KOLÁŽ: PressPort Magazín

Je malér, že děti mohou učit učitelé s pozitivním testem na covid

Je to zvlášť nebezpečné, když pak řada dětí míří k prarodičům

ŠKOLSTVÍ
Rubrika Školství PressPort Magazínu. Zabývá se především regionálním školstvím, terciárním vzděláváním a vzdělávacími tématy.
Naše hodnocení článku
85

Zítra začíná školní rok. Naše děti ve školách mohou z rozhodnutí státu učit učitelé s prokazatelnými pozitivními výsledky testů na koronavirus, kteří si nepřipouští příznaky nemoci covid-19.

Disimulanty známe i v jiných běžných případech. Mnozí si nepřiznávají různé komplikace a neuvádí je, další si je uvědomují, ale mají jiné důvody (a to nejen ekonomické), proč chtějí být uschopněni a příznaky zapírají.

U takovýchto osob je ukončena karanténa přes pozitivní test na koronavirus, když jsou pacienty sice pozitivními, ale bez klinických známek onemocnění (bezpříznakový pacient). Nemocní měli původně nařízenou čtrnáctidenní izolaci od prvního pozitivního PCR (PCR; anglicky Polymerase Chain Reaction). Nyní jim tuto izolaci ukončí bez provedení jakéhokoliv PCR testu. Stačí, že nemocní tvrdí, že nemají příznaky.

Nerozumím tomu, proč se u učitelů nepostupuje podobně jako u pracovníků ve zdravotních a sociálních službách.

To platí i pro pracovníky ve školství, což je zvlášť nebezpečné, když po výuce míří řada dětí ke svým prarodičům.

Osobní zkušenost

Znám učitelku, jíž byla aktuálně ukončena neschopnost, přestože včera jí vyšel pozitivní výsledek testu, který si nechala na vlastní náklady udělat. 

Nerozumím tomu, proč se u učitelů v podobných případech opakovaných pozitivních testů nepostupuje podobně jako u pracovníků ve zdravotních a sociálních službách.

Všem pracovníkům ve zdravotních a sociálních službách se izolace ukončuje na základě negativního výsledku RT-PCR testu (Real-time PCR nebo qPCR metoda založená na principu klasické PCR, umožňuje však kvantifikaci sledovaného úseku DNA v reálném čase) – tedy testu, provedeného nejdříve deset dnů ode dne odběru diagnostického vzorku, jehož vyšetření přítomnost viru SARS-CoV-2 prokázalo, a současně po uplynutí alespoň 3 dnů, kdy daná osoba klinické příznaky onemocnění již nevykazuje. 

Senioři v ohrožení

V případě pozitivního výsledku testu se provede u pracovníků ve zdravotnických a sociálních službách odběr na opakované vyšetření RT-PCR testu za pět dnů ode dne odběru vzorku posledního pozitivního testu. V případě opakovaně pozitivního výsledku RT-PCR testu se provede vyšetření alternativními testy (např. LAMP –loop-mediated isothermal amplification, antigenním testem nebo kultivačním průkazem viru ve specializovaných laboratořích). V případě negativního výsledku alternativního testu a absence klinických příznaků onemocnění covid-19 bude tato osoba považována za neinfekční a izolace se ukončí.

Ve školství se alternativní testy přes pozitivní výsledek testu na koronavirus neprovádí. Nelze tak vyloučit, že testem identifikovaný vir není mrtvý. Naše děti tak mohou být v kontaktu s nemocnými, o nichž se ví, že mají pozitivní výsledky testů.

Je to správně při uvědomění si propojení dětí a nejrizikovější skupiny občanů – starších a starých lidí?

PODPOŘTE
PressPort Magazín
DĚKUJEME
Je malér, že děti mohou učit učitelé s pozitivním testem na covid
Hodnocení čtenářů6 Hlasů
74
85
Naše hodnocení
Komentátor

Základní informace

PressPort Magazín (na doméně ppmagazin.com) je nezávislá celostátní publicistická platforma s orientací na tradiční hodnoty, která ctí svobodu slova a zakládá si na slušnosti, konstruktivní debatě a přitažlivé vizuální formě. Spuštěna byla dne 11. listopadu 2018 a všechny práce byly vykonávány bez nároku na honorář. PressPort Magazín si od té doby vybudoval slušnou pozici, kdy naše články přebírají i mainstreamoová tuzemská média. Z pohledu mediálního trhu jde o hotový produkt.