FOTO: Yevgeni Kacnelson / Alamy

Renesance exorcismu v Čechách: ďábel se vymítá i při křtu

Ještě nedávno byl v Česku jen jediný církví uznaný exorcista. Dnes jich je deset

Česko
Analytická rubrika Česko PressPort Magazínu se zabývá různorodými tuzemskými tématy.

Jestliže se do problematiky vnoříme a nahlédneme-li na ni z různých úhlů pohledu, je možné konstatovat: vymítání ďábla je celospolečenským tématem. A nejenom v tuzemsku. Podívejme se na fenomén renesance exorcismu střízlivě, kriticky a bez snahy o senzaci.

Ještě nedávno byl v Česku jen jediný církví uznaný exorcista. Dnes jich je deset. Při své práci prý čelí bez nadsázky scénám jako vystřiženým ze snímku Vymítač ďábla. Jejich poslání je složité. Většinou se pohybují na pomezí psychiatrie a nadpřirozena.

Nejprve sedíme v přijímací místnosti menší fary, vedle které stojí kostel postavený po roce 1298 mnichy řádu sv. Benedikta. Po nutných zdvořilostních formalitách nás místní farář vezme na prohlídku svého chrámu, jehož chloubou je románský portál. Zastavíme se u presbytáře s gotickými okny, odkud proniká neduživé světlo.

„Je poměrně smutným zvykem, a nejen v naší zemi, že kněžští kolegové, kteří byli vymýtáním – tímto choulostivým úkolem – pověřeni, bývají považováni za výstřední, ne-li pomatené,” začne s vypravováním duchovní, náš průvodce. „A mám pocit, že dokonce sami biskupové, kteří je jmenovali, je snášejí jakoby z nouze.“

Exorcismus trvá v řadě případů i několik let.

Duchovní

S kým máme tu čest? V městysu vzdáleném sto padesát kilometrů od hlavního města si povídáme s jedním z vymítačů ďábla. Jméno uvádět nechce. Jak již nastínil, ani dnes v rámci církve nemají exorcisté na růžích ustálo. Poptávka po vymítačích přitom prudce stoupá po celém světě. Kvůli růstu obliby esoteriky a okultismu před časem papež František dokonce oficiálně schválil exorcismus jako uznávanou katolickou praktiku.

Boj o očistu trvá léta

„Mnoho lidí má za to, že proces vymítání je záležitostí jediné modlitby, leč jde o omyl. Exorcismus trvá v řadě případů i několik let,” vysvětluje růžolící kněz, z něhož vyzařuje podivuhodný klid. Lidé, kteří vyhledávají jeho pomoc, jsou většinou mladé dívky a potom ženy ve věku kolem třicítky.

Na otázku, jaký je rozdíl mezi psychiatrickou diagnózou a posednutím, odpovídá jednoznačně: „Dříve než přikročíme k obřadu, se musíme přesvědčit, jedná-li se u osoby opravdu o přítomnost zlého ducha, anebo jde-li o nemoc. Proto je důležitá spolupráce se specialisty v oboru psychiatrie.“

Mluvčí brněnského biskupství Martina Jandlová upřesňuje, že každý exorcista si musí vyžádat odborné posouzení od specialisty v oboru medicíny. Nejčastějšími diagnózami, u kterých mohou pacienti svým chováním připomínat posedlé temnou silou, bývají epilepsie a schizofrenie.

„I sám exorcista musí být dobrý diagnostik – měl by být s to rozpoznat člověka, který je opravdu posedlý ďáblem, a vyloučit, netrpí-li některou z mnoha duševních chorob,” upozorňuje kněz s tím, že z nespočtu lidí, kteří za vymítači přicházejí, je posedlých maximálně pět procent.

Lékařka V. T. trpící sama schizofrenií se svěřuje se svými zážitky: „Kdybych neměla medicínské vzdělání, asi bych rovněž věřila na Antikrista či posednutí. Po minulém útoku nemoci, kdy jsem byla dva měsíce hospitalizovaná, si nepamatuji, co jsem dělala. Na nic. Vše začne tím, že slyším v hlavě desítky hlasů, které mi našeptávají děsivě věci. Na temné síly však nevěřím. Vše je záležitostí mozku.”

Satanský rituál

Je-li však choroba vyloučena, jak se ďábel podle kněze projevuje? „Kromě děsivého hrdelního řevu a křečí při modlitbách jsem byl sám svědkem neuvěřitelných věcí. Například žena, které pomáháme přes pět let, upadne vždy do podivné letargie, hovoří k nám plynule latinsky, přičemž v přirozeném stavu latinu vůbec nezná a nikdy ji nestudovala.”

Podle kněze sužují paní silné deprese, třikrát se pokusila o sebevraždu, psychiatrická léčba včetně několikrát změněných léků nepomohla. „V tomto případě je posedlost naprosto zřejmá. A je dána také tím, že když bylo ženě sedmnáct let, účastnila se satanských rituálů a sama byla satanovi zasvěcena při černé mši.”

Nadpřirozené věci popisuje i teolog a římskokatolický kněz Miloslav Fiala. „Člověk začne mluvit naprosto jiným jazykem, který se v životě neučil. Nebo se začnou pohybovat předměty, třeba létat obraz. To jsou jevy, které se běžně dějí v místech, kde proces vymítání probíhá.”

Ďábel je podle exorcistů skryt všude. „I v hudbě,” říká kněz-vymítač, jenž nás stále provází po svém kostele stojícím na románských základech. A při pohledu na portál s bohatě zdobeným dekorem hlavic a reliéfem Panny Marie s Ježíškem a dvěma světci v tympanonu, naváže: „I mnoho současných skladeb, zejména heavymetalové produkce, vám může uškodit. Je v nich zakódováno skryté poselství.“

Výjimkou nejsou úmrtí

Podle Katolické encyklopedie je exorcismus činem vyhánění (vymítání) démonů nebo zlých duchů ve jménu Boha z osob, míst nebo věcí. Zmocnění a příkaz církvi k vymítání pochází přímo od Ježíše Krista. V jednoduché formě se používá při každém křtu. Na rozdíl od tohoto „malého” exorcismu se takzvaný velký smí při posedlosti provádět jen se zvláštním povolením biskupa.

Ovšem i sama církev, respektive někteří její představitelé, jsou k tomuto obřadu kritičtí. Přispívají k tomu případy, kdy došlo během vymítání k následnému úmrtí jako třeba v Rumunsku v roce 2005; Marica Irina Corniciová (23), jež trpěla těžkou schizofrenií, po neúspěšném vymítání zemřela dle soudních znalců dehydratovaná a vyčerpaná na udušení. Kritici považují takto zemřelé za oběti nesmyslných náboženských představ.

Byzantský katolický patriarchát ze Lvova, tedy skupina duchovních kolem bývalého kněze olomoucké arcidiecéze Antonína Dohnala, uvedl: „Klademe si základní otázku: Existují démonské síly? Anebo ti, kteří ukazují na jejich existenci, ignorují podle teorií současných psychologů a heretických teologů realitu?”

Ať tak či onak, vymítačů ďábla pod patronací církve přibývá. A to i v tuzemsku. Ještě nedávno byl v Čechách jen jediný církví uznaný římskokatolický exorcista, dnes jich je podle známých údajů kolem deseti.

„Jezdíme na školení s kolegy nejen z Čech, ale i Evropy. Zde si pouštíme videa z vymítání. Někdy jde o tak neuvěřitelné věci, které by snad neprošly ani ve filmovém scénáři. Představte si ženu zvracející žluč, kolem které se vznášejí kostelní předměty,” popisuje kněz.

A dodává: „Ale podívejte se, to, s čím zacházíme my, se dostává do rukou i nepovolaným citlivým osobám, které pracují s energiemi, siderickým kyvadélkem a slibují očistu. Nicméně většinou špatně skončí, neboť se neumějí očistit, když do nich síly temna od oněch subjektů, které čistí, vniknou. Ono to je všechno na jedné bázi, což Vatikán ví po staletí. Jediným řešením je odborné vymýtání pod dohledem vyškoleného kněze.”

Zápas temna a dobra

Exorcismus začíná modlitbou, ve které exorcista prosí mocnosti shůry – Božího ducha, aby ho posiloval. Poté následují sugestivní věty, které jsou předem dány a nacvičeny. Následují modlitby a rituály. Kněz, s nímž hovoříme, doporučuje všem, kteří mají o problematiku zájem, studium odborné literatury Gabriela Amortha.

Amorth (1. května 1925 Modena – 16. září 2016 Řím), slavný italský vymítač a člen Mezinárodní papežské mariánské akademie, ve svém díle tvrdí, že tisíciletí starý boj mezi silami temna a dobra zuří dnes divočeji než kdykoli dříve. A satanismus je na vzestupu. „Když zmizí víra, uvolňuje se prostor pro pověru. V biblické řeči bych řekl, že se lidé odklánějí od Boha a upisují se modloslužebnictví. V moderní řeči bych řekl, že se odklánějí od Boha a přecházejí k okultismu,” říká Amorth.

Faktem je, že i když se například ekonomice nedaří, esoterika nadále zůstává řemeslem se zlatým dnem. Pod ezoterismus (z řeckého esoterikós = vnitřní), což je označení pro souhrn tajných nauk či věd určených výhradně pro úzký okruh zasvěcených, lze dnes zařadit opravdu ledacos, například i vyladění těla a duše za pomoci blahodárného koitu.

Církev bije na poplach

I když není přesně známo, kolik peněz se v esoterice protočí, je zcela jisté, že jde o velký balík. Římskokatolický kněz Amorth upozorňuje, že kvůli esoterice státům unikají miliardy eur. „Řešením je pouze nová evangelizace,” míní.

Právě otřesná ztráta víry v Evropě podle Amortha působí, že se lidé vydávají na pospas čarodějům, kartářkám. A satanské sekty slaví velkou konjunkturu. „Kult satana se šíří celými masami skrze satanský rock a typy, jako je zpěvák a skupina Marilyn Manson,” zdůrazňuje.

A jak se ďáblu podaří svést člověka? Používá prý monotónní strategii. „Vzbuzuje víru, že peklo neexistuje, že hřích nic není, že je to jen zkušenost, kterou je třeba každopádně vyzkoušet. Žádostivost, úspěch a moc jsou tři velké vášně, které stavějí na Satanovi,” popisuje praxi Amorth.

Ačkoli se leckdy sami kněží obávají hovořit o tom, že provádějí vymítání, zdá se, že se v jejich oboru začíná blýskat na lepší časy. Ve Vatikánu se v roce 2014 poprvé sešla Mezinárodní asociace exorcistů (vznikla při Kongregaci pro klérus) a varovala důrazně svět před působením „zla”. Setkání se účastnilo na tři sta vymítačů. Diskutovali o šíření a důsledcích zmíněného ezoterismu.

Praktiky okultismu, satanismu a ezoterismu otevírají cestu mimořádnému působení démonů.

VALTER CASCIOLI

Ve vatikánském rozhlasovém vysílání přiblížil závěry konference mluvčí asociace, psychiatr Valter Cascioli: „Praktiky okultismu, satanismu a ezoterismu otevírají cestu mimořádnému působení démonů. Počet lidí, kteří se těmto praktikám věnují a způsobují velké škody sociální, psychologické i duchovní, neustále stoupá, což nám působí starosti, protože se nám zvyšuje počet případů mimořádné démonské aktivity, zvláště obsesí a posedlostí.”

Vatikán uznal mezinárodní sdružení 250 kněží, kteří se zabývají vymítáním ďábla. Kongregace pro klérus schválila stanovy organizace a uznala skupinu podle kanonického práva. Už papež Benedikt XVI. se v září 2005 zúčastnil národního konventu italských exorcistů a vyzval je, aby „vytrvali ve své důležité práci pro církev”.

Později ještě dodal, že skandály kolem sexuálního zneužívání dětí kněžími, které otřásly postavením katolické církve v USA, Irsku či Německu, jsou důkazem, že Antikrist vede proti Svatému stolci válku. Na tuto novou politiku reagovala i tuzemská církev. V roce 2014 měla již každá česká a moravská diecéze, jichž je celkem osm, svého vymítače, nyní je jich, jak bylo uvedeno, kolem deseti a zejména mladé duchovní tato problematika láká. Letos tedy možná přibudou další exorcisté.

vaší podpory si vážíme
Zde můžete podpořit
PressPort Magazín
DĚKUJEME
Renesance exorcismu v Čechách: ďábel se vymítá i při křtu
Hodnocení čtenářů3 Hlasy
83
83
Redakce

Základní informace

PressPort Magazín (na doméně ppmagazin.com) je nezávislá celostátní publicistická platforma s orientací na tradiční hodnoty, která ctí svobodu slova a zakládá si na slušnosti, konstruktivní debatě a přitažlivé vizuální formě. Spuštěna byla dne 11. listopadu 2018 a všechny práce byly vykonávány bez nároku na honorář. PressPort Magazín si od té doby vybudoval slušnou pozici, kdy naše články přebírají i mainstreamoová tuzemská média. Z pohledu mediálního trhu jde o hotový produkt.