KOLÁŽ: PPM

O dobré a špatné vládě a právu na léčbu. Hrozbě je zapotřebí čelit solidaritou, ne ziskuchtivostí

Farmaceutické firmy by se na pandemii neměly obohacovat na úkor lidského zdraví.

Nedávno Milena Bartlová dala na Facebook obraz „Špatná vláda“ od sienského malíře Ambrogia Lorenzettiho. Obraz z první poloviny čtrnáctého století, který stále více vystihuje charakter současného vládnutí.

Politika
Analytická rubrika Politika. Zabývá se vnitropolitickými tématy na celostátní úrovni, ale i regionálně.

Je to obraz, s nímž si nejspíše většina lidí spojí to, co dnes v politice zažíváme.

Tento obraz visí na boční straně radniční síně v sienském Palazzo Pubblico, avšak na čelní straně je Lorenzettiho obraz „Dobrá vláda“. Jsou na něm postavy, které symbolizují prozíravost, spravedlnost, velkorysost, moudrost a další zásady dobré vlády.

Shodneme se sice na vyznění prvního obrazu, ale katastrofou dnešní situace je, že „Dobrá vláda“ je pro nás něco tak nepředstavitelného, že tento obraz působí jako neuskutečnitelná utopie. Ať už bude vládnout ANO, nebo dnešní opozice, nic zásadního se na způsobu vládnutí nezmění.

Co by se muselo stát, aby vznikla „dobrá vláda“?

Právo na léčbu

Ale pokračujme: V článku o pandemii Covid-19 jako bodu obratu jsem také citoval Slavoje Žižka, podle něhož je v zájmu lidského přežití nutné pojímat vakcíny jako globálně sdílený veřejný statek, který bude dostupný každému člověku ohroženému nákazou. Není to nějaká blouznivá utopie, nýbrž nutnost, která je pochopitelná každému, kdo ještě neztratil zdravý rozum.

Nedávno vznikla evropská iniciativa Right2Cure (Právo na léčbu), která tuto myšlenku rozvinula do čtyř požadavků:

  1. povinnost farmaceutických korporací sdílet výsledky svého výzkumu s jinými institucemi, aby se tím celosvětově urychlila výroba léčiv a vakcín a snížily se náklady na léčbu;
  2. zpřístupnění informací o účinnosti vakcinace a nákladech na vývoj vakcín;
  3. veřejné vlastnictví výsledků lékařského výzkumu, který platí veřejnost ze svých daní;
  4. zdraví a životy jsou víc než zisk: farmaceutické firmy by se na pandemii neměly obohacovat na úkor lidského zdraví.

Společná hrozba

Společné hrozbě je zapotřebí čelit solidaritou, ne privátní ziskuchtivostí. Je dost pravděpodobné, že pandemie bude trvat v různých vlnách tak dlouho, dokud se tyto racionální požadavky neprosadí.

Iniciativa však potřebuje milion podpisů, aby se Evropská komise těmito požadavky vůbec začala zabývat. Do této iniciativy se zapojila široká škála organizací, zdravotních, odborových, socialistických, křesťanských. Mezi hlavními organizátory je také český profesor lékařství z Masarykovy univerzity Michael Doubek. Pokud se ve vrcholné evropské i národní politice usídlila pandemická ideologie zisku, bude Evropa těžko hledat cestu z reálné pandemie. 

Co by se muselo stát, aby tomu bylo naopak?

vaší podpory si vážíme
Zde můžete podpořit
PPMagazín
DĚKUJEME
O dobré a špatné vládě a právu na léčbu. Hrozbě je zapotřebí čelit solidaritou, ne ziskuchtivostí
Hodnocení čtenářů2 Hlasy
94
94
Komentátor

Základní informace

PressPort Magazín (na doméně ppmagazin.com) je nezávislá celostátní publicistická platforma s orientací na tradiční hodnoty, která ctí svobodu slova a zakládá si na slušnosti, konstruktivní debatě a přitažlivé vizuální formě. Spuštěna byla dne 11. listopadu 2018 a všechny práce byly vykonávány bez nároku na honorář. PressPort Magazín si od té doby vybudoval slušnou pozici, kdy naše články přebírají i mainstreamoová tuzemská média. Z pohledu mediálního trhu jde o hotový produkt.