Přijímačky byly plné chyb a dražší o milión, stěžují si učitelé policejní akademie

Policejní akademie v Praze se potýká s problémy. Někteří vyučující shromáždili rozsáhlou dokumentaci, která jejich slovy ilustruje žalostnou situaci na tamní akademické půdě.

Jak pedagogové tvrdí, špatné podmínky se týkají úmyslného obcházení zákona, zmanipulovaných voleb do akademických senátů fakult či nehospodárného nakládání se státním majetkem. Oslovili proto ministra vnitra Jana Hamáčka (ČSSD) s žádostí, aby zjednal nápravu. A to již podruhé. A také Národní bezpečnostní úřad.

„Opětovně se na vás, pane ministře, obracíme ohledně situace na Policejní akademii ČR, která má sice akademickou svobodu, ale ani tato není bezbřehá. Z přiložených materiálů je zřejmé, že dochází k porušování služebního zákona a zákona o vysokých školách. Vzhledem k předkládanému žádáme, abyste ze své pozice a s kompetencí vašich úřadů situaci bezodkladně řešil,“ stojí v dopise ministrovi vnitra.

Pod několika kritickými dokumenty, které ministr obdržel přílohou, je vedle mnohých dalších osob podepsán například i docent Š., donedávna vysoký funkcionář akademie; vyplývá to z vlastností souborů (není z našeho pohledu třeba uvádět celá jména, jelikož se soustředíme na problém, nikoli na jednotlivé vysokoškolské učitele, kteří se navíc medializace bojí, pozn. red.).

„Třicetiprocentní chybovost testů“

Jedním z podnětů ministrovi, to byly i letošní přijímačky. „Podle našeho odhadu došlo v jednotlivých letech k navýšení výdajů za tisk variant testů pro přijímací řízení . Především výrazný nárůst nákladů se dá vysledovat v přijímací řízení pro akademický rok 2018/2019,“ uvádějí zaměstnanci policejní akademie.

Management školy podle nich se souhlasem rektora opustil zaběhlý systém přípravy a vydal se vlastní cestou. „To způsobilo, že po vytištění všech testů se objevila třicetiprocentní chybovost a muselo tedy dojít k jejich opětovnému tisku. Odhadem bylo navýšení nákladů o více jak pět set tisíc korun,“ upozorňují.

Rektor raději zakázal dovolené

Písemnosti dokládají, že následně rektor vydal opatření, kterým zakázal čerpání dovolených všem akademickým pracovníkům. Museli se podílet na ručním vyhodnocování jednotlivých testů. 

Opravování proběhlo ve dnech 18. a 19. června od 09.00 do 16.00 hodin s přestávkou na oběd. Každý den se vyhodnocování účastnilo osmatřicet akademických pracovníků; v době výpočetní techniky a specializovaných softwarů na skenování a vyhodnocování testů, které má policejní akademie ve vlastnictví, je to svým způsobem dle akademiků krok zpět.

„Pokud bychom připočítali k nákladům na opravný tisk i náklady na mzdy akademických pracovníků, myslím, že by bylo možné způsobnou škodu vypočítat kolem jednoho miliónu korun,“ upozorňuje shora uvedený docent, jenž předal ppmagazínu.com email vedení školy. „Zpracování přijímacího řízení se opozdilo o jeden týden oproti předchozím letům.“

Podle docenta je otázkou, zdali by toto jednání nebylo možné vyhodnotit i jako přečin úmyslného „Porušování povinnosti při správě cizího majetku“, popřípadě jako „Porušování povinnosti při správě cizího majetku z nedbalosti“.

⇣ Seznam článků k tématu policejní akademie:

Policejní akademie: Kriminálka zahájila úkony v trestním řízení i kvůli Hulinskému

⇣ Seznam článků k tématu policejní akademie:
Profilový obrázek
ppmagazín.com

ppmagazín.com je zpravodajsko-publicistická platforma. Sestává i z tematických příloh ppděti a ppženy & muži.

Doposud žádné komentáře

Reagujte

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

■ nezávislýMAGAZÍN

PROJEKTY, to jsou dlouhodoběji sledovaná a obsahově rozsáhlejší témata (začasto sestávající z vícero článků), předně však společensky významná, která pravidelně sledujeme a aktualizujeme.

Czech CS English EN