SPECIÁL COVID-19: Aktualizované statistiky z domova i ze světa →
FOTO: archiv PressPort Magazínu

Přiznání pravdy: odborníci si neví rady

Hodnocení čtenářů0 Hlasování
0

Stalo se módou okřikovat každého, kdo si dovolí vyjádřit se ke koronaviru, tím, že není odborník a ať to dotyčný odborníkům přenechá. Pojem odborník je navíc velmi zúžený; ačkoliv jde o problém primárně medicínský, být lékařem rozhodně nestačí na to, abyste se k němu mohli vyjádřit. Je nutné být epidemiologem, virologem nebo vakcinologem, a to bez ohledu na to, že žádná vakcína není k dispozici.

Jinak si doktor neškrtne a má mlčet, zejména pokud nešíří všeobecnou paniku.

Na druhou stranu, pokud je to parazitolog a hlásá dostatečně apokalyptické vize, je coby odborník vzat na milost, ačkoliv v životě nevyléčil jediného pacienta.

Dovolím si k věci zaujmout poněkud odlišný názor.

Problém zvaný epidemie koronaviru zasahuje celou společnost. Není tady nikdo, kdo by jím nebyl dotčen. Země je v nouzovém stavu, přijatým opatřením se bude muset podřídit každý.

Z tohoto důvodu se nedomnívám, že by byl kterýkoliv občan diskvalifikován z veřejné diskuse, zcela bez ohledu na svou odbornost či povolání. Naopak jsem ráda, pokud se k věci vyjadřuje co nejvíce lidí ze všech částí společenského spektra. Jen ať se k tomu vyjadřují, je právem každého vyjádřit se k opatřením, která se jej přímo dotýkají, a upozornit na problémy, které mu z nich vznikají. 

Je právem veřejnosti a právem jednoho každého občana se k věci vyjádřit.

Zajisté není nikdo povinen názory ostatních poslouchat. Pokud se vám něčí vyjádření nelíbí, tak je nečtěte, přepněte jinam, klikněte na jinou stránku nebo odejděte, je to vaše právo.

Ale je právem veřejnosti a právem jednoho každého občana se k věci vyjádřit. Lékaři, kteří se denně potkávají s pacienty, mají určitě právo zaujmout k problému nějaký postoj, a to i takový, který se neshoduje s oficiální doktrínou. Na přijatá opatření může mít názor každý hostinský, každý zpěvák, každý právník i každý popelář. Žijí tu a ten problém se jich dotýká, stejně jako všech ostatních.

Po sedmi měsících tzv. boje s koronavirem je nutné si otevřeně přiznat, že žádné odborné řešení problému není k dispozici. Nejde jen o to, že ani odborníci se neshodnou na tom, co by se vlastně mělo dělat. Odborníci ani po tolika měsících nemají základní informace o způsobech a intenzitě přenosu viru, o skutečné délce inkubační doby, o získané imunitě a o dalších podstatných aspektech chování tohoto viru. A vůbec netuší, jak problém řešit.

Výsledky odborného přístupu k řešení problému jsou bohužel velmi skromné. Není to útok na odborníky, jen přiznání pravdy: odborníci si neví rady.

Jediné řešení, které odborníci dosud nabídli, je zakazovat toho co nejvíce, nikam nechodit, s nikým se nepotkávat. Při vší úctě, na to ovšem člověk nemusí být epidemiologem, aby tohle řešení vymyslel. To umí vymyslet každý.

Ano, i to je způsob řešení problému. Ale způsob takový, že se k němu s čistým svědomím může vyjádřit i každý popelář.

PODPOŘTE
PressPort Magazín
DĚKUJEME
Přiznání pravdy: odborníci si neví rady
Hodnocení čtenářů0 Hlasování
0

O nás

PressPort Magazín (ppmagazín.com; pressportmagazín.cz) je nezávislá zpravodajsko-publicistická platforma. Spuštěna byla dne 11. listopadu 2018. Vydává Pribil Production.

Další příspěvky
Další vlaková nehoda: Na Chrudimsku vykolejil osobní vlak