Member Directory

Václav Bělohradský je významný evropský filosof. Vystudoval na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze češtinu a filosofii. Rigorózní práci (PhDr.) o markýzi de Sade obhájil roku 1969. V roce 1970 po sovětské okupaci odešel do emigrace a působil postupně jako pedagog na Filosofickém institutu v Janově, od roku 1973 byl tamtéž profesorem sociologie. Dlouhá léta spolupracoval s českými exilovými časopisy a nakladatelstvími a českým domácím disentem. Od roku 1990 je profesorem politické sociologie na univerzitě v Terstu a profesorem na Fakultě sociálních věd UK v Praze. Svá díla vydával nejprve pouze v Itálii, poté v češtině v exilových nakladatelstvích, v Česku od roku 1991. Publikuje též v Británii, USA a Kanadě.

Autor je filmový režisér a producent.

David Martinek je režisér a producent, nezávislý komentátor a publicista. Natáčí předně televizní dokumenty, publicistiku, krátké filmy, animované filmy. Autorovy příspěvky zveřejňujeme na základě svobodné licence, kterou autor poskytuje všem svým příspěvkům, komentářům a názorům volně a bezplatně.

Autorka pracuje jako jako registrovaná zdravotní sestra (Registered Nurse) na jednotce intenzivní péče a ARO ve Spojených státech, konkrétně v Seattlu.

V redakci PressPort Magazínu se stará zejména o překlady vybraných zahraničních článků a sleduje zahraniční události. Předtím mimo jiné editovala články na oborových webech.

Marketér, grafik a příležitostný cestovatel. Zajímá se společenská témata a svět reklamy. Z putování po východní Evropě, zejména Rusku, publikoval několik reportáží v časopisech Lidé a země a Koktejl. V roce 2017 vyšla jeho první kniha – thriller Plachetnice z Božkova.

Martin Urza (používá pouze jméno Urza): autor knihy Anarchokapitalismus; tvůrce Svobodného přístavu; spoluzakladatel a hlava Institutu Ludwiga von Misese; člen předsednictva Svobody učení. Vystudoval informatiku na Matematicko-fyzikální fakultě UK v Praze, kde se zabýval také matematikou, ekonomií a pedagogikou.

Autorka od června 2016 vede web reflex.cz, což je online verze stejnojmenného časopisu, do kterého taktéž přispívá.

Tvůrkyně Svobodného přístavu; hlava Institutu Ludwiga von Misese; vydavatelka knihy Anarchokapitalismus; členka Students for Liberty. Lékařka; vystudovala 2. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Praze.

Základní informace

PressPort Magazín (na doméně ppmagazin.com) je nezávislá celostátní publicistická platforma s orientací na tradiční hodnoty, která ctí svobodu slova a zakládá si na slušnosti, konstruktivní debatě a přitažlivé vizuální formě. Spuštěna byla dne 11. listopadu 2018 a všechny práce byly vykonávány bez nároku na honorář. PressPort Magazín si od té doby vybudoval slušnou pozici, kdy naše články přebírají i mainstreamoová tuzemská média. Z pohledu mediálního trhu jde o hotový produkt.