▼ Glosy & Komentáře

Příběh s urnou

Nezisková organizace, jíž občas pomáhám s právními záležitostmi, byla povolána dědicem zůstavitele, který zemřel ve…