Nyní čtete
Přijímačky byly plné chyb a dražší o milión, stěžují si učitelé policejní akademie
 
 

Policejní akademie v Praze se potýká s problémy. Někteří vyučující shromáždili rozsáhlou dokumentaci, která jejich slovy ilustruje špatnou situaci na tamní akademické půdě.

Jak pedagogové tvrdí, nedobré podmínky se týkají „úmyslného obcházení zákona, zmanipulovaných voleb do akademických senátů fakult či nehospodárného nakládání se státním majetkem“. Oslovili proto ministra vnitra Jana Hamáčka (ČSSD) s žádostí, aby zjednal nápravu. A to již podruhé. A také Národní bezpečnostní úřad.

„Opětovně se na vás, pane ministře, obracíme ohledně situace na Policejní akademii ČR, která má sice akademickou svobodu, ale ani tato není bezbřehá. Z přiložených materiálů je zřejmé, že dochází k porušování služebního zákona a zákona o vysokých školách. Vzhledem k předkládanému žádáme, abyste ze své pozice a s kompetencí vašich úřadů situaci bezodkladně řešil,“ stojí v dopise ministrovi vnitra.

Pod několika kritickými dokumenty, které ministr obdržel přílohou, je vedle mnohých dalších osob podepsán například i docent Š., donedávna vysoký funkcionář akademie; vyplývá to z vlastností souborů (není z našeho pohledu třeba uvádět celá jména, jelikož se soustředíme na problém, nikoli na jednotlivé vysokoškolské učitele, kteří se navíc medializace bojí, pozn. red.).

„Třicetiprocentní chybovost testů“

Jedním z podnětů ministrovi, to byly i letošní přijímačky. „Podle našeho odhadu došlo v jednotlivých letech k navýšení výdajů za tisk variant testů pro přijímací řízení . Především výrazný nárůst nákladů se dá vysledovat v přijímací řízení pro akademický rok 2018/2019,“ uvádějí zaměstnanci policejní akademie.

Management školy podle nich se souhlasem rektora opustil zaběhlý systém přípravy a vydal se vlastní cestou. „To způsobilo, že po vytištění všech testů se objevila třicetiprocentní chybovost a muselo tedy dojít k jejich opětovnému tisku. Odhadem bylo navýšení nákladů o více jak pět set tisíc korun,“ upozorňují.

Rektor raději zakázal dovolené

Písemnosti dokládají, že následně rektor vydal opatření, kterým zakázal čerpání dovolených všem akademickým pracovníkům. Museli se podílet na ručním vyhodnocování jednotlivých testů. 

Opravování proběhlo ve dnech 18. a 19. června od 09.00 do 16.00 hodin s přestávkou na oběd. Každý den se vyhodnocování účastnilo osmatřicet akademických pracovníků; v době výpočetní techniky a specializovaných softwarů na skenování a vyhodnocování testů, které má policejní akademie ve vlastnictví, je to svým způsobem dle akademiků krok zpět.

„Pokud bychom připočítali k nákladům na opravný tisk i náklady na mzdy akademických pracovníků, myslím, že by bylo možné způsobnou škodu vypočítat kolem jednoho miliónu korun,“ upozorňuje shora uvedený docent, jenž předal ppmagazínu.com email vedení školy. „Zpracování přijímacího řízení se opozdilo o jeden týden oproti předchozím letům.“

Podle docenta je otázkou, zdali by toto jednání nebylo možné vyhodnotit i jako přečin úmyslného „Porušování povinnosti při správě cizího majetku“, popřípadě jako „Porušování povinnosti při správě cizího majetku z nedbalosti“

⇣ Box 1

Vavera požaduje po policejní akademii milión, tvrdí akademici. Vyhrál soud o odebrání titulu kvůli plagiátu

V roce 2014 šlo o „superskandál“. A proč zrovna „super“? Jelikož policejní akademie zrušila dva vysokoškolské tituly Františku Vaverovi, o kterém se ve vší vážnosti hovořilo jako o adeptovi na „superúředníka“. Teď se situace obrátila: Vavera uspěl s žalobou. Po akademii požaduje odškodnění ve výši jednoho miliónu korun. Uvádějí to akademici v podnětu zaslaném ministru vnitra Janu Hamáčkovi (ČSSD).

Nejprve krátká rekapitulace: Je říjen 2014 a sdělovací prostředky chrlí jednu zprávu za druhou, že policejní akademie zajistila plagiát v podobě Vaverovy diplomní práce. Tento exnáměstek Radka Johna (svého času šéfa vnitra za VV) ovšem nadále zastává v rezortu vysoký post. Zjištění mu vaz nezlomí. O dva měsíce později už ano: Vavera rezignuje na funkci ředitele kabinetu lidovecké náměstkyně Moniky Pálkové. Odstupuje v týž den, kdy média upozorní, že pravděpodobně přijde kvůli plagiátorství o další vysokoškolský titul; tentokrát jde o Ph.D.

Po odchodu z vnitra se o Vaverovy chvíli nemluví. Ale o rok později se už píše, že je nejspíš naklonovaný, neboť třebaže mu policejní akademie odebrala závisle na plagiátorství magisterský i doktorský titul, vede katedru trestního práva na Fakultě právnické Západočeské univerzity v Plzni, vedle toho působí jako šéf důležitého odboru u hasičů a další úvazky má na soukromých vysokých školách.

„Pan Vavera významně poškodil pověst školy kvůli plagiátu nejhrubšího zrna,“ komentuje to rektor policejní akademie Josef Salač. Jenže Vavera se obrátí na soud s žalobou proti rozhodnutí Policejní akademie. A na podzim letošního roku uspěje.

Také čtěte

„Rozhodnutí Policejní akademie se zrušuje a věc se vrací žalované k dalšímu řízení,“ uvedl nedávno předseda senátu Martin Kříž.

Soud se však nezabýval, je-li Vaverova práce plagiátem, či nikoli. Samotné rozhodnutí by to totiž vůbec neovlivnilo: soudce Kříž dal za pravdu Vaverovi v tom, že v době, kdy mu univerzita titul odebrala, zákon o vysokých školách neobsahoval ustanovení, podle kterého by titul zrušit mohla.

„Na akademii je ‚JUDrů‘ víc jak v Praze pudlů a nedokážou si ani pohlídat zákon,“ rozčiluje se jeden z akademiků, jenž si nepřál zveřejnit jméno.

V dopisu, který aktuálně zaslali jeho kolegové ministru vnitra Hamáčkovi a který kritizuje poměry na policejní akademii (žádají, aby ministr zjednal pořádek), stojí: „Policejní akademie České republiky prohrála spor s doc. JUDr. Františkem Vaverou, Ph.D., LLM. Docent Vavera nyní požaduje odškodnění ve výši cca jednoho miliónu korun.“ Ministra na to dle písemnosti upozorňuje mimo jiné docent Štěpán Kalomár, donedávna děkan tamní Fakulty bezpečnostního managementu.

František Vavera

Magisterský titul získal Vavera po obhájení diplomky roku 2004. Podle zjištění akademie je práce prakticky totožná s publikací Dějiny československé kriminalistiky slovem i obrazem (do roku 1939), jež vyšla v roce 2003 jako dílo pěti autorů včetně Vavery. Ten se při řízení o odebrání diplomu hájil, že jeho diplomní práce vznikala ve stejné době jako kniha. V usnesení o odebrání titulu je uvedeno, že ve shodě obou textů neviděl problém; tvrdil mj., že selhaly kontrolní mechanismy školy.

V dopise ministrovi vnitra naštvaní zaměstnanci policejní akademie přikládají seznam akademických pracovníků, kteří prý byli odejiti nebo nuceni odejít za šestileté období vlády současného rektora a jeho kancléře:

SEZNAM

Prof. PhDr. Jiří Straus, DrSc. – Katedra kriminalistiky FBP
JUDr. František Novotný – Katedra kriminalistiky FBP
Mgr. Irena Holzhauserová – Katedra soukromoprávních disciplín, vedoucí personálního oddělení
JUDr. Petr Tomek – Katedra soukromoprávních disciplín
Mgr. Vlastislav Trapp – Katedra kriminální policie (výběrové řízení)
Mgr. Antonín Slabý, Ph.D. – Katedra managementu a informatiky FBM (kvestor, pověřen vedením personálního odd.)
Anna Košlíková – polygrafické oddělení
Doc. JUDr. Vladimír Zoubek, CSc. – Katedra veřejnoprávních disciplín FBM (vedoucí katedry)
Doc. RNDr. Jaroslav Tureček, Ph.D. – Katedra bezpečnostních technologií FBP
Doc. Ing. Jiří Jonák, Ph.D. – Katedra bezpečnostních technologií FBP
Pplk. Mgr. Et Mgr. Michaela Eichlerová – Katedra kriminální policie FBP
Pplk. PhDr. JUDr. Jana Firstová, Ph.D. – Katedra kriminologie FBP
Pplk. Mgr. Barbora Vegrichtová, Ph.D., MBA – Katedra kriminální policie FBP, děkanka FBP, vedoucí katedry,
Doc. JUDr. Štěpán Kalamár, Ph.D. – Katedra managementu a informatiky FBM, děkan FBM, pověřen řízením katedry,
Pplk. JUDr. Josef Hrudka, Ph.D. – Katedra policejních činností FBP, proděkan pro výuku,
Pplk. Doc. JUDr. David Zámek, Ph.D. – Katedra policejních činností FBP, děkan FBM
JUDr. Milan Šubrt, Ph.D. – Katedra trestního práva FBP
Pplk. JUDr. Petr Volevecký, Ph.D. – Katedra trestního práva FBP
JUDr. František Volevecký – Katedra trestního práva FBP (kancléř)
Pplk. JUDr. Jiří Hruška – Katedra trestního práva FBP
Pplk. Robert First – Katedra profesní přípravy FBP
Pplk. JUDr. Zdeněk Sadílek, Ph.D. – Katedra kriminalistiky FBP
Pplk. Mgr. Aleš Zídka – Katedra policejních činností FBP
Bc. Zdeňka Nečasová – Oddělení vzdělávání a rozvoje
JUDr. Bohumil Chmel – ekonomicko-provozní útvar – ředitel
JUDr. Ing. Jan Němec – oddělení zabezpečení provozních a uživatelských požadavků
Jiřina Wachtarčíková – oddělení stravovacích služeb – vedoucí
JUDr. Aleš Zpěvák, Ph.D. – Katedra veřejnoprávních disciplín FBM
Mária Kosová – Katedra jazyků FBM, asistentka
Vlasta Volevecká – Děkanát FBM, asistentka
JUDr. Eva Švarcová – Katedra kriminální policie FBP, asistentka
Pplk. JUDr. Miroslav Polcar, Ph.D. – Katedra trestního práva FBP
JUDr. František Bašta – kvestor (zemřel)
JUDr. Marie Mladová – vydavatelství (zemřela)
Roman Nečas – požární technik BOZP
Milena Procházková – Děkanát FBM, asistentka, již podala výpověď
JUDr. Karel Novosad – vedoucí studijního oddělení, také již odešel; dohodou
JUDr. Mgr. Petr Kroupa, Ph.D. – Katedra veřejnoprávních disciplín FBM
Mgr. Lukáš Miklas – Katedra trestního práva FBP

⇣ Seznam článků k tématu policejní akademie:

⇣ Seznam článků k tématu policejní akademie:
Jak se vám líbí článek?
1) Skvělé
1
2) Dobré
0
3) Průměrné
0
4) Nic moc
0
5) Katastrofa
0
Prohlédněte si komentáře (0)

Reagujte

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.


Nezávislá zpravodajsko-publicistická platforma. Spuštěna byla dne 11. listopadu 2018 a sestává z několika hlavních rubrik: ppinfo, postřehy a dalších a má i své subdomény (tematické přílohy ppděti aj.). Za týden měl web sto tisíc individuálních přístupů. Za měsíc čtvrt miliónu.

 

2019 © ppmagazín.com, Pribil Publishers. Publikování obsahu je bez písemného souhlasu zakázáno. Design Pribil Publishers. IČO: 06437176

Posunout nahoru