Když Olga Sommerová kritizuje všeobecné volební právo

Z vyznění rozhovoru, který dokumentaristka Olga Sommerová poskytla Reflexu, jsem nanejvýš rozpačitá.

Paní Sommerová v něm formulovala celkem bez obalu závěry, k nimž dospěla při pozorování neutěšeného stavu naší společnosti. Tento se podle ní datuje od r. 2013, jmenovitě od nástupu Andreje Babiše a Miloše Zemana k moci.

Hlavním problémem naší společnosti je demokracie. Demokratická společnost pořádá svobodné volby a lidé si v těch volbách volí, koho chtějí, namísto aby zvolili toho, kdo se líbí paní Sommerové. Čím více lidí přijde k volbám, tím je to horší, protože tím horší výsledky demokratický volební proces přinese. Pro mne z toho v podstatě vyplynulo, že všeobecné volební právo demokracii škodí. To je ze strany hrdé následovnice Václava Havla vskutku poměrně nečekaná myšlenka. 

Volby podle paní Sommerové navíc nejsou svobodné, neboť v nich mohou kandidovat i bohatí občané, ti si zaplatí lživou kampaň a dostanou hodně hlasů. Hlasy pak dostávají zejména populisté, kteří toho hodně naslibují, například že „bude líp“, ale nic nesplní. K tomu si dovoluji podotknout, že – bez ohledu na to, co si o tom myslím – se zdá, že Andrej Babiš přece jen některé své předvolební sliby plní, například důchodcům se zvýšily důchody. 

Pro mne z toho v podstatě vyplynulo, že
všeobecné volební právo demokracii škodí.
To je ze strany hrdé následovnice Václava Havla
vskutku poměrně nečekaná myšlenka. 

Zajímalo by mne, co si o rozhovoru myslí naše tzv. elity. Jestlipak demokratičtí politici, třeba ti z TOP 09, jíž paní Sommerová svou kandidaturou pomáhala ve volbách, souhlasí s tezemi „čím víc lidí přijde k volbám, tím je to horší“ a „volby jsou nebezpečný nástroj, protože volit může každý“?

Co tomu říká senátor Drahoš, kterého paní Sommerová podporovala? Co Evropské hodnoty? Paní Sommerová v rozhovoru pochválila mladé lidi ze spolku Milion chvilek pro demokracii; neměli by si tito mladí lidé udělat aspoň jednu chvilku z toho milionu, aby se distancovali od jejích závěrů?

Již v minulosti jsem si všimla, že všechny podobné úvahy se bez výjimky vyznačují tím, že jejich původce sám sebe řadí do skupiny, která je dost vzdělaná, pokročilá a na výši, aby volila rozumně a správně. Pochopitelně.

A tak si kladu otázku, zda je tohle autentická tvář polistopadové demokracie? Hloupí a nevzdělaní lidé nám u voleb kazí hru? Co přijde zítra? Dělení společnosti na lepší lidi a druhořadé občany bez volebního práva?

Monika Čírtková
Monika Čírtková

Autorka je advokátka

Doposud žádné komentáře

Reagujte

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

■ nezávislýMAGAZÍN

PROJEKTY

PROJEKTY, to jsou dlouhodoběji sledovaná a obsahově rozsáhlejší témata (začasto sestávající z vícero článků), předně však společensky významná, která pravidelně sledujeme a aktualizujeme.

Nejnovější | vše >>

Czech CS English EN