SPECIÁL COVID-19: Aktualizované statistiky z domova i ze světa →
KOLÁŽ: ppmagazín.com

Dvě analýzy, Babiš a občan ve vzduchoprázdnu

Aktualizace:
Hodnocení čtenářů0 Hlasování
0
81
Naše hodnocení

Dva advokáti, dvě právní analýzy, jeden Babiš a občan, který možná tápe ve vzduchoprázdnu, je-li v Česku možno objednat si trestní stíhání, anebo je-li premiér opravdu v tak třeskutém střetu zájmů.

I tak by se asi daly ve zkratce popsat „vedlejšáky“ Karola Hrádely a Anny Dolejské, či úterní demonstrace na podporu nezávislé justice z „tvůrčí dílny“ spolku Milión chvilek.

Doktor Hrádela (59) je bezesporu renomovaný právník, jehož si pro nepodplatitelnost a bystrý úsudek svého času vyhlédl Otakar Motejl, a má za sebou úspěšnou kariéru v trestním právu. Současně jde o někdejšího předsedu kontrolní rady ČAKu a současného šéfa obdobného orgánu Jednoty Českých právníků.

PODPOŘTE
PressPort Magazín & naše autory
DĚKUJEME

Magistra Dolejská (31) je na počátku profesní kariéry, ale už o sobě dala vědět ve sdělovacích prostředcích v několika rozhovorech, především pak ale svým úterním vystoupením před naplněným Václavským náměstím během demonstrace spolku Milión chvilek; s předsedou vlády si v projevu nebrala servítky.

Dolejská je spoluautorkou analýzy, již si v kanceláři, kde působí, nechali vypracovat Piráti a která má podle advokátčiných slov dokládat střet zájmů tuzemského premiéra. Hrádela vypracoval pro svého klienta analýzu o možnosti trestních stíhání na objednávku v České republice.

Piráti analýzu Dolejské zaslali do Bruselu, jestli ale hrála roli v aktuálních závěrech auditorů Evropské komise, strana netuší. Z auditu podle Hospodářských novin plyne, že skupina Agrofert bude muset vrátit všechny evropské dotace, které obdržela od února 2018.

„To vůbec nemám tušení, jestli se do Evropské komise analýza dostala,“ sdělila jedna z představitelek strany. Předseda strany Ivan Bartoš už uvedl: „Tato právní analýza konkrétními důkazy doložila, že Andrej Babiš je skutečně ve střetu zájmů dle evropského finančního nařízení a jeho odchod z rady pro evropské fondy na tom nic nezměnil. V obdobné situaci je dle této analýzy i ministr Toman a ignorování této situace ze strany členů vlády i českých úřadů přináší České republice zcela zbytečně vážné problémy. Zhruba před měsícem jsem vyzval čtyři české úřady pod třemi ministerstvy, aby konečně začaly dodržovat platné zákony, nicméně odpověděly pouze dva z nich. Tvrdohlavě si stojí za tím, že je všechno v pořádku.“

Předseda Pirátů nedávno doplnil, že se rozhodl tuto právní analýzu odeslat eurokomisaři pro rozpočet Gunterovi Oettingerovi, který je zodpovědný za finální posouzení střetu zájmů českých členů vlády. „Poskytujeme komisi další podklad zpracovaný českými experty, ze kterého mohou při svém posuzování čerpat. Analýzu jsem doručil rovněž Přestupkovému úřadu v Černošicích, který právě posuzuje, jestli Andrej Babiš ovládá mediálním dům Mafra z koncernu Agrofert.“

Analýza Anny Dolejské

K jakým závěrům došla Dolejská? Andrej Babiš se, míní právnička, nachází ve střetu zájmů proto, že jeho osobní zájem může ovlivnit výkon jeho funkce – tedy veřejné moci.

„Veřejný funkcionář, Ing. Andrej Babiš, je osobou ovládající svěřenské fondy, tudíž je osobou ovládající společnosti ve skupině AGROFERT. Mezi tyto společnosti spadají rovněž právnické osoby provozující rozhlasové a televizní vysílání a rovněž vydávající periodický tisk,“ vysvětluje Dolejská s tím, že Babiš je ve střetu zájmů konkrétně ve smyslu § 4a zákona o střetu zájmů a rovněž i § 4b a 4c jakožto žadatel o dotace či uchazeč o veřejné zakázky.

Mladá právnička upozorňuje, že je-li účelem svěřenských fondů mj. ochrana zájmů zakladatele a je-li zakladatel navíc jedinou osobou, která má mít prospěch ze spravovaného majetku, potom je evidentně ohrožen nestranný a objektivní výkon funkce předsedy vlády ve vztahu k ESIF (Evropské strukturální a investiční fondy, pozn. red.) z důvodu hospodářského (či jiného) zájmu ve smyslu čl. 61 (3) nového finančního nařízení.

„Ve střetu zájmů by se Ing. Babiš nenacházel tehdy, pakliže by svěřenské fondy byly zcela odděleny od jeho osoby a vlivu (vč. osob blízkých), byť jedním z protiargumentů je pozbytí vlastnictví. To je sice právně pravdivý argument, nicméně vlastnická práva vykonávají osoby jednající ve shodě a omezení převoditelnosti akcií plus postavení Ing. Andreje Babiše umožňuje velmi snadný návrat firem koncernu AGROFERT do jeho vlastnictví,“ podotýká Dolejská.

Závěr její analýzy zní jednoznačně: „Je evidentní, že Ing. Babiš (a rovněž Ing. Miroslav Toman, CSc., kterým se analýza taktéž zabývala) jsou osobami, které vykonávají funkci veřejného funkcionáře a jsou zároveň osobami podílejícími se na plnění rozpočtu Unie. Stávající stav se neslučuje s právními předpisy národními ani komunitárními a je zcela evidentně nutné sjednat nápravu a zajistit opatření, která by eliminovala či vyloučila podobné jevy v budoucnu. Doporučuje se zvážit a zanalyzovat rovněž trestněprávní rovinu dané problematiky.“

Lze říci, že úterní vystoupení Anny Dolejské na Václavském náměstí bylo nejspíše dosavadním vrcholem její aktivistické (politické) kariéry. Jakkoli byla demonstrantům představena jako právnička a autorka analýzy, pořadatelé nicméně zamlčeli, že dokument vznikl na zadání Pirátů a Dolejská figuruje v hnutí STAN.

Před demonstranty uvedla, že je jasně prokázáno, že Babiš je skutečným majitelem Agrofertu, ačkoliv je holding oficiálně „zaparkován“ ve svěřenském fondu u jeho manželky a advokátů. A na závěr se ještě vyjádřila k „tajemné analýze“ ministryně Marie Benešové.

Už samo zadání analýzy, zda je v Česku možné objednat si trestní stíhání, je podle advokátky nesmyslem. „Pokud někdo dojde ke kladnému závěru, měl by uvažovat o znovustudiu práva,“ vzkázala ministryni. Hlavně by si prý měla zopakovat trestní právo procesní. „Vše nasvědčuje, že tou osobou, která pracuje na objednávku, je právě ministryně Benešová,“ uzavřela s tím, že bychom měli podpořit nezávislost justice. „Já jí věřím, paní Benešové nikoliv.“

Analýza Karola Hrádely

Na rozdíl od Dolejské nejedná doktor Hrádela emotivně, aktivisticky či přespříliš angažovaně, je politicky nezávislý a přísně analytický. Ve svém materiálu, který se věnuje rovněž možnosti trestního stíhání na objednávku, se předsedy vlády dotýká (na rozdíl od tématu potenciálního střetu zájmů) v části o kauze údajného dotačního podvodu na farmě Čapí hnízdo; jde o popis určitých nesrovnalostí.

A k jakým závěrům dospěl tento právník? Redakce ppmagazínu.com má analýzu k dispozici a s příslušným svolením se rozhodla část týkající se Čapího hnízda zítra publikovat.

Co se týká účelového trestního stíhání, Hrádela (video z pořadu TV PRIMA si můžete pustit nahoře, pozn. red.) v analýze konstatuje: „Česká republika je právním státem v zásadě s dobře fungující státní mocí. Excesy však skutečně vyloučit nelze. Velmi malý počet podezřelých případů k celkovému počtu trestních řízení výrazněji nezpochybňuje celkově dobrou činnost naší justice. Dle Statistického přehledu agendokresní soudy projednávaly v roce 2015 jako trestní soudy prvního stupně 15 529 záležitostí zletilých osob a krajské soudy věci 1 851 záležitostí.  Státní zástupci v roce 2016 podali obžalobu nebo návrh na potrestání 78 131 lidí.“

Dvě analýzy, Babiš a občan ve vzduchoprázdnu
Hodnocení čtenářů0 Hlasování
0
81
Naše hodnocení

O nás

PressPort Magazín (ppmagazín.com; pressportmagazín.cz) je nezávislá zpravodajsko-publicistická platforma. Spuštěna byla dne 11. listopadu 2018. Vydává Pribil Production.

Další příspěvky
Font písma, který stojí 164 tisíc. Stejně jako auto. Podívejte se