ILUSTRACE: archiv PressPort Magazínu

Rada ČT: křik, vypjatá debata, předžalobní výzva i slova o policii

Volby se neúčastnili René Kühn, Jaroslav Dědič a Zdeněk Šarapatka

média
Rubrika Média PressPort Magazínu mapuje dění ve sdělovacích prostředcích.

Rada České televize (ČT) ve středu zvolila novou pětičlennou dozorčí komisi. Zasednou v ní Michal Petrman, Petr Juchelka, Jan Lamser, Eva Hubková a Zuzana Prokopcová. Rada vybírala z 12 kandidátů, které během veřejného zasedání blíže nepředstavila. Dosavadních pět členů poradního orgánu rada kvůli vážným výhradám odvolala před dvěma týdny.

Nespokojenost vyvrcholila při projednávání směny pozemku pod ostravským studiem, ke kterému komise nedodala některé podklady. Podle některých zákonodárců i ministra kultury Lubomíra Zaorálka (ČSSD) mohlo být odvolání komise v rozporu se zákonem.

Volby se neúčastnili členové rady René Kühn, Jaroslav Dědič a Zdeněk Šarapatka. Šarapatka vysvětloval, proč volbu neuznává, a pak křičel: „Zavolejte policii, vás respektovat nebudu, pane Matocho (místopředseda Rady ČT, pozn.).“

Volbě totiž předcházela velice vypjatá debata, zda se má dozorčí komise vůbec dneska volit. Slovně se do sebe pustili Šarapatka a Matocha, jenž se marně pokoušel odejmout Šarapatkovi slovo.

Kühn navrhl odklad

Bývalý předseda rady Kühn na začátku jednání navrhoval odložit volbu na 9. prosince, až situaci v radě a způsob odvolání předchozí dozorčí komise projedná volební výbor Poslanecké sněmovny. K odkladu volby vyzvaly v úterý i iniciativa Rekonstrukce státu nebo spolek Milion chvilek pro demokracii.

Radní Hana Lipovská odvolání v minulých dnech hájila, podle ní bylo v souladu se zákonem a rada k němu přistoupila s péčí řádného hospodáře. Další radní Pavel Kysilka si nechal vypracovat právní analýzu, podle níž bylo odvolání také v pořádku. Naopak podle názoru právničky a spoluautorky zákona o ČT Hany Marvanové, kterou citoval radní Zdeněk Šarapatka, bylo odvolání protizákonné, protože lze odvolávat jen jednotlivé členy komise a pouze z důvodů v zákoně uvedených, což se nestalo.

Generální ředitel televize Petr Dvořák poslal radě před jednáním dopis, ve kterém konstatuje, že ČT neprověřila vztah kandidátů k televizi. Podle dopisu lze mít vážné důvody k pochybnostem o nestrannosti některých z nich.

Předžalobní výzva

Čtyři z pěti odvolaných členů komise doručili radě předžalobní výzvu, v níž konstatují, že k jejich odvolání nebyl zákonný důvod, a chtějí pokračovat ve funkcích. Jinak se hodlají obrátit na soud.

Pětičlenná dozorčí komise je poradní orgán Rady ČT. Na rozdíl od radních jsou její členové vázáni mlčenlivostí a mohou nahlížet do všech interních materiálů ČT.

Objem financí ČT by neměl klesnout pod 1,21 miliardy Kč.

Rada ve středu vzala na vědomí letošní aktualizovaný rozpočet ČT s tím, že stav finančních prostředků nesmí klesnout pod 1,21 miliardy korun. Na začátku roku přitom ČT disponovala 1,595 miliardy Kč. V příštím roce by mělo být minimum, které nesmí ČT podkročit, jedna miliarda korun.

Česká televize má pro letošek schválený vyrovnaný rozpočet s příjmy a výdaji 6,76 miliardy korun. Hlavní příjmovou položkou jsou televizní poplatky, které měly letos přinést asi 5,6 miliardy Kč. Hospodaření výrazně ovlivní koronavirová epidemie. Podle zářijového odhadu přijde o 150 milionů Kč z obchodní činnosti a 50 milionů z koncesionářských poplatků.

Aktualizovaný rozpočet podle radního Pavla Kysilky konstatuje nutnost některých přesunů mezi roky 2020 a 2021 v oblasti programové, ale i nákladové a výnosové. „Stále nikdo neumíme dohlédnout konce těch dějů spojených s covidem, za takové situace potřebuje management jakékoliv organizace značnou dávku flexibility,“ podotkl.

Rada se rovněž zabývala dlouhodobými plány do roku 2024. Pro budoucí období by podle Kysilky mělo vedení pojmout dlouhodobé plány jako kontinuální proces, ke kterému by se rada dvakrát ročně vracela. Jako rizika pro budoucí hospodaření ČT Kysilka uvedl nejistý vývoj výběru koncesionářského poplatku nebo riziko změny účtování DPH. Z vracené DPH má nyní televize 350 až 400 milionů Kč ročně.

vaší podpory si vážíme
Zde můžete podpořit
PressPort Magazín
DĚKUJEME
Rada ČT: křik, vypjatá debata, předžalobní výzva i slova o policii
Hodnocení čtenářů4 Hlasy
95
95
Redakce

Základní informace

PressPort Magazín (na doméně ppmagazin.com) je nezávislá celostátní publicistická platforma s orientací na tradiční hodnoty, která ctí svobodu slova a zakládá si na slušnosti, konstruktivní debatě a přitažlivé vizuální formě. Spuštěna byla dne 11. listopadu 2018 a všechny práce byly vykonávány bez nároku na honorář. PressPort Magazín si od té doby vybudoval slušnou pozici, kdy naše články přebírají i mainstreamoová tuzemská média. Z pohledu mediálního trhu jde o hotový produkt.