Nyní čtete
Dvě analýzy, Babiš a občan ve vzduchoprázdnu

Dvě analýzy, Babiš a občan ve vzduchoprázdnu

  • Anna Dolejská vypadá sice jako princezna ze snímku Labyrint z produkce režiséra Hvězdných válek George Lucase, ale na pódiu umí být angažovaná a je s to se rozohnit.

Dva advokáti, dvě právní analýzy, jeden Babiš a občan, který možná tápe ve vzduchoprázdnu, je-li v Česku možno objednat si trestní stíhání, anebo je-li premiér opravdu v tak třeskutém střetu zájmů. I tak by se asi daly ve zkratce popsat „vedlejšáky“ Karola Hrádely a Anny Dolejské, či úterní demonstrace na podporu nezávislé justice z „tvůrčí dílny“ spolku Milión chvilek.

Doktor Hrádela (59) je bezesporu renomovaný právník, jehož si pro nepodplatitelnost a bystrý úsudek svého času vyhlédl Otakar Motejl, a má za sebou úspěšnou kariéru v trestním právu. Současně jde o někdejšího předsedu kontrolní rady ČAKu a současného šéfa obdobného orgánu Jednoty Českých právníků.

Magistra Dolejská (31) je na počátku profesní kariéry, ale už o sobě dala vědět ve sdělovacích prostředcích v několika rozhovorech, především pak ale svým úterním vystoupením před naplněným Václavským náměstím během demonstrace spolku Milión chvilek; s předsedou vlády si v projevu nebrala servítky.

Dolejská je spoluautorkou analýzy, již si v kanceláři, kde působí, nechali vypracovat Piráti a která má podle advokátčiných slov dokládat střet zájmů tuzemského premiéra. Hrádela vypracoval pro svého klienta analýzu o možnosti trestních stíhání na objednávku v České republice.

Piráti analýzu Dolejské zaslali do Bruselu, jestli ale hrála roli v aktuálních závěrech auditorů Evropské komise, strana netuší. Z auditu podle Hospodářských novin plyne, že skupina Agrofert bude muset vrátit všechny evropské dotace, které obdržela od února 2018.

„To vůbec nemám tušení, jestli se do Evropské komise analýza dostala,“ sdělila jedna z představitelek strany. Předseda strany Ivan Bartoš už uvedl: „Tato právní analýza konkrétními důkazy doložila, že Andrej Babiš je skutečně ve střetu zájmů dle evropského finančního nařízení a jeho odchod z rady pro evropské fondy na tom nic nezměnil. V obdobné situaci je dle této analýzy i ministr Toman a ignorování této situace ze strany členů vlády i českých úřadů přináší České republice zcela zbytečně vážné problémy. Zhruba před měsícem jsem vyzval čtyři české úřady pod třemi ministerstvy, aby konečně začaly dodržovat platné zákony, nicméně odpověděly pouze dva z nich. Tvrdohlavě si stojí za tím, že je všechno v pořádku.“

Předseda Pirátů nedávno doplnil, že se rozhodl tuto právní analýzu odeslat eurokomisaři pro rozpočet Gunterovi Oettingerovi, který je zodpovědný za finální posouzení střetu zájmů českých členů vlády. „Poskytujeme komisi další podklad zpracovaný českými experty, ze kterého mohou při svém posuzování čerpat. Analýzu jsem doručil rovněž Přestupkovému úřadu v Černošicích, který právě posuzuje, jestli Andrej Babiš ovládá mediálním dům Mafra z koncernu Agrofert.“

Analýza Anny Dolejské

K jakým závěrům došla Dolejská? Andrej Babiš se, míní právnička, nachází ve střetu zájmů proto, že jeho osobní zájem může ovlivnit výkon jeho funkce – tedy veřejné moci.

„Veřejný funkcionář, Ing. Andrej Babiš, je osobou ovládající svěřenské fondy, tudíž je osobou ovládající společnosti ve skupině AGROFERT. Mezi tyto společnosti spadají rovněž právnické osoby provozující rozhlasové a televizní vysílání a rovněž vydávající periodický tisk,“ vysvětluje Dolejská s tím, že Babiš je ve střetu zájmů konkrétně ve smyslu § 4a zákona o střetu zájmů a rovněž i § 4b a 4c jakožto žadatel o dotace či uchazeč o veřejné zakázky.

Mladá právnička upozorňuje, že je-li účelem svěřenských fondů mj. ochrana zájmů zakladatele a je-li zakladatel navíc jedinou osobou, která má mít prospěch ze spravovaného majetku, potom je evidentně ohrožen nestranný a objektivní výkon funkce předsedy vlády ve vztahu k ESIF (Evropské strukturální a investiční fondy, pozn. red.) z důvodu hospodářského (či jiného) zájmu ve smyslu čl. 61 (3) nového finančního nařízení.

„Ve střetu zájmů by se Ing. Babiš nenacházel tehdy, pakliže by svěřenské fondy byly zcela odděleny od jeho osoby a vlivu (vč. osob blízkých), byť jedním z protiargumentů je pozbytí vlastnictví. To je sice právně pravdivý argument, nicméně vlastnická práva vykonávají osoby jednající ve shodě a omezení převoditelnosti akcií plus postavení Ing. Andreje Babiše umožňuje velmi snadný návrat firem koncernu AGROFERT do jeho vlastnictví,“ podotýká Dolejská.

Závěr její analýzy zní jednoznačně: „Je evidentní, že Ing. Babiš (a rovněž Ing. Miroslav Toman, CSc., kterým se analýza taktéž zabývala) jsou osobami, které vykonávají funkci veřejného funkcionáře a jsou zároveň osobami podílejícími se na plnění rozpočtu Unie. Stávající stav se neslučuje s právními předpisy národními ani komunitárními a je zcela evidentně nutné sjednat nápravu a zajistit opatření, která by eliminovala či vyloučila podobné jevy v budoucnu. Doporučuje se zvážit a zanalyzovat rovněž trestněprávní rovinu dané problematiky.“

Lze říci, že úterní vystoupení Anny Dolejské na Václavském náměstí bylo nejspíše dosavadním vrcholem její aktivistické (politické) kariéry. Jakkoli byla demonstrantům představena jako právnička a autorka analýzy, pořadatelé nicméně zamlčeli, že dokument vznikl na zadání Pirátů a Dolejská figuruje v hnutí STAN.

Před demonstranty uvedla, že je jasně prokázáno, že Babiš je skutečným majitelem Agrofertu, ačkoliv je holding oficiálně „zaparkován“ ve svěřenském fondu u jeho manželky a advokátů. A na závěr se ještě vyjádřila k „tajemné analýze“ ministryně Marie Benešové.

Už samo zadání analýzy, zda je v Česku možné objednat si trestní stíhání, je podle advokátky nesmyslem. „Pokud někdo dojde ke kladnému závěru, měl by uvažovat o znovustudiu práva,“ vzkázala ministryni. Hlavně by si prý měla zopakovat trestní právo procesní. „Vše nasvědčuje, že tou osobou, která pracuje na objednávku, je právě ministryně Benešová,“ uzavřela s tím, že bychom měli podpořit nezávislost justice. „Já jí věřím, paní Benešové nikoliv.“

Také čtěte

Analýza Karola Hrádely

Na rozdíl od Dolejské nejedná doktor Hrádela emotivně, aktivisticky či přespříliš angažovaně, je politicky nezávislý a přísně analytický. Ve svém materiálu, který se věnuje rovněž možnosti trestního stíhání na objednávku, se předsedy vlády dotýká (na rozdíl od tématu potenciálního střetu zájmů) v části o kauze údajného dotačního podvodu na farmě Čapí hnízdo; jde o popis určitých nesrovnalostí.

Česká republika je právním státem v zásadě s dobře fungující státní mocí. Excesy však skutečně vyloučit nelze.
KAROL HRÁDELA

A k jakým závěrům dospěl tento právník? Redakce ppmagazínu.com má analýzu k dispozici a s příslušným svolením se rozhodla část týkající se Čapího hnízda zítra publikovat.

Co se týká účelového trestního stíhání, Hrádela (video z pořadu TV PRIMA si můžete pustit nahoře, pozn. red.) v analýze konstatuje: „Česká republika je právním státem v zásadě s dobře fungující státní mocí. Excesy však skutečně vyloučit nelze. Velmi malý počet podezřelých případů k celkovému počtu trestních řízení výrazněji nezpochybňuje celkově dobrou činnost naší justice. Dle Statistického přehledu agendokresní soudy projednávaly v roce 2015 jako trestní soudy prvního stupně 15 529 záležitostí zletilých osob a krajské soudy věci 1 851 záležitostí.  Státní zástupci v roce 2016 podali obžalobu nebo návrh na potrestání 78 131 lidí.“

Sama Benešová tento týden zveřejnila informace k jednomu takovému excesu, jak jsme již informovali v článku Benešová: Stíhání na objednávku? Mám už rozsudky. Viz odkaz níže:

⇣ Všechny články k tématu nezávislosti justice, stíhání na objednávku i protivládních protestů:

Vzhledem k tomu, že jsme mj. k tématu účelových trestních stíhání publikovali vícero článků, zařazujeme pro přehlednost do rubriky Projekty.

⇣ Všechny články k tématu nezávislosti justice, stíhání na objednávku i protivládních protestů:

Jak se vám líbí článek?
1) Skvělé
0
2) Dobré
0
3) Průměr
0
4) Nic moc
0
5) Katastrofa
0
3 komentáře
  • Neobávám se, že nějaká účelově vytvořená neziskovka zblbne lidi až tak aby,dělali převrat v době, kdy se mají vcelku dobře – duch národa to nedovolí. To by znamenalo, že lidi pálí dobré bydlo a co by asi tak následovalo pak lepšího pro spodních 10 milionů? 50 tisíc lidí na Václaváku není mnoho, když je opravdu plný tak tam může být klidně i 200 tisíc, no z jedné čtvrtiny zaplněné náměstí o ploše 4,5 ha je prostě běžný stav. Na tomto místě prostě bývá stále hodně lidí od nepaměti a hlavně nejrůznějších charakterů, jednou jsem shlédl historický dokument z období 2 sv. války z tohoto náměstí, byla to tryzna obyvatel Prahy a okolí za Heydricha a i tam bylo určitě více než polovina tehdejšího Venzelplatzu plná. Příští týden chtějí demonstrovat v menších městech. No a co. Za další týden o tom nikdo nebude ani vědět, na špatné věci je prostě lepší zapomenout, nebo je alespoň vytěsnit, řešme podstatné věci až k něčemu dojde a nemysleme tolik na prevenci – co by kdyby a hlavně představitelé justice by se měli vystříhat politikaření a spíše začít efektivně pracovat a ne řešit spory po 10 letech a více a to za nekřesťanské peníze. Před 30 lety bral soudce měsíčně 5 tisíc Kčs, dělník v továrně 2,5 tisíce čistého. Dnes bere ten samý dělník 20 tisíc a ten samý soudce 120 tisíc, proč jsou v justici platy 6 x vyšší, dříve to byl jen adekvátní dvojnásobek, nepřipadá mně, že by justice pracovala nyní 6 x lépe než dříve, spíše naopak. Systém soudů a státních zastupitelství potřebuje audit a reformu urychleně provést a ne o ní jen roky mluvit.

  • Milion chvilek se jednoznačně pokouší vyvolat státní převrat směrem hodně doprava, podporován církví a pražskou kavárnou. Pokud jde o statistiky dokazující nestrannost české justice, je potřeba si připomenout slova anglického válečného premiéra, že věří jen takovým statistikám, které si sám zfalšuje. Věřím, že Babiš je nevinný a všichni, včetně milionu chvilek by mu měli dát klid na práci. To by se však nelíbilo jistému panu Kalouskovi, blahé paměti. O milion chvilek by se měly zajímat orgány činné v trestním řízení. Rychle a účinně. Všechny ty akce, demonstrace a podobná vystoupení vedou ke svržení prezidenta, premiéra a ministrů, kteří nejdou na ruku právě lidem z milionu chvilek. A ve skutečnosti jde o mstu za zdanění církevních náhrad. To je podstata problému. Nechci se pouštět do rozboru majetku církve po Josefu II, císaři Rakouském a celé té známé, ale bohužel nikým z mocných nerespektované anabáze.

Reagujte

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.


PressPort Magazín je nezávislá zpravodajsko-publicistická platforma. Spuštěna byla dne 11. listopadu 2018 a sestává z několika hlavních rubrik: ppinfo, postřehy a dalších a má i své subdomény (tematické přílohy ppděti aj.). Každý den přinášíme čerstvé zprávy z domova i ze světa na doménách ppmagazin.com či pressportmagazin.cz. Obsah je po uplynutí určité doby automaticky mazán a nahrazován aktuálním. 

 

2020 © ppmagazín.com. Publikování obsahu je bez písemného souhlasu zakázáno.

Design Pribil ProductionIČO: 06437176

Posunout nahoru