Member Directory

Bývalá reportérka Mladé fronty DNES. Psala především o zdravotnictví. V roce 2004 získala za své texty o diskriminaci cenu Journalist Award, kterou uděluje Evropská komise.

Autor je spisovatel.

Advokát. Věnuje se trestnímu právu. Vykonával funkci předsedy kontrolní rady ČAKu. Je šéfem kontrolní komise Jednoty českých právníků.

Konzultant na volné noze. V minulosti pracoval jako vedoucí týmu (team leader) v nadnárodní korporaci. Rád píše o ochraně spotřebitele a insolvenčních řízeních.

Autorka je někdejší vyšetřovatelka, v současnosti působí jako představitelka Odborové aliance IZS (integrovaného záchranného systému) a ředitelka Mobbing Free Institutu.

Autorka je politická komentátorka, blogerka a publicistka.

PPMagazín (publicistická platforma) je nezávislý web. Spuštěn byl 11. listopadu 2018.

Základní informace

PressPort Magazín (na doméně ppmagazin.com) je nezávislá celostátní publicistická platforma s orientací na tradiční hodnoty, která ctí svobodu slova a zakládá si na slušnosti, konstruktivní debatě a přitažlivé vizuální formě. Spuštěna byla dne 11. listopadu 2018 a všechny práce byly vykonávány bez nároku na honorář. PressPort Magazín si od té doby vybudoval slušnou pozici, kdy naše články přebírají i mainstreamoová tuzemská média. Z pohledu mediálního trhu jde o hotový produkt.