Nyní čtete
Pichlavé: Odpověď tří policistů rektorovi Salačovi, který po nich chce milióny a omluvu u „Babiše“
 
 
Prohlédněte si galerii

Rektor policejní akademie Josef Salač vyzval dva policisty a jednu bývalou policistku, aby „inzerovali“ na vlastní náklady v deníku MF DNES a zaplatili škole milióny korun. V případě, že „inzerovat“ nebudou, hrozí jim Salač za veřejnou vysokou školu soudem.

Jak má požadovaná „inzerce“ – omluva škole, kterou mají policisté v novinách zaplatit –, znít, si můžete přečíst v tomto boxu:

BOX

Rektor policejní akademie vyzval trojici policistů: „Inzerujte“ omluvu v MF DNES, jinak vás dám k soudu

Rektor policejní akademie Josef Salač vyzval dva policisty a jednu bývalou policistku, aby „inzerovali“ na vlastní náklady v deníku MF DNES. V případě, že „inzerovat“ nebudou, hrozí jim Salač za veřejnou vysokou školu soudem.

Jak má požadovaná „inzerce“ – omluva škole, kterou mají policisté v novinách zaplatit –, znít, si můžete přečíst v přiloženém dokumentu. Policejní akademie argumentuje, že ji policisté poškodili mj. zveřejněním tiskové zprávy ke kurzu MBA, jejž akademie pořádala. Proč mají „inzerovat“ zrovna v deníku MF DNES, který patří do koncernu Agrofert, spravující nyní svěřenecký fond (ministerského předsedy Andreje Babiše), se nelze v rektorově výzvě dočíst.

„Doufám, že to není z důvodu, že se pan rektor snaží vlichotit do přízně pana premiéra, poněvadž MF DNES kurz MBA také podrobila kritice,“ sdělil ppmagazínu.com jeden z pedagogů policejní akademie, kde prý obdrželi podobnou výzvu někteří zaměstnanci. Ti měli údajně s trojicí policistů spolupracovat. „To je hodně za hranou,“ zlobí se na rektora pedagog.

Policisté: Podáme žalobu

Trojice se pro ppmagazín.com vyjádřila slovy: „Tiskovou zprávu jsme vydali za naši organizaci. Pan rektor výzvou, kterou jsme obdrželi, porušil – domníváme se – ustanovení zákona o elektronických úkonech, neboť si neověřil, je-li naše aliance držitelem datové schránky – tím pádem mohlo dojít, jak se opět domníváme, k porušení rozpočtové kázně. Vznikla tak zřejmě škoda ministerstvu vnitra, pod které škola spadá, a to zbytečnou písemnou komunikací doručovanou Českou poštou.“

Nato policisté doplnili: „Aliance se k věci postaví tak, že podá žalobu na Policejní akademii ČR, jelikož nás bez jakýchkoliv důkazů osočila. Tím poškodila alianci na jejím dobrém jméně, a protože je nezbytné řádně prověřit studium policejních manažerů, necháme věc soudem rozhodnout a nechat se policejní akademií případně odškodnit.“

Policisté také nechápou, kde vzalo vedení vysoké školy jejich adresy, jelikož na stránkách aliance uvedeny nejsou. „Pro statutární orgán Odborové aliance IZS je navíc záhadou, jak se rektor policejní akademie Salač dostal k soukromým adresám členů tohoto orgánu, jelikož veřejně dostupná informace je pouze sídlo, kam byla dnes poštou zásilka doručena. Poskytlo snad citlivé údaje samo ministerstvo vnitra?“

Pro posun stránek v dokumentu sjeďte kursorem na dolní panel okna.

Tiskovou zprávu, kterou aliance vydala a na kterou rektor Salač reaguje předžalobní výzvou, si můžete přečíst po rozkliknutí odkazu:

Trojice policistů, po nichž chce škola za vydání tiskové zprávy k „rychlokurzu“ MBA v součtu více jak dvoumiliónové odškodné (viz částky), reaguje tiskovým stanoviskem:

Po paní Lhotákové

1 500 000 Kč

Po OA IZS

375 000 Kč

Po paní Lhotákové

700 000 Kč

Stanovisko OA IZS ke kauze – MBA policejní akademie

Dne 8. 4. 2019 obdrželi členové výkonné rady Odborové aliance IZS předžalobní výzvu z Policejní akademie ČR podepsanou rektorem Josefem Salačem. V uvedené předžalobní výzvě rektor napadá tiskovou zprávu Odborové aliance IZS, resp. její stanovisko ke „kauze“ MBA titulů udělených Policejní akademií ČR nejvyšším služebním funkcionářům Policie ČR.  Právnická osoba, tedy Odborová aliance IZS nebyla nijak oslovena, čímž došlo k přímému útoku na jednotlivce v pozici členů statutárního orgánu, ve snaze vymoci finanční odškodnění vůči fyzickým osobám, nikoliv právnické osobě Odborové alianci IZS jako takové.

Vzhledem k formální i materiální stránce předmětné předžalobní výzvy jsou donuceni jednotliví členové statutárního orgánu OA IZS činit právní kroky separátně. Dále pak jednotliví členové statutárního orgánu jsou nuceni zvážit další kroky s ohledem na možné porušení GDPR a zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Součástí předpokládaného řízení bude i otázka jednak aktivní legitimity navrhovatele v řízení samém, stejně tak jako otázka zneužití práva ochrany institutu škůdcem. Je zřejmé, že závadový stav vyvolal doc. JUDr. Mgr. Josef Salač, Ph. D. minimálně tím, že vzniklé domněnky (oznamované třetími subjekty předpokládaného sporu) přes četné apelace, nerozptýlil.

Současně jsme nuceni opakovaně vyzvat ministra vnitra Jana Hamáčka k urychlenému přijetí opatření k nápravě. Žádáme o neprodlené komplexní detailní prověření uvedeného „kurzu MBA“ a všech jeho parametrů a dále k postupu dle § 37 a § 38 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách. Absencí výkonu státní správy ministerstva vnitra společně s informační impotencí k shora uvedenému předmětu dochází k poškozování jednoho ze subjektů možného budoucího sporu.

Také čtěte

☕︎ Uzavřený projekt: „Černé duše“ na policejní akademii? Přečtěte si, jak případ dopadl

Vzhledem k velice obecným a nekonkrétním vyjádřením Policejní akademie ČR k uvedenému „kurzu MBA“ zcela očekávaně vyvstaly obavy z případné možné „legalizace“ uvedeného kurzu a současně ze snah o manipulaci s podkladovými materiály tak, aby byly zničeny důkazy, tedy možné stopy svědčící o „zvláštních či nestandardních podmínkách“ kurzu.

Proto vyzýváme k aktivní spolupráci i policejního prezidenta plk. Mgr. Jana Švejdara, aby v případě, že dotčení služební funkcionáři jsou srozuměni s tím, že ze strany Policejní akademie ČR nebylo vše v souladu s právními předpisy, postupovali v souladu s Etickým kodexem Policie ČR a dle platné legislativy. Jen tak je možno vyvrátit veškeré pochybnosti a hájit dobré jméno Policie ČR.

Nejenom tvrdošíjným dementováním informací u OA IZS vyvstalo dotčené podezření z protiprávního jednání dotčených služebních funkcionářů, ale i konkrétními příspěvky a podněty široké veřejnosti.

Upozorňujeme, že početnou skupinou akademicky vzdělaných osob, možný způsob nabytí byť neakademického titulu způsobem vytvořeným pro cílenou skupinu, již byl odsouzen.

Je potřeba osvětlit situaci, která byla komentována nejen OA IZS, ale i četnými mediátory ve veřejném sektoru. Navíc je nutné sdělit, že původcem zmíněných informačních demencí nebyla OA IZS.

kpt. Mgr. Bc. Marian Janoušek, Bc. Petra Lhotáková, prap. Pavel Štěpán

⇣ Psali jsme k tématu (všechny vydané články):

Projekt: „Rychlostudium“ MBA policejních funkcionářů

⇣ Psali jsme k tématu (všechny vydané články):
Jak se vám líbí článek?
1/Skvělé
0
2/Dobré
0
3/Průměr
0
4/Nic moc
0
5/Katastrofa
0
4 komentáře
  • Pane rektore, promiňte mně upřímnost, ale největší problém mnoha pedagogů je nezřízené požívání alkoholu a od toho se to všechno zřejmě nejvíce odvíjí. Jak často děláte preventivní kontroly? Kolik alkoholu se prodá denně přímo na akademické půdě? Vzpomeňme jen mediálně známé kauzy jak učitel PA ČR – bývalý prokurátor z Hradce, coby namol opilý boural v Pardubicích, nebo opilý až nepříčetný tělocvikář, co před akademií pokousal i policejní hlídku, než jej odvezla na záchytku, anebo světoznámý Vámi dosazený vedoucí katedry v hodnosti plukovníka, co opilý naboural do desítek aut, za což jste mu snížil hodnost o jeden stupeň po domluvě s “Bc.” Chovancem a po krátké době toto své jednání znovu zopakoval. A toto jsou jen případy všeobecně známé, co se staly za plotem, ti kteří se opijí přímo v areálu a tento neopustí a druhý den vyučují o těch víme jen my a stovky studentů. Akademie byla zakládána pro bakalářské studium a tak to mělo zůstat. Nyní už je pozdě bycha honit, každý si udělal obrázek o úrovni tohoto rezortního školství a současných studentech a frekventantech kurzů a to především o tom posledním “MBA” kurzu bez akreditace a v neposlední řadě také těch velkých doktorátů jen pro funkcionáře, kteří de facto se svými známými pak rozhodují o vašem financování apod. , je Vám toto třeba. Jaký to má smysl dopředu určit, kdo získá jaký titul, proč to není otevřeno všem na základě znalostí jako na jiných školách? Už toho bylo dost, je nutno se k tomu postavit čelem a vyvodit osobní zodpovědnost. Škola se prostě vrátila do starých ” kolejí SNB” , respektive je ještě překonala. Odstupte v zájmu policejního sboru, který potřebuje důvěru občanů.

  • Na takovýto M ateriál B lbý A mbiciózní stačí i ten maturant, aby je srovnal do latě.
    Té jejich akademii dlouhodobě protěžující papaláše by měli okamžitě vzít statut vysoké školy, už tak je V Š nadbytek, nač další policejní plukovníci s Ph.D a MBA, kteří pak v opilosti bourají do aut, anebo ještě něco horšího.

  • Já to vidím tak, že by vzdělaný člověk měl používat chladnou hlavu pro jakékoliv rozhodnutí. Takže pane rektore, řiďte akademii, kde máte podle zveřejněných zpráv jakési problémy a vyhrožovat soudy by mělo být pod Vaší úroveň. OIdpověděl bych pisatelům, jak se věci mají, myšleno na jejich dotazy, a sundal to ze stolu. A bude klid.

  • Ministr reagovat nebude, týpek s maturitou sežere co mu akademici z akády naservirují. Svolejte demonstraci třeba na prvního máje, jste jediní kdo se obyčejných poldū zastane.

Reagujte

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.


Nezávislá zpravodajsko-publicistická platforma. Spuštěna byla dne 11. listopadu 2018 a sestává z několika hlavních rubrik: ppinfo, postřehy a dalších a má i své subdomény (tematické přílohy ppděti aj.). Za týden měl web sto tisíc individuálních přístupů. Za měsíc čtvrt miliónu.

 

2019 © ppmagazín.com, Pribil Publishers. Publikování obsahu je bez písemného souhlasu zakázáno. Design Pribil Publishers. IČO: 06437176

Posunout nahoru