▼ Paní Rtěnka

Dvacet let v NATO

Slavíme (tedy někteří) dvacet let v NATO a to je samozřejmě příležitost k malému zamyšlení.…

Česká rapsódie

Téma ovlivňování justice prezidentem mne nudí a také lehce irituje, nechce se mi jím tady…

■ nezávislýMAGAZÍN

PROJEKTY, to jsou dlouhodoběji sledovaná a obsahově rozsáhlejší témata (začasto sestávající z vícero článků), předně však společensky významná, která pravidelně sledujeme a aktualizujeme.

Czech CS English EN