SPECIÁL COVID-19: Aktualizované statistiky z domova i ze světa →

Podrobit se zájmu celku. Je to přesně naopak

ILUSTRACE: Daniel Savage
Hodnocení čtenářů0 Hlasování
0
0

V souvislosti s diskusemi o plošném testování, resp. odmítání nařízených testů, jsem zaregistrovala vyjádření jednoho kolegy právníka, že jednotlivec je povinen se podrobit vůli celku, pokud to vyžaduje ochrana celku, a kdo se nepodrobí, bude samozřejmě sankcionován.

Nemyslím si, že je to tak samozřejmé. Ona to totiž není pravda.

Česká republika je vázána Úmluvou o lidských právech a biomedicíně, a to už od roku 2001. Hned v článku druhém této Úmluvy čteme: Zájmy a blaho lidské bytosti jsou nadřazeny zájmům společnosti nebo vědy. Není tedy naprosto pravda, že pokud jde o medicínské zákroky, je jednotlivec a priori povinen podrobit se něčemu v zájmu společnosti. 

Potom zde máme článek pátý, rovněž zajímavý:

Jakýkoli zákrok v oblasti péče o zdraví je možno provést pouze za podmínky, že k němu dotčená osoba poskytla svobodný a informovaný souhlas. Tato osoba musí být předem řádně informována o účelu a povaze zákroku, jakož i o jeho důsledcích a rizicích. Dotčená osoba může kdykoli svobodně svůj souhlas odvolat.

Úmluva dále předpokládá, že některá práva, která zaručuje, mohou být omezena:

Žádná omezení nelze uplatnit na výkon práv a ochranných ustanovení obsažených v této Úmluvě kromě těch, která stanoví zákon a která jsou nezbytná v demokratické společnosti v zájmu bezpečnosti veřejnosti, předcházení trestné činnosti, ochrany veřejného zdraví nebo ochrany práv a svobod jiných.

Z toho je zřejmé, že jakékoliv omezení práv musí být stanoveno zákonem a musí jít o omezení nezbytné; vyplývá z toho tedy mimo jiné požadavek, aby účelu opatření nemohlo být dosaženo jiným způsobem a aby opatření bylo přiměřené.

V České republice upravuje problematiku zákon o ochraně veřejného zdraví. Podle něj lze uložit povinnost podrobit se určitému vyšetření, ovšem za zákonem stanovených podmínek.

Nechci zde nyní dopodrobna rozebírat, kdo je povinen se testování podrobit a kdo ne. Chci jen říci, že bychom nikdy neměli přistoupit na myšlenku, že naše medicínské právo je ovládáno zásadou, že každý je povinen podrobit se zákroku, pokud je to v zájmu celku. 

Je to totiž přesně naopak.

PODPOŘTE
PressPort Magazín
DĚKUJEME
Podrobit se zájmu celku. Je to přesně naopak
Hodnocení čtenářů0 Hlasování
0
0

O nás

PressPort Magazín (ppmagazín.com; pressportmagazín.cz) je nezávislá zpravodajsko-publicistická platforma. Spuštěna byla dne 11. listopadu 2018. Vydává Pribil Production.

Další příspěvky
Holec: Čím více novinářů by šlo do karantény, tím lépe pro Česko