Nyní čtete
Hamáček odmítl řešit harassment a nerovné odměny navzdory stanovisku Šabatové

Hamáček odmítl řešit harassment a nerovné odměny navzdory stanovisku Šabatové

Po celou dobu účinnosti služebního zákona (361/2003 Sb.) policie i vnitro protizákonně postupuje při řešení stížností mezi příslušníky. Tato problematika se týká policistů, hasičů, celníků, vězeňské služby, ÚZSI, BIS, GIBS, tedy řádově cca 60 tisíc lidí.

Příklad:

V případě podání stížnosti na nerovné odměňování vedoucím, se nikdy nestanete účastníkem řízení. Tedy se sice nějaké vyšetřování z moci úřední vede, ale vy nemáte právo nahlížet do spisu, navrhovat důkazy, replikou napadat případná svědectví protistrany. Závěrečná zpráva je tedy velmi neurčitá a strohá a vy absolutně nevíte, z jakých podkladů služební funkcionář vycházel. Takto je tomu i při sexuálním obtěžování, bossingu a jiných forem šikany.

Realita v praxi:

V praxi jsou odměňováni „spřátelení“ příslušníci s vedoucím. Za loajalitu dostávají odměny, ačkoliv vedle nich pracují kolegové s lepšími výsledky, ale „nedrží hubu a krok“. Vedoucí tyto „neposlušné“ může různými rozkazy úkolovat s cílem znechutit jim práci a donutit je ke změně místa. Tak tomu v praxi u policie často je.

Sexuálnímu obtěžování bohužel policejní prostředí „přeje“. | KOLÁŽ: ppmagazín.com (s využitím fotografie někdejší policistky P. H.)

Proti tomuto jednání vedoucího pak právě není možná stížnost a věc je řešena podle jiných aktů řízení, přičemž jsou stěžovateli upřena práva. Výsledek stížnosti pak zpravidla zní – nebylo prokázáno či zjištěno. Příslušník nemůže nahlížet do spisu, a tudíž neví, na jakém základě bylo rozhodnuto. Mnozí proto znechuceni odcházejí jinam či opouštějí bezpečnostní sbory. Vedení tento postup zatvrzele obhajuje, protože je to jediná možnost, jak „udržet ovce v ohradě“. Vedoucí funkcionáři totiž většinou nemají ani potřebné zkušenosti, ani předpoklady pro vedení lidí, a proto jim zbývá jen „vojenský režim“ bez možnosti si stěžovat.

Jako paradoxní pak lze považovat skutečnost, že institut stížnosti mají v zákoně jak vojáci, tak státní úředníci. Pouze příslušníci bezpečnostních sborů tuto možnost nemají. Příčina je v nekvalitním zákoně č. 361/2003 Sb. O jeho kvalitě nejlépe vypovídá množství novel v posledních letech a dále počet vyhraných soudních sporů, které vyhráli příslušníci, kteří věc nevzdali a domáhali se svých práv soudní cestou. 

K Vaší žádosti sděluji, že jsem se rozhodl v této věci nepřijímat již žádná opatření k nápravě. 
MINISTR VNITRA VEŘEJNÉ OCHRÁNKYNI PRÁV, leden 2019

Veřejná ochránkyně práv naznala tato pochybení již v lednu 2017 a zaslala svá zjištění na vnitro i prezidium. Opatření k nápravě však oba subjekty odmítly, ministr vnitra Hamáček (ČSSD) letos v lednu, a to slovy:

Také čtěte

Vážená paní veřejná ochránkyně práv, obracím se na Vás v návaznosti na Váš dopis ze dne 18. prosince 2018, č.j. KVOP-54442/2018, kterým jste mě vyrozuměla o výsledku šetření podnětu paní Petry Lhotákové, která nesouhlasila s postupem Policejního prezidia České republiky při prošetřování stížností a podání ohledně postupu služebních funkcionářů Policie České republiky, a zároveň jste mě požádala, abych Vás seznámil s případnými opatřeními, které se z titulu nadřízeného správního orgánu rozhodnu přijmout. K Vaší žádosti sděluji, že jsem se rozhodl v této věci nepřijímat již žádná opatření k nápravě.

Ve věci jsme tedy podali žalobu správnímu soudu, kdy soud nejspíš potvrdí stanovisko veřejné ochránkyně práv a zjistí se tedy, že po celou dobu platnosti služebního zákona, dochází k imateriálním (škoda na právech, cti, osobnostní práva) a materiálním (hmotným) škodám a ke krácení práv příslušníků bezpečnostních sborů.

Petra Lhotáková

Autorka je někdejší vyšetřovatelka, působí v odborové alianci IZS

Jak se vám líbí článek?
1) Skvělé
0
2) Dobré
0
3) Průměr
0
4) nic moc
0
5) Katastrofa
0
Prohlédněte si komentáře (1)
  • Nemohu si pomoci, ale podívejte se do vojensky organizovaného sboru, kterým Policie bezesporu je, zblízka. Vše začíná kázní. Nejprve ústrojovou kázní a čistotou stejnokroje a jeho úplností. Občas mě některé součástky stejnokroje chybí. Rozhodně se ke stejnokroji nehodí vousy, které jsou mnohdy neupravené a jsou-li tři příslušníci pohromadě, každý má vousy jinak střižené, to je pohled pro bohy. Kdo toto povolil, zasloužil by… Velitelé nejsou bozi a musí jednat v souladu s obecně právními předpisy, či předpisy vnitřní. Od toho je několikastupňové velení, aby toto objektivně a spravedlivě zvládlo. To je ctí příslušníka např. z přísahy. Přečetl jsem si, že téměř 60 000 sbor (všechny složky) mají mnoho stížností. To opravdu není zdravé ani u policistů, ani u hasičů, ostatní složky nevyjímaje. Na vyřízení stížnosti, je-li zamítnuta jsou další orgány. To nemusím nikoho poučovat. Ale přál bych si, aby ve složkách bez rozdílu byla kázeň, klidné pracovní prostředí a stížnost byla výjimkou. To je úkol velitelů všech stupňů. Dálo by se psát více a přesněji, ale jako názor to stačí.
    Jako dovětek bych dodal, že vzorem musí být právě ministr vnitra.

Reagujte

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.


Nezávislá zpravodajsko-publicistická platforma. Spuštěna byla dne 11. listopadu 2018 a sestává z několika hlavních rubrik: ppinfo, postřehy a dalších a má i své subdomény (tematické přílohy ppděti aj.). Obsah je po uplynutí určité doby automaticky mazán a nahrazován aktuálním. 

 

2020 © ppmagazín.com. Publikování obsahu je bez písemného souhlasu zakázáno.

Design Pribil ProductionIČO: 06437176

Posunout nahoru