KOLÁŽ: PPM

O vztahu Badiouovy filosofie a matematiky Myslet nekonečno

Ve svazku jsou také zastoupeni významní francouzští matematici jako René Guitart.

Vyšel objemný svazek slovinského filosofického časopisu Filozofski vestnik, který obsahuje články vycházející z pražské konference o vztahu Badiouovy filosofie a matematiky Myslet nekonečno.

studovna
Rubrika Studovna přináší zejména kvalitní eseje, vědecké, literární či filosofické texty
s různorodou tematikou.

Byla to konference o základech Badiouovy filosofie pravd a nekonečna. Důležité téma pro současnost i budoucnost filosofie, pokud má filosofie vůbec existovat. Podle Badioua matematika je ontologie a filosofie je metaontologie.

Je tomu skutečně tak?

Do svazku přispěl Alain Badiou, Oliver Feltham (překladatel Badiouovy základní ontologické práce Bytí a událost do angličtiny), Frank Ruda, Jana Beránková a tak dále. Nick Nesbitt upozornil na význam Bernarda Bolzana pro vznik teorie nekonečna. Nick Nesbitt v úvodu píše o tom, že Bolzano měl konzervativní politické názory. Čerpá z anglicky vydané knihy Jana Šebestíka a Paula Rusnocka Bernard Bolzano, kde pravděpodobně došlo k jisté dezinterprataci či cenzuře Bolzanových politických myšlenek.

I v jiných polistopadových publikacích o Bolzanovi jsem si všiml, že jsou zamlčovány jeho politické názory, zvláště jeho myšlenky o komunismu (Bolzanova kniha O nejlepším státě). To je škoda, protože i v tomto má Bolzano blízko k Badiouovi.

Ve svazku Myslet nekonečno jsou také významní francouzští matematici jako René Guitart. Přispěl jsem článkem Badiou a ontologické meze matematiky, kde razím myšlenku, že Badiouovy pojmy „struktura“ a „situace“ lze uplatnit na samotnou Badiouovu filosofii ve vztahu k matematice.

Jako motto uvádím citát od Poea, že matematici dělají logickou chybu, když se domnívají, že vše můžeme převést na matematiku. Poeův výrok poněkud opravuji. Matematika samotná disponuje teorémem (Eastonův teorém), z něhož můžeme vyvodit, že uplatnění matematiky má své limity. Všechny příspěvky jsou dostupné zde.

vaší podpory si vážíme
Zde můžete podpořit
PPMagazín
DĚKUJEME
O vztahu Badiouovy filosofie a matematiky Myslet nekonečno
Hodnocení čtenářů0 Hlasů
0
0
Komentátor

Základní informace

PressPort Magazín (na doméně ppmagazin.com) je nezávislá celostátní publicistická platforma s orientací na tradiční hodnoty, která ctí svobodu slova a zakládá si na slušnosti, konstruktivní debatě a přitažlivé vizuální formě. Spuštěna byla dne 11. listopadu 2018 a všechny práce byly vykonávány bez nároku na honorář. PressPort Magazín si od té doby vybudoval slušnou pozici, kdy naše články přebírají i mainstreamoová tuzemská média. Z pohledu mediálního trhu jde o hotový produkt.