Rok 2018: Volba prezidenta prokázala ruské zájmy, vazby na těžbu lithia i restituce.

Tato analýza nikomu nestraní a vychází výlučně z veřejně dostupných zdrojů. Jasně prokazuje rozložení politických sil v naší zemi a taktéž je explicitním vodítkem pro nadcházející vývoj.

Letos měla prezidentská kampaň podobné rysy jako kampaně v roce 2013, související s řadou dezinformací; dezinformační projevy mohou mít zpravidla důsledky i v zájmu o kriminalizaci některých jednání a o získávání informací z trestních spisů. To pravděpodobně přetrvá za situace, kdy letos vyhrál opětně prezident Zeman.

V prezidentských volbách ve dnech 11. ledna a 12. ledna 2013 kandidovala řada osob bezprostředně propojených s nadací Vize 97. Šlo nejenom o člena správní rady Karla Schwarzenberga, ale i Taťánu Fischerovou. Další osoby s ní či s Fórem Karla Schwarzenberga spojené pak vystupovaly proti Zemanovi a sehrály aktivní roli při jeho kritice v souvislosti s kauzou Brady; ta začala vznikat ihned po Zemanově zvolení v roce 2013.

Podobně jako v roce 2013, kdy byly některé osoby financující Schwarzenbergovu kandidaturu v bezprostřední vazbě na Karla Janečka (pozdějšího člena dozorčí rady Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97), tak jsme se s takovými lidmi setkali i letos při financování Zemanova protikandidáta – prof. Drahoše. Je tím prokazatelné, že subjekty a lidé napojení na tuto nadaci ovlivňují politickou situaci (scénu) v Čechách.

V roce 2013 obdržel Schwarzenberg od Zdeňka Bakaly na kampaň 2,5 miliónu, významnou podporu 6,0 miliónů dostal i od Libora Winklera, jenž vede představenstvo firmy RSJ. Tuto společnost založil jako spoluzakladatel v roce 1995 Janeček, předseda správní rady Nadačního fondu proti korupci a pozdější člen orgánu Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97. V dozorčí radě Nadačního fondu proti korupci sedí i Winkler.

Největší částku dostal Schwarzenberg od TOP 09 (9 miliónů). Bakala podporoval TOP 09, když jí v roce 2010 poskytl 8 miliónů. Po medializaci daru byla podpora ukončena, a tak nebylo překvapující, že kandidaturu žádného z kandidátů letos přímo nepodpořil.

Financování kampaně

▼ Jiří DRAHOŠ – vazba na těžbu lithia

Profesor Drahoš dostal 100 000 Kč a více od cca 70 donátorů, když někteří poskytovali vklady opakovaně. Fáze před prvním kolem jej stála 28,7 miliónu korun. U donátorů se vyskytují vazby na veřejné zdroje. Někteří měli vazby na diskutované privatizace – lithium, OKD, Mostecká uhelná, Becherovka, Škoda Transportation… Získal též řadu prostředků a politickou podporu od stoupenců KDU-ČSL; Luděk Sekyra mu věnoval milión.

Již od začátku kampaně se projevila zmíněná podpora osob spojených s Nadací Dagmar a Václava Havlových VIZE 97 a Janečkem, respektive se zpracováním lithia. V článku popisujícím Drahošovy úspěchy při získávání financí stojí: „Zatímco do května vložili půl milionu dva podnikatelé (Winkler z RSJ a Martin Wichterle ze skupiny Wikov), v červnu přidal dva milióny Dalibor Dědek z Jablotronu a po 650 tisících i Lázně Luhačovice a Jáchymov. Půlmilión dali další dva lidé, sto tisíc věnovala vědkyně Helena Illnerová, expolitik Pavel Bratinka i dolnobřežanský starosta Věslav Michalik.“[

Winkler je podle výpisu z obchodního rejstříku členem dozorčí rady RSJ. Společnost Cínovecká deponie a.s., která tak byla podpořena v souvislosti s lithiem, je ovládána společností RSJ Investments SICAV a.s., jejímž předsedou představenstva je Winkler a předsedou dozorčí rady Janeček.

▼ Miloš ZEMAN – vazba na ruské ekonomické zájmy

Prezident Zeman obdržel na svém transparentním účtu k 17. lednu 2018 4 549 995,84 korun. Příjmy měl prostřednictvím velkého množství plateb. Z nich 100 000 Kč a výše poskytly čtyři subjekty, které přímo či nepřímo v minulosti obdržely podporu z veřejných zdrojů. Dále obdržel nepeněžitá plnění. Celkem se uvádí, že kampaň jeho příznivce vyšla na 17 miliónů.

Firmy sponzorující Zemanovce byly podle policie součástí řetězce, který v Česku krátil daně o desítky miliónů. MF DNES získala později detaily z vyšetřování. Přibývají tak pochybnosti ohledně financování Zemanovy kampaně. Dřívější analýza ukázala, že více než polovina prostředků Zemanovců pochází od zaměstnanců provázané skupiny firem, které z velké části ovládá právník spojovaný s Vladimírem Putinem.

Rus Sergej Roldugin se celý život živí jako hráč na violoncello. Zároveň je to kmotr dcery Putina. Kauza Panama Papers před časem odhalila, že prostřednictvím firem v daňových rájích hudebník ovládá majetek v hodnotě stamiliónů dolarů. Strukturu společností, které oficiálně vlastní Roldugin i další oligarchové spojovaní s Putinem, podle odhalení několika světových médií vybudoval švýcarský právník Fabio Delco.

Zeman tak patří do úzké sféry Putinova politického vlivu v Evropě a ve hře jsou jistě ruské ekonomické zájmy (např. dostavba Temelína).

Vztah k církvím a restitucím

Profesoru Drahošovi vyslovili podporu pánové Bělobrádek, Kalousek, mnozí katoličtí kněží, evangelické církve… Drahoše tak bylo možno považovat za církevního kandidáta těch stran, co jsou s církvemi spojeny, kandidáta, který odmítá zdanění církevních restitucí. Dle vlastních slov byl Drahoš necírkevní kandidát, co nechodí do kostela. To však zpochybnilo za 1) jeho působení ve sboru Canticorum iubilo.

A za 2) také fakt, že sotva byly schváleny církevní restituce (8. listopadu 2012), uzavřel Drahoš (23. listopadu 2012) ve Vatikánu deklaraci o spolupráci ČSAV s Arcibiskupstvím pražským; Listina základních práv a svobod stanoví, že „(1) Stát je založen na demokratických hodnotách a nesmí se vázat ani na výlučnou ideologii, ani na náboženské vyznání.“

Zemana podporovaly z politických stran ty, jež neprosazovaly církevní restituce. Zeman se už v roce 1991 dotazoval zástupců církví, jedná-li se skutečně o jejich poslední požadavek; od téhož roku upozorňuje na příslib, že církevní představitelé nebudou požadovat restituce zemědělského majetku.

Kandidáti a migrace

Oba kandidáti měli negativní vztah k migraci. Čechy by podle nich neměly přijmout jediného uprchlíka. U Drahoše se názor vyvíjel: podepsal nejprve výzvu Vědci proti strachu a lhostejnosti, namířenou proti xenofobii. Pravděpodobně až po vyhlášení kandidatury začal kritizovat migrační kvóty. U Zemana negativní vztah k migraci platí obecně.

Chování na veřejnosti měl Drahoš výrazně lepší než Zeman, který se někdy chová až neurvale. U Zemana se však neobjevily náznaky namyšleného chování vůči občanům-nenovinářům (např. vědcům jako u protikandidáta) a byl čitelnější a předvídatelnější.

Závěry

Po vyhodnocení prezidentské kampaně v roce 2013 se ukazuje, že v zásadě podobný okruh osob, vystupujících proti zvolení Zemana, v té době podporoval a nadále podporuje Zemanovy protikandidáty – nejprve Karla Schwarzenberga, letos prof. Drahoše. Okruh má vazbu na Schwarzenberga či aktivity, ve kterých působí.

Podobně zůstává rozdělena mediální scéna: pakliže Zeman dostal zcela nekritický prostor k vyjádření např. ve studiu TV Barrandov či na dalších komerčních stanicích, pan Veselovský, dříve redaktor Rádio Klubu Hlasu Ameriky, nyní (od 27. května 2014) dodávající video obsah pro on-line deník Aktuálně.cz, tedy pro vydavatelství, patřící Bakalovi, vedl 17. ledna 2018 rozhovor s předsedou Strany práv občanů Velebou směřující k poškození Zemanovy kampaně. Ptal se například na věci, které senátor nemohl znát. Opakoval otázku, na kterou mu byla dána výslovná odpověď, a vyžadoval informaci o něčem, o čem již dotázaný uvedl, že to neví. To bylo možné považovat za součást prezidentské kampaně.

Pokud by se v budoucnu objevil silný kandidát navazující na Zemanovu politiku (počítá se údajně např. s majitelem TV Barrandov, jenž je z tohoto důvodu dennodenně několikrát na obrazovce), lze předpokládat obdobu vyhrocených kampaní z let 2013 a 2018. V opačném případě (byť Rusko volbu nepodcení, viz aktuální výroční zpráva BIS ) má skupina kolem Karlů Schwarzenberga a Janečka slibné šance na úspěch.

Profilový obrázek
ppmagazín.com

ppmagazín.com je zpravodajsko-publicistická platforma. Sestává i z tematických příloh ppděti a ppženy & muži.

Doposud žádné komentáře

Reagujte

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

■ nezávislýMAGAZÍN

PROJEKTY

PROJEKTY, to jsou dlouhodoběji sledovaná a obsahově rozsáhlejší témata (začasto sestávající z vícero článků), předně však společensky významná, která pravidelně sledujeme a aktualizujeme.

Nejnovější | vše >>

Czech CS English EN