Repository-hosted Themes are required to support display of comments on static Pages as well as on single blog Posts. This static Page has comments, and these comments should be displayed.
If the Theme includes a custom option to prevent static Pages from displaying comments, such option must be disabled (i.e. so that static Pages display comments) by default.
Also, verify that this Page does not display taxonomy information (e.g. categories or tags) or time-stamp information (Page publish date/time).

3 komentáře

Reagujte

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

■ nezávislýMAGAZÍN

PROJEKTY, to jsou dlouhodoběji sledovaná a obsahově rozsáhlejší témata (začasto sestávající z vícero článků), předně však společensky významná, která pravidelně sledujeme a aktualizujeme.

Czech CS English EN