▼ Paní Rtěnka

Příběh s urnou

Nezisková organizace, jíž občas pomáhám s právními záležitostmi, byla povolána dědicem zůstavitele, který zemřel ve…

■ nezávislýMAGAZÍN

PROJEKTY

PROJEKTY, to jsou dlouhodoběji sledovaná a obsahově rozsáhlejší témata (začasto sestávající z vícero článků), předně však společensky významná, která pravidelně sledujeme a aktualizujeme.

Nejnovější | vše >>