Nyní čtete
Máme nové informace: V práci se chlubil jejími akty. Zastřelila se. A trest? Dvouměsíční srážka z platu.

Máme nové informace: V práci se chlubil jejími akty. Zastřelila se. A trest? Dvouměsíční srážka z platu.

Redakce ppmagazínu.com má k dispozici výbušný podnět k zahájení řízení ve věcech služebního poměru s policistou Petrem Burianem a bývalým náměstkem pražské policie Ivanem Smékalem pro porušení služebního slibu.

Pro ty, kdo tento tragický a cynický případ nesledují, ve zkratce připomeňme, že mladá policistka pražské hospodářské kriminálky Martina Olšáková ukončila život přímo na pracovišti. S prostřelenou hlavou našli kolegové tuto teprve osmadvacetiletou ženu v kanceláři. V dopise na rozloučenou vylíčila, že ji k zoufalému činu dohnal nadřízený – padesátník Petr Burian.

Než si vzala život, udržovala Olšáková s Burianem, svým šéfem, intimní vztah. Policejní inspekce v posledních měsících rozkrývala, nedopustil-li se důstojník poměrem s podřízenou sexuálního nátlaku. V práci ji prý začal trápit poté, co s ním chtěla poměr ukončit.

Ačkoliv od smrti Olšákové uplynul už nějaký čas, inspekce přijala trestní oznámení až loni v říjnu – oznámení pro podezření ze spáchání trestného činu sexuální nátlak ze strany zástupce vedoucího 7. oddělení hospodářské kriminality SKPV Krajského ředitelství hlavního města Prahy mjr. Buriana vůči podřízené Martině Olšákové. „Věcí se v současné době zabýváme. Prošetřujeme ji,“ potvrdilo ještě nedávno tiskové oddělení policejní inspekce.

Zbyla jen díra po kulce ve zdi

Poté, co došlo k navázání vztahu mezi Martinou Olšákovou a Petrem Burianem, začala policistka na ženatého nadřízeného naléhat, aby se rozvedl. Když to odmítl, rozhodla se vztah ukončit. „Sepsala žádost o propuštění ze služebního poměru. Odůvodnila ji přetrvávajícími potížemi ve vztahu se zástupcem vedoucího oddělení Burianem, které spočívaly například v nevhodných osobních poznámkách,“ píše se v oznámení.

Z dopisu na rozloučenou, jejž po své smrti zanechala 19. května 2010 v kanceláři, je zjevná neřešená situace na pracovišti. Svědecké výpovědi pak dokazují, že i po smrti Olšákové uchovával její šéf a milenec intimní akty zemřelé, které ukazoval ostatním policistům 7. oddělení.

„Jediné, co mi teď zbylo, je strašný pocit ponížení, zneuctění a prohry. Jsem obyčejné kolo, které tenhle zamindrákovaný kolos rozdrtil. Jemu i práci jsem dala i sebe a nezbylo už nic víc. Doufám, že jste spokojeni, že jste ublížili někomu, kdo se nemohl bránit a kdo s naivitou dal, co mohl,“ napsala do dopisu – svého poslední svědectví o životě u policie a životě vůbec.

Policistka sáhla po zbrani 19. května 2010, kdy ji objevili kolegové mrtvou. Předtím museli vyrazit dveře kanceláře. Podle osobního svědectví, které ppmagazín.com získal od její kolegyně, nebyla díra po kulce ve zdi kanceláře po několik týdnů zamazána. „Když do její kanceláře posadili novou kriminalistku, působilo to depresivně,“ uvedla žena.

Znalec: Šlo o obtěžování

Ze znaleckého posudku vypracovaného znalcem z oboru klinické psychologie a sexuologie profesorem Petrem Weissem z 5. prosince 2014 bylo zjištěno, že Burianovo „chování ze sexuologického hlediska plně odpovídá charakteristice sexuálního obtěžování, neboť došlo ke zneužití asymetrické pozice k sexuálnímu uspokojení nadřízeného“.

Matka Martiny Olšákové je přesvědčena, že za dceřinu smrt může sexuální šikana ze strany nadřízeného – a od krajského ředitelství pražské policie proto požadovala odškodné. Městský soud v Praze sice matčinu žalobu zamítl, ale policii podrobil zdrcující kritice. „Je nepochybné, že k sexuálnímu obtěžování docházelo. Ale nebyla prokázána souvislost se sebevraždou, aby mohla být policii kladena za vinu,“ uvedl soudce Tomáš Novosad.

⇣ Psali jsme:

Nejcitlivější případ současnosti uvnitř policie. Muž s prostřelenou hlavou, který toho věděl příliš a spolupracoval i s Kroupou

⇣ Psali jsme:

Někdejší náměstek ředitele pražské policie Ivan Smékal uznal Petra Buriana vinným ze spáchání kázeňského přestupku, protože v době od července 2009 do května 2010 udržoval poměr s kapitánkou Martinou Olšákovou – podřízenou. „Tím porušil povinnost dodržovat služební kázeň. Petrovi B. byl uložen trest snížením základního mzdového tarifu o 5 procent na dobu dvou měsíců,“ vysvětlil Smékal.

Odměny bral dál

Jenže z interních materiálů, které má ppmagazín.com k dispozici, vyplývá, že nejen v roce 2010, kdy mu byla prokázána vina a uložen kázeňský postih, ale i v následujících letech pobíral Burian nemalé odměny: v roce 2010 26 500 korun, v roce 2014 už téměř 50 tisíc korun, loni 15 tisíc.

Jeho osobní příplatek činí 7 090 korun a příplatek za vedení má ve výši 1 500 korun. V kontextu s tragickou událostí, na které měl mít svým jednáním podíl, lze považovat výčet finančních benefitů za minimálně zarážející.

Po smrti policistky začala inspekce důstojníka prověřovat kvůli podezření z účasti na sebevraždě, za což by mu hrozil pobyt za mřížemi. Avšak aktuálně případ uzavřela s tím, že Burian byl již potrestán srážkou z platu. A že ho nelze trestat dvakrát. „A tak jediné, co z tohoto případu zbylo, je ta špatně opravená díra po kulce ve zdi,“ uzavřela kolegyně policistky – ženy, co zemřela tak mladá.

Také čtěte

Zlomí šéfovi vaz právní klička?

Mobbing Free Institut se však rozhodl i po letech nenechat případ jen tak být. V aktuálním podnětu zaslaném k rukám náměstkyně ředitele pro SKPV Krajského ředitelství policie hlavního města Prahy Radky Drexlerové uvádí, že disponuje rozsudky, ve kterých je popsáno protiprávní jednání mjr. Ing. Petra Buriana Martinou Olšákovou jak v dopise na rozloučenou, tak i soudním znalcem z oboru psychiatrie.

„Na základě dohody s rodinou pozůstalé bylo v roce 2017 podáno trestní oznámení na Buriana, avšak z trestně právního hlediska je věc promlčena jak pro orgán GIBS, tak Městské státní zastupitelství, které spis dozorovalo,“ uvádí nejprve s tím, že z moci úřední se též žádné řízení nevedlo, což je dokladem o tristním stavu celé této kauzy s fatálními následky. „Vzhledem k těmto okolnostem lze konstatovat jediné – porušení služebního slibu promlčet nelze, proto vám tímto zasíláme podnět k zahájení řízení.

O co jde konkrétně? V případě podnětu jde o velmi sofistikovaný právní text, kterému by běžný smrtelník porozuměl stěží, ale v překladu do běžného jazyka de facto uvádí, že se z celé kauzy zdá, že Smékal přikryl Buriana a v rámci své kompetence mu sice trest udělil, ale zanedbatelný – stržení pěti procent ze mzdy na dva měsíce. To však Burianovi ihned kompenzoval odměnami.

Trest tedy nenastal. V tomto případě ale měl podle právníků Mobbing Free Institutu Smékal postupovat tak, že měl Burianovi odejmout hodnost a bez nároků na výsluhu jej propustit, protože mu bylo prokázáno sexuální obtěžování. Smékal tím podle podnětu nese tím pádem sám odpovědnost a bohužel pro něj i Buriana nelze ve věci poukazovat na promlčení. U porušení služebního slibu totiž lhůty promlčecí nejsou.

 Slibuji na svou čest a svědomí, že při výkonu služby budu nestranný a budu důsledně dodržovat právní a služební předpisy, plnit rozkazy svých nadřízených a nikdy nezneužiji svého služebního postavení. Budu se vždy a všude chovat tak, abych svým jednáním neohrozil dobrou pověst bezpečnostního sboru. Služební povinnosti budu plnit řádně a svědomitě a nebudu váhat při ochraně zájmů České republiky nasadit i vlastní život.
SLIB PŘÍSLUŠNÍKA POLICIE ČR

JAKÝ JE MOŽNO ULOŽIT TREST

Za porušení služebního slibu je možno uložit trest odnětí služební hodnosti. Odnětí hodnosti je nejzávažnějším kázeňským trestem a jeho pravomocné uložení je jedním z obligatorních důvodů k propuštění ze služebního poměru. Dalším obligatorním důvodem, kdy musí být příslušník propuštěn ze služebního poměru je porušení služebního slibu tím, že se dotyčný dopustí zavrženíhodného jednání, které má znaky trestného činu, a je způsobilé ohrozit dobrou pověst bezpečnostního sboru. Z obsahu služebního slibu vyplývají povinnosti, které se duplicitně vyskytují v zákoně o služebním poměru či v dalších právních normách regulujících činnost příslušníků.

⇣ Psali jsme:

Mediální omyl: Náměstek Smékal kvůli Čapímu hnízdu neodchází. Zůstává na stejném pracovišti za vyšší plat

⇣ Psali jsme:
Jak se vám líbí článek?
1) Skvělé
0
2) Dobré
0
3) Průměr
0
4) nic moc
0
5) Katastrofa
0
Prohlédněte si komentáře (0)

Reagujte

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.


Nezávislá zpravodajsko-publicistická platforma. Spuštěna byla dne 11. listopadu 2018 a sestává z několika hlavních rubrik: ppinfo, postřehy a dalších a má i své subdomény (tematické přílohy ppděti aj.). Obsah je po uplynutí určité doby automaticky mazán a nahrazován aktuálním. 

 

2020 © ppmagazín.com. Publikování obsahu je bez písemného souhlasu zakázáno.

Design Pribil ProductionIČO: 06437176

Posunout nahoru