Nyní čtete
Policejní akademie jako mladá, blbá a ambiciózní dívka
 
 

Policejní akademie se ohradila proti zprávám ppmagazínu.com, ale i dalších médií, například MF DNES. Ty se týkaly velice krátké doby, během které někteří krajští policejní ředitelé a další policejní funkcionáři získali tituly MBA, zatímco běžně trvá manažerské studium dva roky. Citujme slova pana rektora Josefa Salače:

„Vedení Policejní akademie České republiky v Praze se důrazně ohrazuje proti dezinformacím a nepravdivým tvrzením, týkajících se kurzu MBA a udělení titulů MBA některým krajským policejním ředitelům, která jsou zveřejňována a šířena některými médii. Zveřejňování těchto lživých informací vnímáme jako mediální útok s cílem poškodit dobré jméno policejní akademie a pověst některých krajských policejních ředitelů. Vzhledem k tomu, že naše vyjádření ke kurzu MBA jsou ignorována a zkreslována, znovu uvádíme fakta ke kurzu MBA,“ říká úvodem rektor. Ze tří bodů, jež nato vyjmenovává, týká se ppmagazínu.com nejspíš ten první (další jiných médií), a to:

  • Kurz MBA byl vypsán v souladu se zákonem o vysokých školách (§ 60a zák. č. 111/1998 Sb.).

„Vzhledem k tomu,“ zní závěrem vyjádření pana rektora „že si některá média vysvětlují svobodu slova tak, že zveřejňují dezinformace a nepravdy o policejní akademii, které ji poškozují, nezbývá policejní akademii nic jiného než požádat o ochranu soud. V předžalobních výzvách žádáme omluvu a peněžní odškodnění.“

Tolik pan rektor, jehož celé jméno, obtěžkáno tituly, nevejde se pomalu na jeden řádek, jelikož zní – doc. JUDr. Mgr. Josef Salač, Ph. D., Dr.h.c. Nejde o ironii – komu čest, tomu čest. Anebo jen maličko. Ale rozhodně méně, neboť ještě více než známé úsloví a fakt, že si dala policejní akademie s reakcí pořádně načas, je důležité zjištění, že vedení policejní vysoké školy v čele s panem rektorem Salačem není buď zcela obeznámeno s platnou legislativou, anebo v ní rádo kličkuje.

MBA český zákon nezná

Tvrdí-li, že kurz MBA byl vypsán v souladu se zákonem o VŠ (§ 60a zák. č. 111/1998 Sb.)., je nutno nejprve podotknout, že MBA český zákon vůbec nezná. A poté snad upřesnit, že jde o odkaz na paragraf, jenž týká se – řečeno v jeho nadpisu – celoživotního vzdělávání:

  • (1) V rámci své vzdělávací činnosti může veřejná vysoká škola poskytovat bezplatně nebo za úplatu vzdělávání v mezinárodně uznávaném kurzu orientovaném na zvýšení odbornosti studentů nebo absolventů vysoké školy (dále jen „kurz“). Bližší podmínky kurzu stanoví vnitřní předpis.
  • (2) O absolvování studia v rámci kurzu vydá veřejná vysoká škola jeho účastníkům osvědčení. Úspěšným absolventům kurzu může veřejná vysoká škola udělit mezinárodně uznávaný titul.
  • (3) Účastníci kurzu nejsou studenty podle tohoto zákona.

To je na druhou stranu chytré: MBA se dá pod paragraf schovat, říká si asi vedení policejní akademie, ovšem aby měl tento titul vůbec nějakou hodnotu – „platnost“, musí mít tuzemská škola mezinárodní akreditaci (americkou AACSB či třeba britskou AMBA).

Ale i kdyby ji policejní akademie nakrásně měla (proč se jí probůh nepochlubila?), v Čechách jde pořád o titul profesní. Nic u nás na rozdíl od Velké Británie a USA neznamená. Naše zákony tento typ vzdělání ani nijak neregulují, ani nechrání, a to včetně titulu. Že ho získali policisté za týden nebo 13 dní (i jeden rok, jak tvrdí pan rektor policejní akademie v bodě č. II, je tuze krátká doba), je tak prohřešek toliko morální (trvá-li kvalitnější studium řádově zmíněné dva roky).

Přání

Spíš je tak s podivem, že zrovna tak významná státní vysoká škola univerzitního typu, jakou je policejní akademie, poskytuje tak bezvýznamné vzdělání a udílí tak nicotné tituly. Nesnižuje to její kredibilitu v očích uchazečů o studium? Nesnižuje to kredibilitu policejních ředitelů v očích podřízených, když se šéfové nově „honosí“ titulem Master of Business Administration (MBA), který se stal v Čechách kvůli nemožnosti nostrifikace terčem posměchu – mladej, blbej, ambiciozní?

Také čtěte

Co na to Právnická fakulta UK v Praze, když i po studiu policejní akademie je možno získat titul JUDr. (byť v případě policejní školy pouze na Slovensku)?

Ovšem nebuďme cyničtí. Popřejme naopak hrdým nositelům MBA z řad tuzemským policistů, aby se lépe uplatnili ve Spojených státech coby inženýři ekonomie, kteréžto tam titul MBA označuje, nežli v tuzemské policii. Třeba mají do Států namířeno.

⇣ Psali jsme k tématu (všechny vydané články):

Projekt: „Rychlostudium“ MBA policejních funkcionářů

⇣ Psali jsme k tématu (všechny vydané články):
Jak se vám líbí článek?
1/Skvělé
0
2/Dobré
0
3/Průměr
0
4/Nic moc
0
5/Katastrofa
2
Prohlédněte si komentáře (0)

Reagujte

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.


Nezávislá zpravodajsko-publicistická platforma. Spuštěna byla dne 11. listopadu 2018 a sestává z několika hlavních rubrik: ppinfo, postřehy a dalších a má i své subdomény (tematické přílohy ppděti aj.). Za týden měl web sto tisíc individuálních přístupů. Za měsíc čtvrt miliónu.

 

2019 © ppmagazín.com, Pribil Publishers. Publikování obsahu je bez písemného souhlasu zakázáno. Design Pribil Publishers. IČO: 06437176

Posunout nahoru