si může poděkovat jen sám sobě.

Reagujte

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.


PressPort Magazín je nezávislá zpravodajsko-publicistická platforma. Spuštěna byla dne 11. listopadu 2018 a sestává z několika hlavních rubrik: ppinfo, postřehy a dalších a má i své subdomény (tematické přílohy ppděti aj.). Každý den přinášíme čerstvé zprávy z domova i ze světa na doménách ppmagazin.com či pressportmagazin.cz. Obsah je po uplynutí určité doby automaticky mazán a nahrazován aktuálním. 

 

2020 © ppmagazín.com. Publikování obsahu je bez písemného souhlasu zakázáno.

Design Pribil ProductionIČO: 06437176

Posunout nahoru