Klečící soudci. | FOTO: The Guardian

Klečet před anonymním davem, to je karikatura viny

Že všichni mají rovné šance, je pokrytecké hlásání

GLOSY | KOMENTÁŘE
Publicistická rubrika Glosy & Komentáře sestává z názorových článků autorů, kteří spolupracují s PressPort Magazínem.
Naše hodnocení článku
70

V USA vypukly nepokoje a my se tady z pohodlí svých obýváků rozčilujeme, co si to ti lidé dovolují. Já si tedy dovolím podívat se na to jinak.

Odhlédnu teď od brutality; policii je nutné vždy a všude určitým způsobem kontrolovat, aby nepřekračovala své pravomoci. Pokud je policie překročí, nebo dokonce překračuje soustavně, je správné se proti tomu ozvat. A hustě popsanému trestnímu rejstříku navzdory, zatýkání kohokoliv má probíhat tak, že na konci je zatčený živý.

V USA teď vybuchla nahromaděná frustrace, což vede k povýšeneckým výlevům na adresu protestujících (bohužel i rabujících). Tady u nás něco takového nehrozí, problém existuje v mnohem nižší míře než v USA, a pokud bychom jej skutečně více pocítili, neodehrával by se v rovině rasové, ale v rovině etnické, nebo spíše v rovině sociálního vyloučení. Ale některé společenské zákonitosti platí i u nás.

Je úplně něco jiného narodit se do vyrovnaných poměrů, do rodiny, která podporuje vzdělání, kde oba rodiče pracují, kde jsou potřeby dětí všestranně uspokojovány, než do rodiny na okraji společnosti.

Téměř nikdo z těch, kdo nepokoje kritizují, si asi nepřipustí, že by skutečně mohl být součástí té privilegované části společnosti, ať už v měřítku globálním, nebo lokálním.

Tak já si to tedy přiznávám. Je úplně něco jiného narodit se do vyrovnaných poměrů, do rodiny, která podporuje vzdělání, kde oba rodiče pracují, kde jsou potřeby dětí všestranně uspokojovány, než do rodiny na okraji společnosti, do obtížných sociálních podmínek, rozvrácených vztahů, chudoby, nezaměstnanosti, alkoholu a drog. 

Samozřejmě že ta šťastnější část společnosti má už tím, do jakého prostředí náhodou přišla na svět, určitá privilegia ve smyslu výhod, které ti ostatní nemají. Ano, před zákonem jsme si všichni rovni a před Bohem ještě mnohem rovnější, ale to nic nemění na tom, že někteří lidé mají od mládí lepší životní podmínky než jiní. Lepší materiální zabezpečení, lepší přístup ke zdravotní péči, lepší vzdělání i lepší citové zázemí. Tím i lepší vyhlídky do života a naději na šťastnější budoucnost – byť nakonec záleží na každém jednotlivci, jak s tím naloží. Nevím, proč bychom si to neměli přiznat?  Proč si nalhávat, že to tak není? 

Karikatura viny

Jak jsem psala, připouštím, že ne všichni mají stejné startovní podmínky. Z tohoto hlediska se společnost dělí na ty privilegované a neprivilegované, nebo – nahlíženo jinou optikou – na ty, kdo se narodili do běžných podmínek, a na ty prostředím či životními okolnostmi znevýhodněné.  Nevidím valný smysl v popírání tohoto zjevného faktu a v pokryteckém hlásání, že všichni mají rovné šance, když to není pravda. 

Jiná otázka ale je, jak s těmito fakty naložit. Existuje několik rozumných, lidských a možná i přínosných závěrů, které z nich lze vyvodit, a pak také jeden naprosto hloupý. Cítit za to vinu.

Neexistuje kolektivní vina a také žádné kolektivní odpuštění. Každý nese vinu za své hříchy a jen každý za sebe může najít smíření.

Ne, lidé kteří se narodili do lepších podmínek, nenesou na tomto svém osudu žádnou vinu. To by totiž znamenalo, že vinu nesou i ti, kdo se narodili na druhé straně. Jsem naprostý odpůrce všech těchto kolektivních vin. Neexistuje kolektivní vina a také žádné kolektivní odpuštění. Každý nese vinu za své hříchy a jen každý za sebe může najít smíření.

Myslet si, že svou domnělou vinu za problémy, které jsou po celé generace vetknuty hluboko do společnosti, odčiníme pokleknutím před protestujícím davem, postrádá jakoukoliv racionalitu. Ponižuje to obě strany, nejen tu, která tímto způsobem prosí za odpuštění, ale i tu, jíž je prosba adresována. Proč by měli před lidmi protestujícími proti policejnímu násilí klečet úplně cizí spoluobčané, kteří jim nic neprovedli? 

Budou heterosexuálové klečet před homosexuály, aby odčinili, že je v minulosti trestali?Budou Češi klečet před sudetskými Němci, aby odčinili odsun? Budou Britové klečet před Indy, aby odčinili kořistění jejich země? Budou chytří klečet před hloupými, aby odčinili dětské vysmívání?

Jak asi odčiníte minulé křivdy tím, že si teď před někým náhodně kleknete? A proč to vůbec dělat? Neexistuje snad jiný způsob, jak komunikovat o chybách minulosti a o možných řešeních? Méně teatrální, méně kýčovitý, zato důstojnější, rozumnější a konstruktivnější?

Jenomže jako všechno – to dá příliš mnoho práce. Dramatické gesto, jímž dojmeme sebe sami a přesvědčíme se o vlastní ušlechtilosti, jak laciné řešení. Hlavně ať se na to svět dívá. Klečet před anonymním davem, to je karikatura viny a karikatura pokání. A proto z toho také nevzejde žádné odpuštění ani smíření. Jak by mohlo?

PODPOŘTE
PressPort Magazín
DĚKUJEME
Klečet před anonymním davem, to je karikatura viny
Hodnocení čtenářů7 Hlasů
95
70
Naše hodnocení
Komentátorka

Základní informace

PressPort Magazín (na doméně ppmagazin.com) je nezávislá celostátní publicistická platforma s orientací na tradiční hodnoty, která ctí svobodu slova a zakládá si na slušnosti, konstruktivní debatě a přitažlivé vizuální formě. Spuštěna byla dne 11. listopadu 2018 a všechny práce byly vykonávány bez nároku na honorář. PressPort Magazín si od té doby vybudoval slušnou pozici, kdy naše články přebírají i mainstreamoová tuzemská média. Z pohledu mediálního trhu jde o hotový produkt.