Premiér Petr Fiala | KOLÁŽ: PPM

Premiér Petr Fiala ve svém projevu nevysvětlil, proč vláda nepomáhá občanům v krizi již nyní, ale slibuje pomoc až na období voleb

Pokus o ovlivnění voličů Petr Fiala provedl ve svém státnickém projevu v tom nejlepším možném okamžiku.

Ve středu 22. června pronesl premiér Petr Fiala mimořádný projev na mnoha televizních kanálech. Musím jej hodnotit z různých důvodů jako špičkový.

Politika
Analytická rubrika Politika. Zabývá se vnitropolitickými tématy na celostátní úrovni, ale i regionálně.

Proč? Zanedlouho, 23. a 24. září 2022, nás čekají volby třetiny senátorů a volby komunální do zastupitelstev obcí a krajů. Poslední příležitost ovlivnit veřejné mínění před volbami je v tomto týdnu, než se voliči rozjedou na dovolenou, kde se budou vzájemně ovlivňovat zase sami, a pak absolutně těsně před volbami. A tak pokus o ovlivnění voličů Petr Fiala provedl ve svém státnickém projevu v tom nejlepším možném okamžiku. 

Premiér dle očekávání kritizoval minulé vlády včetně vlády premiéra Babiše. Jako správný politik ODS se nezmínil o odpovědnosti ODS za stávající situaci. Od vzniku České republiky 1. ledna 1993 do 22. června 2022 byl přímo premiérem představitel ODS v cca 28 procentech tohoto časového úseku, ale navíc u dalších vlád měla ODS nezanedbatelný podíl na moci – ať nepřímo v rámci „koaliční smlouvy“ nazývané Opoziční smlouva, nebo přímo. Ve vládě Josefa Tošovského působili ministři z řad z nestraníků a členů KDU-ČSL, ODA a ODS. Stejně tak ODS navrhla své zástupce do vlády Jiřího Rusnoka. Vinu za stávající situaci dle premiéra, ale mají jiní, a ne ODS.

Inflace

V úvodu projevu pan premiér vyzdvihl, že hlavním problémem je od léta loňského roku nastupující inflace, která je přímým důsledkem covidové pandemie a chování minulé vlády. Odpovídá to pravdě? Covid řádil zejména v minulosti, než došlo k promoření a dostatečnému proočkování. V době nástupu Fialovy vlády již byl relativní klid. 

Poslední volby se uskutečnily 8. a 9. října 2021, Petr Fiala byl jmenován do funkce premiéra 28. listopadu 2021 a jeho vláda získala důvěru 17. prosince 2021. Hned po volbách bylo zřejmé, že nastoupí vláda stávající koalice. Jak se to projevilo v praxi?

Za předchozí vlády Babiše se Českou národní bankou stanovená dvoutýdenní reposazba regulující inflaci pohybovala v rozmezí 0,75 až 2,25 procentního bodu. Po zveřejnění výsledku voleb se reposazba do zahájení konfliktu na Ukrajině zvýšila o 300 procent z 1,5 procenta na 4,5 procenta a nyní je 7 procent. Jinými slovy od zahájení ukrajinské krize vzrostla reposazba méně než za Fialy před krizí.  Nyní je násobně vyšší než za Babiše v době, kdy ještě nebylo dostupné očkování a obyvatelstvo ještě nebylo promořeno. 

Není nutné probírat jednotlivá tvrzení našeho pana premiéra, je v nich řada dalších perel například v souvislosti s ČEZen, fotovoltaikou atd. Správně odhadli jeho poradci, že většina posluchačů nejsou právníci, a tak se nebudou jeho tvrzením smát (či snad nad nimi plakat?). 

Co Fiala neřekl

Spíš by bylo zajímavé se zamyslet na tím, co zásadního premiér neřekl a proč.

Nedivil jsem se, že se pan premiér vyhnul kauze Hlubuček. Musel by pak totiž reagovat například na to, proč považuje za dostatečné odstoupení ministra z funkce. Nebo snad dle logiky představitele ODS platí, že o peníze jde v konečné řadě až na prvním místě a partneři z koaliční strany nesmí utrpět jakoukoliv ekonomickou újmu?

Ministr Gazdík zůstal poslancem. Odstoupení je jeho zdánlivou ekonomickou ztrátou, pokud nezohledníme, že základní plat poslance je sice nižší, než je plat ministra (odpovídá 90 800 Kč), ale tento základní plat bez náhrad má jenom jedna osmina poslanců.

Pan premiér nevysvětlil, proč mu nevadí, že v hnutí STAN pozastavil své členství europoslanec Polčák, ale ani on neodstoupil z poslanecké funkce a ani jej koaliční partner ODS ani premiér k odstoupení nevyzval.

Minimální výše čistého platu europoslance před případným zdaněním v České republice dle kursu eura stanoveného ČNB k dnešnímu datu je ve výši přes cca 180 000 Kč. Prostě odstoupení z neplacených a ponechání placených funkcí je podle premiéra v kauze Hlubuček dostatečné vyvození osobní odpovědnosti. 

Já nic, já muzikant

Ze všech těchto výše popsaných důvodů považuji projev premiéra Fialy za špičkový k zahájení volební kampaně. Je správně načasovaný na období, kdy naposled může ovlivnit voliče před dovolenými, obsahově správně vygradovaný a obchází nedostatky související s činností jeho vlády a jeho koaličních partnerů. Já nic, já muzikant.

Projev se elegantně z jedné strany vyhnul všemu, co by snad jen mohlo naznačovat, že vláda nechrání občany, že omezuje budoucí rozvoj České republiky a z druhé strany populistickým poskytováním prostředků v období voleb si vytvořil šanci na úspěch i přes nynější utrpení řady lidí.

Mnozí občané strádají, ale paměť je krátká a naděje a sliby před volbami trpící mnohdy ovlivní.  Pomoc občanům bude až v září a říjnu roku 2022, a ne nyní. Proč? Stát na odložení pomoci vydělá podobně jako na ČEZ a bohatým to tak nevadí. Sytý hladovému nevěří. Náhoda, neodpovědnost, volební populismus či co jiného?

Premiér ve svém projevu nevysvětlil, proč nepomáhá vláda občanům v krizi již nyní, ale chce až v období voleb. Proč, když posilujeme vojenský rozpočet místo řešení krizové situace řady obyvatel, chceme prostředky věnovat na nákup zbraní ze zahraničí, a ne na nezbytnou infrastrukturu včetně prostředků pro ochranu obyvatelstva spočívající například v budování krytů, pořízení masek atd. Nebo nás snad Rusko neohrožuje a není nutné chránit životy našich občanů a jde jen o nákup zbraní z ciziny za státní peníze získané z našich daní?

K čemu budou občanům malé velmi dobře vyzbrojené jednotky, pokud většina z nich nebude mít základní ochranu a její naděje na přežití v případě konfliktu bude nepatrná? K čemu bude naše armáda než pro prosazování zájmů jiných?

Česko ve válce není

Nepochopil jsem, jak si mohl dovolit pan premiér beztrestně v pořadu Partie Terezie Tománkové na CNN Prima News 27. 2. 2022 oznámit: „Ukrajina je bojiště, jsme ve válce, Rusko, ruský prezident Putin rozpoutal válku proti nezávislé, demokratické zemi. Porušil úplně všechno, co platí v mezinárodním řádu, v mezinárodním právu.“

Česká republika ve válce není, ač to pan premiér veřejně tvrdí. Česká republika může válčící stranu podporovat, ale ve válce není. Náš parlament nevyhlásil válečný stav a České republice válka nebyla vyhlášena a ani od propuknutí krize na naše území nevstoupla ruská vojska. Zdá se, že přenesení bojiště na naše území v této chvíli nehrozí.

Po prohlášení pana premiéra na CNN Prima News jsem přišel na návštěvu ke staré osobě. Ta v noci seděla ve tmě. Když jsem se jí zeptal, proč ji nesvítí světlo, tak mi odpověděla: „Náš premiér řekl, že jsme ve válce. Když jsme ve válce, musíme zhasnout, aby nás nepřítel nebombardoval, protože se podle světel nebude moci orientovat.“ Vycházela ze svých osobních zkušeností z války.

A tak náš pan premiér šířil poplašnou zprávu a zřejmě tím způsobil nebezpečí vážného znepokojení alespoň u části obyvatelstva. Pouze nevím, jestli se kterýkoliv orgán činný v trestním řízení z úřední povinnosti v této souvislosti zabýval aplikací §357 trestního zákoníku o šíření poplašné zprávy.

Že by se snad neměřilo všem stejně?

vaší podpory si vážíme
Zde můžete podpořit
PPMagazín
DĚKUJEME
Premiér Petr Fiala ve svém projevu nevysvětlil, proč vláda nepomáhá občanům v krizi již nyní, ale slibuje pomoc až na období voleb
Hodnocení čtenářů2 Hlasy
98
98
Komentátor

Základní informace

PressPort Magazín (na doméně ppmagazin.com) je nezávislá celostátní publicistická platforma s orientací na tradiční hodnoty, která ctí svobodu slova a zakládá si na slušnosti, konstruktivní debatě a přitažlivé vizuální formě. Spuštěna byla dne 11. listopadu 2018 a všechny práce byly vykonávány bez nároku na honorář. PressPort Magazín si od té doby vybudoval slušnou pozici, kdy naše články přebírají i mainstreamoová tuzemská média. Z pohledu mediálního trhu jde o hotový produkt.