SPECIÁL COVID-19: Aktualizované statistiky z domova i ze světa →
Pražské metro | KOLÁŽ: archiv PressPort Magazínu

Proč musí Praha zdražit jízdné

Aktualizace:
Hodnocení čtenářů1 Hlasování
96
96

Praha musí zdražit jízdné v MHD! Tedy, možná by provokatéři pobaveně či rozčíleně tvrdili, že zdražení je nesmysl ohrožující životní prostředí, ale nevěřte jim. Bez zdražení by nebylo možné realizovat některé cíle našich politických představitelů v Praze a vynakládat na jiné účely prostředky, které by mohly sloužit na financování veřejné dopravy v hlavním městě.

Je přeci třeba snižovat některé příjmy města, omezovat osobní dopravu po nábřeží, podporovat určité osoby, vynakládat samozřejmě přísně účelně prostředky například na nový vzhled dopravních prostředků, lavičky věnované významným osobnostem a tak dále. Pražané by to přeci měli pochopit a na bohulibé úmysly některých politiků dobrovolně a s radostí přispívat. 

Snad bude vhodné si porovnat tvrzení o hrozbě kolapsu bez zdražení s oficiálními údaji dopravního podniku a hlavního města Prahy. 

Porovnání

V roce 2019 mělo hlavní město rozpočtováno na dopravu 21 994 178,75 tis. Kč při plnění na 97,66 % upraveného rozpočtu, takže nezanedbatelná částka zůstala k dispozici i bez nutnosti hledat prostředky mimo ty, co byly vyčleněné na dopravu. 

Dopravní podnik měl za rok 2018 s výsledkem hospodaření zisk ve výši 1 529 146 tis. Kč, který byl převeden na účet 428 – Nerozdělený zisk minulých let. Hospodářský výsledek dosažený za účetní období roku 2019 v podobě zisku byl ve výši 869 150 tis. Kč 

Tržby Dopravního podniku za jízdné v souvislosti s dlouhodobou Smlouvou HMP v roce 2019 činily 3 699 524 tis. Kč, což představuje podíl 83,02 % z celkových tržeb z jízdného ve výši 4 456 184 tis. v rámci celého systému PID. Na jízdné hrazené přímo cestujícími tak připadlo 756 660 tis. Kč, tj. méně, než byl zisk dopravního podniku… Tržby v rámci celého systému PID za rok 2019 (bez přirážek k jízdnému) byly vyšší o 1,17 % (+51 mil. Kč) oproti roku 2018. 

Doufám, že všichni chápou, že občané Prahy musí platit na jízdném více a že snížení tržeb u dlouhodobě ziskového dopravního podniku i jinde v souvislosti s koronavirem není pouhou zástěrkou. Zdražení jízdného placeného cestujícími mimo rámec hrazený z veřejných zdrojů v rámci veřejné služby určitě rozpočet dopravního podniku vytrhne.

PODPOŘTE
PressPort Magazín
DĚKUJEME
Proč musí Praha zdražit jízdné
Hodnocení čtenářů1 Hlasování
96
96

O nás

PressPort Magazín (ppmagazín.com; pressportmagazín.cz) je nezávislá zpravodajsko-publicistická platforma. Spuštěna byla dne 11. listopadu 2018. Vydává Pribil Production.

Další příspěvky
S kauzou zastřelených lvů bylo vše jinak, žádají podřízení odvolání krajského policejní šéfa