Nebinární poradce pro jadernou energetiku a krádež kufru: okázalá tolerance nové administrativy, která uškodila

Transsexualismus je stále na seznamu Mezinárodní klasifikace nemocí, mezi poruchami pohlavní identity

Sam Brinton | FOTO: Getty Images

Konzervativnější část Facebooku se zlomyslně baví nad krádeží kufru, které se dopustil poradce amerického prezidenta Bidena Sam Brinton. Ten na sebe upoutal pozornost již při svém jmenování, a to nepřehlédnutelným, výstředním vzhledem a deklarovanou nebinaritou.

svět
Analytická rubrika Svět PressPort Magazínu. Zabývá se zahraničními tématy.

Záležitost má zajímavé aspekty, z nichž minimálně na dva bych chtěla upozornit.

Především, nepovažuji to za obyčejnou krádež. Tohle není zloděj v pravém smyslu slova, byť něco odcizil. Lidé v jeho postavení se nedopouští krádeží z obvyklých důvodů, které si s takovou kriminalitou spojujeme. Nepotřebuje peníze, není to člověk, který si takto opatřuje prostředky na živobytí, který chce z činu vytěžit nějaký hmotný prospěch, například ukradenou věc zpeněžit. I ze stručné zprávy o události zjistíme, že pan Brinton odcizený kufr měsíc používal. Velmi pravděpodobně se jednalo o skutek motivovaný nějakou další psychickou nemocí, kterou dotyčný trpí.

A to je ono.

Když byl jmenován do funkce, poukazovali staromilští škarohlídi (stárnoucí bílí muži, tak se to teď říká), že jde o jedince zjevně psychicky nemocného, o člověka s nějakým problémem. V této souvislosti vyvstala logická otázka, zda má někdo takový vykonávat funkci vládního poradce pro jadernou energetiku.

Ono se to teď nemá připomínat, ale transsexualismus je stále na seznamu Mezinárodní klasifikace nemocí, mezi poruchami pohlavní identity. Tím není řečeno, že takový člověk nemůže zastávat odpovědnou funkci; to určitě může, pokud k tomu má potřebné vzdělání, odbornost a – to je také důležité – svůj problém nějakým způsobem zvládl a zpracoval.

Zpráva o letištní krádeži nám bohužel signalizuje, že v tomto případě tomu tak nebylo.

Nechci dotyčného nijak omlouvat, ale dovedu si představit, že taková krádež mohla být jen realizací nutkavých myšlenek nebo prostředkem úlevy od stresu, kterému byl vystaven. Podobné skutky samozřejmě musíme hodnotit jinak než nějaké primitivní krádeže kabelek motivované získáním prostředků na alkohol, cigarety nebo drogy, byť navenek se jeví podobně.

S tím souvisí i druhá okolnost: proč funkci poradce zastával zrovna pan Brinton? Už při jeho jmenování se nabízelo spekulativní vysvětlení, že to není pro jeho odborné znalosti, ale kvůli okázalé, na odiv stavěné toleranci nové administrativy, která takto světu předvede, že nemá žádné předsudky.

Možná to předvedla. Ale jak se ukazuje, panu Brintonovi přitom uškodila.

vaší podpory si vážíme
Zde můžete podpořit
PressPort Magazín
DĚKUJEME
Nebinární poradce pro jadernou energetiku a krádež kufru: okázalá tolerance nové administrativy, která uškodila
Hodnocení čtenářů0 Hlasů
0
0
Komentátorka

Základní informace

PressPort Magazín (na doméně ppmagazin.com) je nezávislá celostátní publicistická platforma s orientací na tradiční hodnoty, která ctí svobodu slova a zakládá si na slušnosti, konstruktivní debatě a přitažlivé vizuální formě. Spuštěna byla dne 11. listopadu 2018 a všechny práce byly vykonávány bez nároku na honorář. PressPort Magazín si od té doby vybudoval slušnou pozici, kdy naše články přebírají i mainstreamoová tuzemská média. Z pohledu mediálního trhu jde o hotový produkt.