KOLÁŽ: archiv PressPort Magazínu

O vztahu Badiouovy filosofie a matematiky Myslet nekonečno

Ve svazku jsou také zastoupeni významní francouzští matematici jako René Guitart

Studovna
Rubrika Studovna PressPort Magazínu přináší zejména kvalitní eseje, vědecké či filosofické texty.

Vyšel objemný svazek slovinského filosofického časopisu Filozofski vestnik, který obsahuje články vycházející z pražské konference o vztahu Badiouovy filosofie a matematiky Myslet nekonečno.

Byla to konference o základech Badiouovy filosofie pravd a nekonečna. Důležité téma pro současnost i budoucnost filosofie, pokud má filosofie vůbec existovat. Podle Badioua matematika je ontologie a filosofie je metaontologie.

Je tomu skutečně tak?

Do svazku přispěl Alain Badiou, Oliver Feltham (překladatel Badiouovy základní ontologické práce Bytí a událost do angličtiny), Frank Ruda, Jana Beránková a tak dále. Nick Nesbitt upozornil na význam Bernarda Bolzana pro vznik teorie nekonečna. Nick Nesbitt v úvodu píše o tom, že Bolzano měl konzervativní politické názory. Čerpá z anglicky vydané knihy Jana Šebestíka a Paula Rusnocka Bernard Bolzano, kde pravděpodobně došlo k jisté dezinterprataci či cenzuře Bolzanových politických myšlenek.

I v jiných polistopadových publikacích o Bolzanovi jsem si všiml, že jsou zamlčovány jeho politické názory, zvláště jeho myšlenky o komunismu (Bolzanova kniha O nejlepším státě). To je škoda, protože i v tomto má Bolzano blízko k Badiouovi.

Ve svazku Myslet nekonečno jsou také významní francouzští matematici jako René Guitart. Přispěl jsem článkem Badiou a ontologické meze matematiky, kde razím myšlenku, že Badiouovy pojmy „struktura“ a „situace“ lze uplatnit na samotnou Badiouovu filosofii ve vztahu k matematice.

Jako motto uvádím citát od Poea, že matematici dělají logickou chybu, když se domnívají, že vše můžeme převést na matematiku. Poeův výrok poněkud opravuji. Matematika samotná disponuje teorémem (Eastonův teorém), z něhož můžeme vyvodit, že uplatnění matematiky má své limity. Všechny příspěvky jsou dostupné zde.

vaší podpory si vážíme
Zde můžete podpořit
PressPort Magazín
DĚKUJEME
O vztahu Badiouovy filosofie a matematiky Myslet nekonečno
Hodnocení čtenářů0 Hlasů
0
0
Komentátor

Základní informace

PressPort Magazín (na doméně ppmagazin.com) je nezávislá celostátní publicistická platforma s orientací na tradiční hodnoty, která ctí svobodu slova a zakládá si na slušnosti, konstruktivní debatě a přitažlivé vizuální formě. Spuštěna byla dne 11. listopadu 2018 a všechny práce byly vykonávány bez nároku na honorář. PressPort Magazín si od té doby vybudoval slušnou pozici, kdy naše články přebírají i mainstreamoová tuzemská média. Z pohledu mediálního trhu jde o hotový produkt.