Fotbalová asociace požaduje omluvu. Policisté vypovězení smlouvy o zajištění bezpečnosti zápasů

Fotbalová asociace České republiky (FAČR) požaduje omluvu od ppmagazínu.com v návaznosti na článek Pořádáte soukromou akci? Najměte si státní policii. Zdarma! S tím nesouhlasí Odborová aliance IZS (integrovaného záchranného systému), jejíž představitelka je autorkou článku.

⇣ Psali jsme:

Pořádáte soukromou akci? Najměte si státní policiiZdarma!

⇣ Psali jsme:

Zveřejňujeme jak požadavek FAČR, tak stanovisko zmíněné aliance, zastupující policisty, což pokládáme za novinářsky zcela transparentní, jelikož obě strany mají stejný prostor k vyjádření. Smlouvu si můžete přečíst po rozkliknutí odkazu.

Požadavek FAČR (text požadované omluvy)

FAČR se ostře a zcela jednoznačně ohrazuje vůči článku, který se objevil dne 27. 3. 2019 na webu ppmagazin.com pod názvem: Pořádáte soukromou akci? Najměte si státní policii. Zdarma!

Autorka článků, paní Petra Lhotáková z odborové organizace ISZ, zřejmě absolutně nepochopila princip a strukturu fungování samotných fotbalových soutěží v České republice. V tomto duchu hned ve své úvodní otázce míchá např. mezistátní zápasy s domácími profesionálními soutěžemi, zcela neprofesionálně a účelově tak zkresluje informace ve vyznění, které hrubě a naprosto neopodstatněně poškozuje dobré jméno FAČR.

Fakticky chceme upozornit např. na to, že FAČR, ani žádná její dceřiná společnost nevlastní žádné hráče, se kterými by mohla jakkoliv obchodovat (viz citace: „Právník FAČR Říha neuměl odpovědět, proč mají poddimenzovanou ‚security‘, ačkoliv prodávají hráče za milióny.“). Zároveň upozorňujeme na to, že nemáme ve své gesci ani paní Lhotákovou dotazovaný zápas Sparta-Plzeň, ani zmíněných dvacet utkání v rámci Prahy v roce 2018, ani žádný jiný zápas, který se týká všech profesionálních soutěží v České republice. Profesionální soutěže (tj. 32 předních klubů v ČR) si řídí zcela nezávislá Ligová fotbalová asociace (která je součástí zmíněné smlouvy), FAČR s jejich pořádáním ani zabezpečením bezpečnost tedy nemá vůbec nic společného.

V duchu výše zmíněných důvodů vás žádáme o okamžitou omluvu na vašich webových stánkách ppmagazin.com, o které nás prosím neprodleně informujte. V opačném případě jsme připraveni podniknout okamžitě právní kroky vedoucí k očištění jména FAČR.

Probral jsem celou věc ještě teď s vedením FAČR a musím konstatovat, že jsme si zřejmě neporozuměli. Náš e-mail se žádostí ve vás mylně vyvolal dojem, že je zde nějaký prostor k diskuzi. Argument, že jsou policisté rozčarování, považujeme za naprosto absurdní, jsou rozčarování proto, že paní Lhotáková evidentně absolutně netuší, o čem hovoří, podává mylné informace, které mohou vést k něčímu rozčarování. Licitace o tom, zda půjde o omluvu, nebo zveřejnění stanoviska nyní není, bohužel, na pořadu dne. Musím proto trvat na svém původním stanovisku a žádat o omluvu. V opačném případně, jak jsme už avizovali, se naopak my začneme zabývat otázkou zveřejňování mylných informací, nelegálním nahráváním telefonických rozhovorů a jejich stejně nelegálním šířením a zveřejňováním na webu. Zveřejnění omluvy očekávám ve stejném termínu, v jakém bylo navrženo otištění stanoviska.

Michal Jurman, ředitel oddělení komunikace FAČR

STANOVISKO OA IZS

Tímto reagujeme na vaše maily zaslané redakci ppmagazínu.com. A to také v návaznosti na článek uveřejněný na webových stránkách FAČR ze dne 21. 03. 2017 s textem: Fotbalová asociace České republiky dlouhodobě spolupracuje s policií České republiky ve věci zajištění pořádku na fotbalových stadionech. Vzájemná kooperace se v poslední době výrazně zkvalitnila. Jsem rád, že bude pokračovat, řekl Miroslav Pelta, předseda FAČR.

To přímo odporuje textu vašeho prvotního mailu.

Na vaši argumentaci ohledně zveřejnění údajně nelegálního nahrávání a zveřejnění nahrávky telefonického rozhovoru, vás odkazujeme na rozsudek Nejvyššího správního soudu spis.zn. 8 Afs 40/2012 z 31.10.2013.

Smlouva je o třech účastnících, FAČR je jednou ze stran. Stanovy FAČR jasně stanoví, že právě FAČR zajišťuje všestranně zabezpečení vnitrostátních i mezinárodních utkání, viz stanovy.

Závěrem je nutno dodat, že pokud se FAČR dohoda netýká, není nic jednoduššího, než ji vypovědět a zároveň se omluvit policii za její zneužívání ve prospěch soukromého subjektu, k čemuž vás tímto nyní za Odborovou alianci IZS vyzýváme, a to k dnešnímu dni, s výpovědní lhůtou 30 dnů, viz podmínky oné dohody v příloze.

Za Výkonnou radu aliance

kpt. Mgr. Bc. Marian Janoušek
prap. Pavel Štěpán
Bc. Petra Lhotáková

Profilový obrázek
ppmagazín.com

ppmagazín.com je zpravodajsko-publicistická platforma. Sestává i z tematických příloh ppděti a ppženy & muži.

1 komentář

Reagujte

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

■ nezávislýMAGAZÍN

PROJEKTY

PROJEKTY, to jsou dlouhodoběji sledovaná a obsahově rozsáhlejší témata (začasto sestávající z vícero článků), předně však společensky významná, která pravidelně sledujeme a aktualizujeme.

Nejnovější | vše >>

Czech CS English EN