Jak si autor článku o poslanci Ferim novinář Zelenka z Deníku N bezostyšně vymýšlel a lhal

Využívám situace, kdy se o Zelenkovi hovoří, abych srovnal účty, alespoň drobně

KOLÁŽ: archiv PressPort Magazínu (inspirováno ilustrací Scotta Menchina)
Média
Rubrika Média PressPort Magazínu mapuje dění ve sdělovacích prostředcích.

Vyjadřovat se k aféře Dominika Feriho ze zásady nechci. To, jak bychom k ní měli přistupovat, sepsala ve svém příspěvku advokátka Monika Čírtková. Ovšem krátce se vyjádřím k jednomu z autorů článku o odstoupivším poslanci. Jmenuje se Jakub Zelenka a pracuje jako novinář v Deníku N.

V nedávné době jsem čelil dvěma trestním stíháním. Obě jsem vyhrál.

Druhé trestní řízení mělo přitom společné rysy s již proběhlým. A v obou případech hráli roli (potažmo působili) tehdejší představitelé státní moci přímo spojení s ministerstvem vnitra, což byl rezort, jemuž jsem se věnoval ještě coby aktivní žurnalista.

První trestní stíhání kvůli údajnému přečinu pomluvy, kdy jsem byl pravomocně zproštěn jakýchkoli obvinění, inicioval spolustraník a poradce tehdejšího ministra vnitra Milana Chovance (tehdy oba ČSSD).

Druhé trestní stíhání (taktéž ve věci údajného přečinu pomluvy), kdy jsem byl soudem opětně pravomocně očištěn, inicioval vůči mně sám Chovanec (v Deníku N pak nastoupila zaměstnání právnička tohoto ministerstva, Chovancova podřízená).

Lež první

V obou případech ze spisů unikaly informace do médií. V druhém případě informacemi, a to mnohem dříve nežli já, disponoval zmíněný pan Zelenka.

Zelenka, který celou tuto moji druhou kauzu otevřel ve sdělovacích prostředcích prostřednictvím Deníku N, publikoval v listopadu 2019 článek s titulkem Výpověď o Čapím hnízdě nebyla „výbušná“, nýbrž smyšlená, tvrdí policie a novináře Přibila žene k soudu. Později mj. článek Novinář Přibil půjde za článek o Čapím hnízdě k soudu. Za pomluvu Chovance a spol. mu hrozí vězení i zákaz činnosti.

V těchto svých článcích, dle mého soudu bulvárních, Zelenka uvedl, doslovně: Přibil v textu (na tomto webu, pozn.) psal, že Chovanec s tehdejším policejním prezidentem Tomášem Tuhým ovlivňoval vyšetřovatele kauzy Pavla Nevtípila. Nato Zelenka citoval příslušnou obvodní státní zástupkyni pro Prahu 4, což poté převzala i ostatní média včetně ČTK. Vycházely desítky dalších a dalších článků: Přibil si vymyslel, že Chovanec ovlivnil Čapí hnízdo. Policie ho žene k soudu. A tak dále. Tyto články se opíraly i o Zelenkovu citaci paní návladní, o věty, které nikdo nezpochybnil.

Tehdy jsem netušil, o co jde. Ulevilo se mi až ve chvíli, jakmile jsem zjistil ze stanoviska státního zastupitelství, které jsem si vyžádal, že si Zelenka citaci žalobkyně vymyslel. Viz přiložený dokument.

Vyžádané stanovisko (lze rozkliknout) | FOTO: PressPort Magazín

Za těchto okolností, kdy docházelo k prokazatelným únikům ze spisu do médií, jsem měl vážné pochybnosti o věrohodnosti osob spojených s případem a vyvolávalo to ve mně pocit účelovosti včetně toho, že mi byly kladeny veškeré možné překážky v možnosti obhájit se.

Na jednu stranu jsem byl stíhán, a to dvakrát krátce po sobě, kvůli domnělému přečinu pomluvy; již podruhé v souvislosti s panem Chovancem, kdy jsem byl přesvědčen, že jsem se takového činu nemohl dopustit. Na stranu druhou neustále docházelo k flagrantnímu porušování mých osobních práv (nemožnost seznámit se se spisem) a stálé dehonestaci jak mé osoby, tak mojí rodiny prostřednictvím médií – pana Zelenky.

Lež druhá

A to podotýkám, že i v druhé věci Zelenka bezostyšně lhal. Tvrdí-li, že Přibil v textu psal, že Chovanec s tehdejším policejním prezidentem Tomášem Tuhým ovlivňoval vyšetřovatele kauzy Pavla Nevtípila, nebyl ani s to si ověřit základní fakta. Nic takového jsem samozřejmě nikdy nenapsal.

V době, kdy dotčený článek o Čapím hnízdě vyšel, jsem web PressPort Magazín neprovozoval já, neměl jsem s ním zhola nic společného, jelikož ho provozovala Odborová aliance integrovaného záchranného systému. Autorkou dotčeného článku byla paní Lhotáková z této aliance, jak u soudu potvrdila; já jí pouze vypomohl dvěma třemi radami, jak text vyvážit, a to argumenty, které naopak podporovaly tezi, že ke zneužití dotací na farmě dojít mohlo.

Smlouva pod tímto odstavcem pak dokládá, že jsem pro tuto alianci portál původně postavil, neprovozoval ho; nakonec jsme se po čase nedohodli na podmínkách, a tudíž jsem si později web ponechal.

Smlouva (možné rozkliknout) | FOTO: archiv PressPort Magazínu

Tolik tedy sdělnou zkratkou k objektivitě Zelenkovy novinářské práce, čím ale nehájím pana Feriho; nemám k němu vůbec žádný vztah. Pouze pragmaticky využívám situace, kdy se o Zelenkovi hovoří, abych srovnal účty, alespoň snad drobně.

vaší podpory si vážíme
Zde můžete podpořit
PressPort Magazín
DĚKUJEME

Jak si autor článku o poslanci Ferim novinář Zelenka z Deníku N bezostyšně vymýšlel a lhal
Hodnocení čtenářů4 Hlasy
99
99

Základní informace

PressPort Magazín (na doméně ppmagazin.com) je nezávislá celostátní publicistická platforma s orientací na tradiční hodnoty, která ctí svobodu slova a zakládá si na slušnosti, konstruktivní debatě a přitažlivé vizuální formě. Spuštěna byla dne 11. listopadu 2018 a všechny práce byly vykonávány bez nároku na honorář. PressPort Magazín si od té doby vybudoval slušnou pozici, kdy naše články přebírají i mainstreamoová tuzemská média. Z pohledu mediálního trhu jde o hotový produkt.