Nyní čtete
Exkluzivně: Trestní stíhání je vždy účelové. Renomovaný advokát odhalil netušenou skulinu v zažitém systému

Exkluzivně: Trestní stíhání je vždy účelové. Renomovaný advokát odhalil netušenou skulinu v zažitém systému

Lze vést účelové trestní řízení (přípravné řízení)? S přednáškou na toto téma, která se stane součástí chystané odborné publikace, vystoupil minulý týden na konferenci Přípravné řízení dnes a zítra v prostorách Fakulty právnické ZČU v Plzni autor analýzy o možnosti objednat si v České republice trestní stíhání. Konferenci pořádala Unie obhájců ČR.

Z programu konference, který redakce získala od unie, bylo zřejmé, že příspěvek bude zaměřený právě na účelová trestní stíhání. To je téma, které v posledních měsících rezonovalo v médiích.

Příběh dokumentu, jenž probírá možnosti, zda a jak se dá v Česku objednat trestní stíhání, se totiž stal také jedním z důvodů, proč se v posledních týdnech a měsících lidé sešli na náměstích, aby protestovali proti Andreji Babišovi a zejména proti jmenování Marie Benešové novou ministryní spravedlnosti.

Dotyčnou osobou, jež příspěvek na konferenci přednesla, je uznávaný právník Karol Hrádela. Ten je podle Seznam Zpráv skutečným autorem analýzy, která popisuje možné zneužití justice – tedy trestní stíhání na objednávku.

Sdělovacím prostředkům jeho vystoupení, které vzbudilo podle účastníků na konferenci největší ohlas, uniklo. Jelikož příspěvek byl rozsáhlý, rozhodli jsme se ho zveřejnit a okomentovat na pokračování. V úvodu dr. Hrádela vymezil termín účelové trestní stíhání.

Vymezení pojmu

„Jsem přesvědčen, že by nemohl uspět u zkoušky z trestního práva student právnické fakulty, pokud by tvrdil, že účelová trestní stíhání či trestní řízení jako taková neexistují. Pro posouzení problematiky je nejprve nutné vymezit, co to je účelové přípravné řízení,“ otevřel přednášku Hrádela.

Justice

Příběh dokumentu, jenž probírá možnosti, zda a jak se dá v Česku objednat trestní stíhání, se totiž stal také jedním z důvodů, proč se v posledních týdnech a měsících lidé sešli na náměstích. | KOLÁŽ: ppmagazín.com

Ústav pro jazyk český Akademie věd mu nedokázal termín účelové trestní stíhání vysvětlit. Na Hrádelův dotaz mu v prvním emailu sdělili:

„Bohužel není v našich možnostech poskytnout vám výklad termínu účelové trestní stíhání. Nejsme terminologická poradna a ustalování významu termínů v té které oblasti je zcela mimo naši působnost. Výklad tohoto termínu náleží skutečně jedině právníkům.

Mohli bychom vám maximálně nabídnout slovníkové definice jednotlivých složek termínu (tedy účelový, trestní, stíhání), které si ale snadno můžete rovněž dohledat sám přes naši Internetovou jazykovou příručku. Tato informace však, jak jistě chápete, pravděpodobně nebude relevantní, význam termínu totiž nemusí odpovídat významu jeho jednotlivých složek.“

V druhém emailu po námitce dr. Hrádely, že Ústav pro jazyk český přece posuzuje rovněž právní texty, odpověď zněla:

„Ústav pro jazyk český opravdu posuzuje i právní texty, zabývá se však jejich jazykovou stránkou, nikoli obsahovou, což právě odpovídá i tomu, co je předmětem činnosti Ústavu. V případě termínů může totiž nastávat značný nesoulad mezi obecným jazykovým výkladem a výkladem odborníků (např. u slovesa zcizit, které má v právní terminologii zcela jiný obsah než v běžném jazyce).“

Účelové

Termín trestní stíhání či přípravné řízení právníkům nedělá problém definovat po právní i jazykové stránce, a tak se tímto termínem z jazykové stránky Hrádela nezabýval. Jiný problém však je výklad termínu účelové.

Slovník spisovné češtiny termín účelový vymezuje ve vazbě na slovo účel takto:

„účel, -u m 
1. cíl 2, ke kt. je zaměřena něj. činnost: účel jednání, cesty; využití atomové energie pro mírové účely; jaz. příslovečné určení účelu 
2. zprav. mn. potřeba 2: peníze na dobročinné účely; objekt slouží vojenským účelům 
♦ účel světí prostředky (pořek.); 
účelový příd.: účelové zařízení; účelová publikace; účelová půjčka; jaz. příslovečná věta účelová; spojka účelová (např. aby); 
účelově přísl.; 
účelovost, -i ž; „
za účelem předl. s 2. p. pro 1: za účelem zrychlení výroby aby se zrychlila; nevh. zavřeno za účelem dovolené kvůli

Slovník spisovného jazyka českého termín účelový definuje následovně:

„účelový příd. k účel: ú-é rozvržení práce účelné; odb. zřízený, sloužící k urč. účelu: ú-á organizace, ú-é zařízení k plnění urč. úkolů jiné organizace; ú-á publikace vydaná pro vlastní účely instituce bez edičního práva; ú-é stavby (např. průmyslové); ekon. ú-é financování; ú-á rezerva; ú. fond; jaz. ú-á věta vedlejší věta příslovečná vyjadřující účel, finální; ú-é souvětí obsahující větu účelovou, finální; spojka ú-á připojující větu účelovou, finální;

→ přísl. účelově: ú. vhodný;

→ podst. účelovost, -i ž.“

Za této situace lze podle Hrádely vysvětlit jazykově termín účelové trestní stíhání jako takové trestní stíhání, které naplňuje účel trestního stíhání. Je nutné vykládat termín účelové trestní stíhání či účelové trestní řízení podle dikce práva.

Také čtěte

Právní definice

Termín účelové přípravné řízení a ani účelové trestní stíhání není jako takový v právním řádu výslovně definován. Jeho obsah lze z textu právní normy dovodit.

„Znamená, že účelové přípravné řízení je přípravné řízení, které naplňuje nějaký účel. Tento výklad není v rozporu s logikou věci. Otázkou pak je, zda každé přípravné řízení je účelové,“ podotkl Hrádela.

Hrádelův výklad zákonem používaného a obsahově výslovně zákonem nedefinovaného termínu účel trestního řízení je, že účelem každého řádného  trestního řízení je naplňovat účel trestního řádu výslovně stanovený zákonem.

„Každé trestní řízení – a tím i jeho úseky včetně úseku nazývaného trestního stíhání – je tak řízení účelové, když má ze zákona svůj účel, který směřuje k naplnění účelů trestního řádu,“ konstatoval Hrádela.

Toto vymezení se zdá být v souladu i s teorií, která jej vymezuje jinými slovy a poněkud šířeji, obsahově však shodně jako: 

„3. Účel trestního řízení. Základním účelem trestního řízení je v souladu se zákonem odhalit pachatele skutku (srov. § 113 TrZ), který naplňuje znaky trestného činu podle hmotného trestního práva, vyšetřit tento skutek a postavit obviněného před soud, který rozhodne o jeho vině či nevině; v případě, že ho shledá vinným, uloží mu trest nebo ochranné opatření (nebo obojí), popřípadě upustí od potrestání, a zajistí výkon trestu i ochranného opatření, pokud byly uloženy. Obviněným může být po přijetí zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, i právnická osoba. Účelem trestního řízení není jenom „spravedlivé potrestání pachatele“, ale účelem trestního řízení je i provedení řádného zákonného procesu (tzv. „fair“ proces – srov. i čl. 1a 36LPS a pojem spravedlivého procesu v judikatuře Ústavního soudu). To je někdy zjednodušeně vyjadřováno i tím, že strany mají právo na spravedlivé řízení. …“

Lidové chápání účelového trestní řízení

V praxi je však často chápán termín účelové trestní řízení (a tím i účelové přípravné řízení) odlišně od jazykového či právního vymezení obsahu tohoto termínu. A to jako jednání orgánů činných v trestním řízení, které úmyslně nerespektuje účel trestního řízení ke škodě či jiné újmě osoby, vůči které bylo zahájeno trestní stíhání (a tím i přípravné řízení), nebo pro prosazení cíle, který někoho dalšího neoprávněně zvýhodní za využití trestního řízení.

Lenka Bradáčová

Pražská vrchní státní zástupkyně Lenka Bradáčová. | FOTO: ppmagazín.com

Existují účelová trestní řízení?

Otázka zní, zda takováto situace může v praxi nastat. „Jsem přesvědčen, že ano a že se nejedná pouze o jednotky případů s tím, že se ukazuje podezřelá vazba mezi zvláštními postupy stání moci včetně orgánů činných v trestním řízení a ekonomickými zájmy určitých osob, které nemusí odpovídat dokonce ani ekonomickým zájmům státu,“ zdůraznil Hrádela.

Konkrétní případy popíšeme v chystaném pokračování článku.

Jak se vám líbí článek?
1) Skvělé
4
2) Dobré
0
3) Průměr
0
4) Nic moc
0
5) Katastrofa
0
Prohlédněte si komentáře (0)

Reagujte

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.


PressPort Magazín je nezávislá zpravodajsko-publicistická platforma. Spuštěna byla dne 11. listopadu 2018 a sestává z několika hlavních rubrik: ppinfo, postřehy a dalších a má i své subdomény (tematické přílohy ppděti aj.). Každý den přinášíme čerstvé zprávy z domova i ze světa na doménách ppmagazin.com či pressportmagazin.cz. Obsah je po uplynutí určité doby automaticky mazán a nahrazován aktuálním. 

 

2020 © ppmagazín.com. Publikování obsahu je bez písemného souhlasu zakázáno.

Design Pribil ProductionIČO: 06437176

Posunout nahoru