KARIKATURA: archiv PressPort Magazínu

Proč bych naopak uvítala posílení pravomocí Senátu

Na druhou stranu si nemyslím, že je nutné, aby provozoval vlastní zahraniční politiku

Glosy
Publicistická rubrika Glosy sestává z názorových článků autorů, kteří spolupracují s PressPort Magazínem.

Sama jsem nikdy úplně nepochopila smysl krajů coby vyšších samosprávných celků.

Připadá mi, že lidé se identifikují se svou obcí či městem, potom se státem, ale ke krajům vztah nemají. Možná to je zkreslené tím, že bydlím ve Středočeském kraji, což je jen věnec okresů kolem Prahy, které nic jiného nespojuje. Identifikace s vlastním krajem je v mých očích nemožná, ale připouštím, že obyvatelé jinde, třeba na severu Moravy nebo na Vysočině, to mohou cítit jinak.

Kraje tedy vnímám jako byrokratické kolosy rozdělující peníze. Musím ale přiznat, že vlastní představu o tom, jak by to mělo být nastaveno lépe, nemám nijak detailní. Samospráva by zřejmě stačila na úrovni obcí, státní správa by si možná vystačila s linií ministerstvo – okres. Současné uspořádání mi není nijak sympatické, ale vzhledem k tomu, že jeho změna by vyžadovala shodu napříč politickou reprezentací, nemyslím, že k ní dojde.

Senát je často kritizovanou institucí, je standardem poukazovat na jeho zbytečnost a navrhovat jeho zrušení, což by ale vyžadovalo takový zásah do Ústavy, že je to v praxi nereálné. Já v tomto případě půjdu trochu proti proudu. Když už tuto parlamentní komoru máme a stojí spoustu peněz (demokracie obecně je drahá záležitost), uvítala bych naopak posílení jejích pravomocí.

Senátoři totiž často odchytnou chyby v zákonech, které jsou schváleny ve Sněmovně, a to nejen faktické nesrovnalosti a nelogičnosti, ale také různé lobbistické přílepky a zásahy jdoucí proti zájmům občanů. Senát zkrátka vidí zákony jinou optikou než poslanci. Vadí mi proto, že Sněmovna může Senátem vrácené návrhy tak snadno přehlasovat (stačí 101 poslanců, tedy nadpoloviční většina), a přimlouvala bych se za daleko přísnější kvórum, třeba třípětinovou většinu. To už by kvalitu legislativy posílilo významně, zákony by vyžadovaly skutečně široký konsensus. A jistě by jich bylo přijato méně, což by při rozsáhlosti naší legislativy nebylo vůbec na škodu.

Kraje vnímám jako byrokratické kolosy rozdělující peníze.

Na druhou stranu si nemyslím, že je nutné a vhodné, aby Senát provozoval vlastní zahraniční politiku, jako se to děje v poslední době. Vlastní politiku sice u nás vedou i města, a dokonce městské části, třeba Řeporyje, ale já to vnímám jako postupy, které obraz ČR spíše poškozují než posilují. 

V této souvislosti mne docela pobavilo rozhořčení, které vzbudilo rozhodnutí prezidenta Zemana nepozvat předsedu Senátu na schůzku nejvyšších ústavních činitelů. Připadá mi to naopak logické, protože dosavadní koordinační schůzky zjevně žádnou koordinaci nepřinesly, každý si jede svou linii zcela bez ohledu na skutečnou odpovědnost za zahraniční politiku, takže je evidentní, že snahy o sladění postupu selhaly a schůzky jsou celkem zbytečné. To je ale jen poznámka na okraj, když už přemýšlíme o úloze Senátu v našem systému.

Ale ať už jsou kraje či Senát užitečné nebo nikoliv, k volbám je vždy správné přijít.  Protože každý z nás má v obálce s volebními lístky schován svůj maličký podíl na správě věcí veřejných a tím, že se prostřednictvím volebního aktu této správy zúčastníme, posílíme svou občanskou důstojnost.

vaší podpory si vážíme
Zde můžete podpořit
PressPort Magazín
DĚKUJEME
Proč bych naopak uvítala posílení pravomocí Senátu
Hodnocení čtenářů3 Hlasy
66
80
NAŠE HODNOCENÍ

Základní informace

PressPort Magazín (na doméně ppmagazin.com) je nezávislá celostátní publicistická platforma s orientací na tradiční hodnoty, která ctí svobodu slova a zakládá si na slušnosti, konstruktivní debatě a přitažlivé vizuální formě. Spuštěna byla dne 11. listopadu 2018 a všechny práce byly vykonávány bez nároku na honorář. PressPort Magazín si od té doby vybudoval slušnou pozici, kdy naše články přebírají i mainstreamoová tuzemská média. Z pohledu mediálního trhu jde o hotový produkt.