Nyní čtete
Populismus versus metody StB, i to je případ Samková Kroupa. O čem především vypovídá?

Populismus versus metody StB, i to je případ Samková Kroupa. O čem především vypovídá?

Zveřejní-li redaktor Kroupa reportáž, ať už jakoukoli, informují o takovém „investigativním“ počinu povětšinou mainstreamová média; odkazují na něj. Ale když advokátka Samková zveřejní naopak pravomocně potvrzené důkazy o Kroupově profesním selhání, které by jej stálo v jiné zemi místo veřejnoprávního žurnalisty, tatáž média zarytě mlčí. To svědčí o selektivním uplatňování spravedlnosti v Čechách. A i slepý to nemůže nevidět.

Případ je to vcelku jednoduchý: Jan Kroupa Kláru Samkovou neprávem dehonestoval na základě ukradených materiálů a zničil jí politickou kariéru v krajně pravicové partaji.

Ale jistěže, leckomu, zvlášť jde-li o intelektuála, kteří mají sklon k levicovějšímu vnímání světa, může být zatěžko sympatizovat s právničkou Samkovou. Nejenže kandidovala za populistickou stranu, ale v červnu 2016 měla při veřejném projevu proklít tureckého velvyslance Ahmeta Bigaliho. „Proklínám vás, proklínám vás, proklínám vás. Umřete dřív, než zplodíte syny, a umřete beze cti,“ prohlásila. Advokátní komora jí za to loni v květnu nepravomocně udělila pokutu 25 tisíc korun.

Úředně máme demokracii, Samková tudíž může kandidovat, za koho chce, bojovat, či nebojovat proti islámu, nicméně je právem druhého člověka takovou kandidaturu kritizovat, pokud se mu zdá být v nesouladu s jeho světonázorem anebo morálními a mravními principy. A nemusí Samkovou především volit.

Stejně jako máme právo vyjádřit svůj názor, tak měl právo redaktor Kroupa, jenž započal kariéru v bulvární televizi, postoupit o patro výš do Českého rozhlasu. A také nelze mít nikomu za zlé, jestliže tohoto syna disidenta obviňuje z užívání metod nikoli žurnalistických, ale známých z prostředí Státní bezpečnosti, disponuje-li takový kritik patřičnými důkazy jako Samková – tedy pravomocně podloženými fakty.

⇣ Psali jsme k tématu:

O sporu advokátky Kláry Samkové s ČRo jsme do této chvíle publikovali tyto články:

⇣ Psali jsme k tématu:

Toto všechno je v pořádku, co ale není? Případ Samková Kroupa vyvolává otázku, může-li redaktor veřejnoprávní instituce použít metody StB či zpravodajských služeb, aby zabránil politickému působení subjektu, který byl mnohdy označován dokonce za nebezpečný, ne-li nahnědlý.

Proč toto významné téma nerozebírají v České televizi?

Takže jakkoli nám nemusí být politické kroky i činy advokátky Samkové nijak sympatické, zveřejňujeme závěrem tohoto zamyšlení ještě její podnět televizní a rozhlasové radě ohledně redaktora Kroupy.

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání

Věc: oznámení o podání trestního oznámení na reportéra Českého rozhlasu Jana „Janka“ Kroupu, jeho nadřízeného Jana Pokorného a Český rozhlas

V Praze dne 22. ledna 2019

Vážená Rado, dne 18. 9. 2017 jsem se na vás obrátila svým přípisem, ve kterém jsem vás žádala, abyste uložili Českému rozhlasu a jeho reportérovi Jankovi Kroupovi spolupracovat se soudem a s orgány činnými v trestním řízení, neboť jinak je možno kvalifikovat jednání J. Kroupy a Českého rozhlasu jako činnost, mařící vyšetřování a potrestání trestného činu.

Odpověděli jste mi dne 10. 10. 2018 s tím, že ani J. Kroupovi, ani Českému rozhlasu nemůžete nařídit spolupráci, přičemž jste uvedli, že Rada není „příslušným orgánem“ ve smyslu ust. § 99 odst. 1 TŘ, který by mohl zbavit mlčenlivosti svědka tak, jak to trestní řád předpokládá. Z tohoto vašeho alibistického postoje ovšem vyplývá, že neexistuje orgán, který by vůči veřejnoprávním médiu mohl zabránit maření trestného činu, takže ust. § 99 odst. TŘ se ve směru k veřejnoprávním médiím stal zcela obsolentní. To tedy znamená, že veřejnoprávní média mohou s požehnáním Rady mimo jiné i získávat informace prostřednictvím trestných činů tak, jak tomu je v níže popsaném případě.

Dále jste uvedli, že veškerá podezření, která jsem vám ve směru k J. Kroupovi předestřela, jsou pouze mým konstruktem.

Také čtěte

Dovoluji si vám oznámit, že došlo ke změně situace a uvedená podezření již nejsou mým pouhým konstruktem, ale pravomocně podloženým faktem. Dne 29. 5. 2018 byla OS Praha 2 odsouzena paní Jaroslava Machová pro přečin neoprávněné nakládání s osobními údaji a neoprávněný přístup k počítačovému systému a nosiči. Těchto trestných činů se dopustila tím, že neoprávněně ukradla některá data z mojí kanceláře a ty následně předala reportérovi Jankovi Kroupovi, který na jejich základě vykonstruoval podvodnou reportáž. Pouze na okraj uvádím, že tento rozsudek byl v plném rozsahu potvrzen i Usnesením Městského soudu v Praze.

Reportáž Jana „Janka“ Kroupy měla zásadní dopad; na jejím základě jsem byla stažena z 1. místa kandidátky tehdejšího hnutí Úsvit Tomia Okamury do Evropského parlamentu, ačkoliv průzkumy ukazovaly, že tato kandidátka obsadí minimálně jedno, spíše však dvě místa v Evropském parlamentu. Tímto aktem stažení z kandidátky ovšem Úsvit Tomia Okamury volby do Evropského parlamentu fatálně prohrál a nepřekročil pětiprocentní hranici. Můžeme tedy konstatovat, že Janek Kroupa s požehnáním svého nadřízeného Jana Pokorného a prostřednictvím veřejnoprávního Českého rozhlasu nekalým způsobem, na základě neprokázaných informací, získaných trestným činem, ovlivnil nedemokratickým způsobem volby do Evropského parlamentu v roce 2014.

Oznamuji vám, že v tomto směru podávám na Jana Kroupu, Jana Pokorného a Český rozhlas dnešním dnem trestní oznámení.

Protože Rada pro rozhlasové a televizní vysílání explicitně uvedla, že nemá kompetence na to, aby zabránila veřejnoprávním médiím podílet se na trestné činnosti a využívat ji pro manipulace s veřejným míněním, sděluji vám, že se současně obracím na Petiční výbor Poslanecké sněmovny ČR – Podvýbor pro svobodu slova a média a dále pro Stálou komisi Senátu pro sdělovací prostředky s žádostí, aby se tyto orgány věnovaly krajně znepokojivé situaci panující v Českém rozhlase a stejně tak se zabývali i postavením Rady pro rozhlasové a televizní vysílání ve směru oprávnění, respektive povinností, vyplývajících z trestního řádu. Zároveň obě parlamentní tělesa žádám o přezkum postupu rady v dané věci.

S pozdravem,

JUDr. Klára A. Samková, PhD.

Jak se vám líbí článek?
1) Skvělé
2
2) Dobré
0
3) Průměr
0
4) nic moc
0
5) Katastrofa
0
Prohlédněte si komentáře (1)
  • Víte, ono se špatně zasahuje názorem do sporu renomované advokátky, p. Slámové s jakousi televizní a rozhlasovou radou. Tyto zcela zbytečné a nefungující orgány zasloužilých pracovníků, většinou na penzi zatím podle mého názoru nic moc nedokázaly. Vezměte si příklad televize Barandov a pana Jaromíra Soukupa, dále k němu bez poznámek, a řady dalších výstřelků jednotlivých stanic, např. délka a častost reklam. Paní Samkové moc nefandím v její politické kariéře, ale uznávám, že je jen a jen její právo, kde bude politicky působit. A její vyjádření k Turecku? Asi dobře ví na rozdíl od veřejnoprávních médií, co že se to tam děje a jak se Turecko chová k Evropě. Nechci a nebudu rozebírat. Kdo chce, ten si pravdu najde a má právo se k ní vyjádřit jakýmkoliv slušným způsobem a proklít někoho, to je přece historie náboženství, tuším katolického a o tom také víte jistě více než já. A pan Kroupa? Co ten už způsobil nepříjemností a jediná jeho zásluha je, že je synem disidenta, ale to už 30 let je nefunkční označení. Já jsem také syn otce a matky, sice ne disidentů, ale slušných, již nežijících rodičů. V daném případě a na základě výše napsaného držím paní doktorce Slámové “palce”, aby spor vyhrála, už jen v zájmu spravedlnosti. A hrebenka je jakýsi neplatný mail, neznámo jak se mě zde objevil a nemám s ním nic společného.

Reagujte

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.


Nezávislá zpravodajsko-publicistická platforma. Spuštěna byla dne 11. listopadu 2018 a sestává z několika hlavních rubrik: ppinfo, postřehy a dalších a má i své subdomény (tematické přílohy ppděti aj.). Obsah je po uplynutí určité doby automaticky mazán a nahrazován aktuálním. 

 

2020 © ppmagazín.com. Publikování obsahu je bez písemného souhlasu zakázáno.

Design Pribil ProductionIČO: 06437176

Posunout nahoru