SPECIÁL COVID-19: Aktualizované statistiky z domova i ze světa →
Sabina Slonková | KOLÁŽ: ppmagazín.com

Otázky nezávislého právního experta: Proč redaktorka Slonková mate veřejnost, anebo je sama tak neznalá práva?

Aktualizace:

Kdo zná efektivnější reklamu, než byla reklama v Čapím hnízdě? Stále se o ní píše, mluví v televizi… Neznám žádnou jinou, která by za tak málo peněz docílila takového rozšíření.

Jinak článek, který dnes publikoval web Neovlivní.cz s titulkem Policie: Podezření z daňových úniků Čapího hnízda je vážné, je zajímavý z několika aspektů. Vyvolává tyto otázky:

Za 1) proč článek mnozí šíří, když každá osoba trochu znalejší práva ví, že je to zatím nesmysl? 

Za 2) proč v článku redaktorka Sabina Slonková napsala: Policie vyhodnotila podezření z daňových úniků v souvislosti s hospodařením premiérovy farmy Čapí hnízdo jako vážné. Zahájila proto úkony trestního řízení. Jak už jsme informovali, jde o nezákonný odpočet DPH, stamilionové částky vynaložené na reklamu a podezření na další daňové delikty? 

Článek prozatím vytváří nepodložené zdání, že o něco jde. Přitom je to zcela obvyklý postup. Přebírám ze stránek policie:

Přípravné řízení obsahuje dvě základní fáze: Fáze prověřování (postup před zahájením trestního stíhání). Podnětem k zahájení trestního řízení může být podání trestního oznámení nebo výsledky vlastní činnosti orgánů činných v trestním řízení. Prověřování je zahájeno sepsáním záznamu o zahájení úkonů trestního řízení policejním orgánem. V případě nutnosti jsou ještě před sepsáním tohoto záznamu provedeny neodkladné a neopakovatelné úkony. V této fázi se objasňují a prověřují skutečnosti nasvědčující tomu, že byl spáchán trestný čin. Prověřování zahrnuje např. podání vysvětlení, obstarávání podkladů, ohledání místa činu, ohledání věcí, obstarání znaleckých posudků, zajišťování stop (např. otisků prstů aj.).

V závěru této fáze orgán činný v trestním řízení: Zahájí trestní stíhání a následuje fáze vyšetřovací. Nezahájí trestní stíhání z důvodu: odevzdání věci příslušnému orgánu, např. k projednání přestupku nebo jiného správního deliktu, nebo ke kázeňskému či kárnému řízení, odložení věci pro nepřípustnost či neúčelnost stíhání nebo pro nezjištění skutečnosti opravňující zahájení trestního řízení (lze podat stížnost proti usnesení o odložení věci), nebo dočasného odložení věci, je-li to třeba k objasnění. 

Jinými slovy: když blázen či někdo naštvaný na jiného, že se „přátelí“ s jeho ženou, napíše i anonymní udání, že například byla zavražděna sousedka či byl spáchán jiný trestný čin, pak policie sepíše záznam a zahájí prověřování. Skutečně mohl být někdo zavražděn (i informace vyžaduje prověření)? Co kdyby to byla pravda.

Sepsání záznamu o zahájení úkonů trestního řízení policejním orgánem je zcela obvyklý postup a vůbec nic to nenaznačuje kromě toho, že asi někdo podal oznámení. Článek však pro osoby bez právního vzdělání vytváří dojem, že jde o něco vážného. Proč? To skutečně kritici Babiše nemají nic jiného k dispozici? 

Za 3) jak mohly uniknout informace od policie, jak článek naznačuje?

Přípravné řízení je neveřejné. Nikdo by o něm neměl vědět. Přesto se uvádí, jak co policie hodnotila (vyhodnotila). Došlo k úniku ze spisu? Stíhá takovýto únik policie? Nebo k úniku nedošlo, a někdo si vymýšlí a šíří poplašnou zprávu naznačující únik z policejního spisu?

Jak to je?

Osobně by mne únik ze spisu nezarazil. Nezarazí mne ani možné účelové trestní řízení. Koneckonců nedávno jsem na vědecké konferenci přednášel o účelových trestních řízeních, o nezahajování trestních stíhání zejména v politických věcech, o situaci ve státním zastupitelství a vlivu politika z nevládní strany na ně. Škoda, že se nastolení pořádku v justici asi odloží.

Potřebovala by odstranění politických vazeb jako sůl, ale to se asi některým osobám nyní stojícím mimo parlamentní většinu nehodí. Celkem se těším na reakce čtenářů, až tento příspěvek vyjde.

Hodnocení čtenářů5 Hlasování
99
64
NAŠE HODNOCENÍ

O nás

PressPort Magazín (ppmagazín.com; pressportmagazín.cz) je nezávislá zpravodajsko-publicistická platforma. Spuštěna byla dne 11. listopadu 2018. Vydává Pribil Production.

Další příspěvky
Čapek předvídal hrozby, ale věřil i ve zdravý rozum. Je dobré číst ho i dnes, říká herečka Barbora Mudrová