Usazování sochy na vrchol mariánského sloupu | FOTO: ČTK

Pohádky o Mariánském sloupu

T. G. Masaryk 23. prosince 1918 ve zprávě vládě prohlásil, že „socha byla pro nás politickou potupou“

GLOSY | KOMENTÁŘE
Publicistická rubrika Glosy & Komentáře sestává z názorových článků autorů, kteří spolupracují s PressPort Magazínem.
Naše hodnocení článku
70

Čtu pohádky o Mariánském sloupu, o davu, o tom, čeho krásného je symbolem.

Hans Christian Andersen je proti některým vysvětlovačům českého barbarství ať při vzniku Republiky Československé (RČS) či po druhé světové válce úplná nicka. Pohádky a věšení bulíků na nos zvládají mnohem lépe. Tak si proto kladu otázku, zdali by se neměly některé souvislosti historie tohoto sloupu včetně důvodů jeho odstranění blíže vysvětlit – objasnit.

Třeba jak byl ohrožen nově vznikající stát v den, kdy ještě fungovaly na našem území některé orgány Rakouska-Uherska, kdy se vyhlašovala nezávislost německých provincií. Kdy nešlo vyloučit, že bez podobné akce stát zanikne či se stane zcela nevýznamným. Ještě byla válka a co bude, se dalo odhadovat. Ale ještě nebylo nic jisté.

T. G. Masaryk proto 23. prosince 1918 ve zprávě vládě prohlásil, že „socha byla pro nás politickou potupou“.

Skutečnost, že svržení sochy nebylo v rozporu s vůlí podstatné části obyvatelstva, se pak projevila i v tom, že svržení tohoto symbolu se obešlo bez potrestání těch, co jej svrhly. Pokud by se Rakousko-uherský stát dokázal udržet a vlna vlastenectví by opadla, nepochybuji, že by byl Franta Sauer přísně potrestán.

Nikdo z běžných obyvatel nemohl vědět, že když po demonstraci konané v nejbližší volný den před výročím bitvy na Bílé hoře (8. listopadu 1620) půjdou účastníci vzpomínající utrpení, které porážka českých stavů přinesla národu, svrhnout symbol této porážky, takže zhruba ve stejné době nenáviděný stát přestane existovat.

Že rakousko-uherská vláda podepíše v 15 hodin 3. listopadu 1918 ve Villa Giusti u Padovy s platností od stejné hodiny následujícího dne příměří s Dohodou.

Padlá socha, která by si sama o sobě bez účelu svého vzniku zasloužila respekt a ochranu slušných lidí, skoro jako by se stala v důsledku svého zneužití nejen symbolem útlaku a kolaborace, ale i symbolem pádu většinou nenáviděné monarchie. A symbolem obrody národa vedoucí k znovuzískání jeho hrdosti po tři sta letech potupy.

T. G. Masaryk proto 23. prosince 1918 ve zprávě vládě prohlásil, že „socha byla pro nás politickou potupou“.

PODPOŘTE
PressPort Magazín
DĚKUJEME
Pohádky o Mariánském sloupu
Hodnocení čtenářů4 Hlasy
74
70
Komentátor

Základní informace

PressPort Magazín (na doméně ppmagazin.com) je nezávislá celostátní publicistická platforma s orientací na tradiční hodnoty, která ctí svobodu slova a zakládá si na slušnosti, konstruktivní debatě a přitažlivé vizuální formě. Spuštěna byla dne 11. listopadu 2018 a všechny práce byly vykonávány bez nároku na honorář. PressPort Magazín si od té doby vybudoval slušnou pozici, kdy naše články přebírají i mainstreamoová tuzemská média. Z pohledu mediálního trhu jde o hotový produkt.