Supermarket | KOLÁŽ: PPM

Rok a půl za pět housek: V případu figurovali čtyři soudci

Pravda, vypadá to jako z nějakého islámského státu, chybí už jenom, abychom pachateli usekli ruku, ale taková je realita českého, moderního, v roce 2010 rekodifikovaného trestního práva.

Rozsudek, kterým byl pětadvacetiletý muž odsouzen za krádež pěti housek k trestu odnětí svobody v trvání jeden a půl roku nepodmíněně, vzbudil určité rozhořčení veřejnosti. Nevím, čemu se kdo diví.

justice
Rubrika Justice se zabývá nezávislostí justice a vším, co s tématem souvisí.

Pravda, vypadá to jako z nějakého islámského státu, chybí už jenom, abychom pachateli usekli ruku, ale taková je realita českého, moderního, v roce 2010 rekodifikovaného trestního práva. Zločince dohnala speciální recidiva. Samozřejmě, krádež několika housek by byla bezvýznamným přestupkem, kdyby ovšem neexistovalo ustanovení § 205 odst. 2 trestního zákoníku:

Kdo si přisvojí cizí věc tím, že se jí zmocní, a byl za takový čin v posledních třech letech odsouzen nebo potrestán, bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až tři léta.

Problém je v tom odsouzen nebo potrestán. Takový bezdomovec, který nemá peníze a občas ukradne něco k jídlu, třeba housky, je ve stavu byl v posledních třech letech za krádež odsouzen nebo potrestán permanentně. Jím spáchaná bagatelní krádež není přestupkem, ale trestným činem.

K tomu se pak přidají nějaké ty předchozí podmínky, které se promění v nepodmíněné tresty, protože pachatel se přece neosvědčil. Bezdomovci se ve spořádaném životě osvědčují těžko, to je pravda. Výsledkem je trest odnětí svobody nikoliv v řádu týdnů nebo měsíců, ale dokonce let.

Vůbec se tomu nedivte. Je to obvyklý příběh, takových zoufalců jsou věznice plné a všechny to nechává v klidu. Poslanci to mohou změnit, ale to by tomu museli rozumět, mít nějaké sociální cítění a chtít řešit skutečné problémy. A rozumí tomu snad? Mají soucit? Řeší příčiny problému? Jistěže ne. Je jim to úplně jedno.

Z mnoha komentářů k tomuto rozsudku, které na mne už od včerejška vyskakují, mne zaujal jeden takový povzdech, nevím už kdo byl jeho autorem, totiž zda si všichni aktéři této smutné justiční show připadají psychicky v pořádku?

Ale jistěže ano. Jediný, kdo s tím má nějaký problém, je obhájce. Jenže nic nezmůže, protože rozhodnuto bylo podle zákona. Jinak státnímu zástupci to přijde úplně normální a soudcům také. Připomínám, že na prvním stupni rozhodoval samosoudce a v odvolacím řízení tříčlenný senát, v případu tedy figurovali celkem čtyři soudci. 

Vsadím své nejhezčí střevíčky, že všichni zúčastnění justiční činitelé odešli z jednací síně v naprosté pohodě a bez stínu pochybností, že je něco špatně. Za ty ukradené housky byl přece uložen trest podle zákona.

vaší podpory si vážíme
Zde můžete podpořit
PPMagazín
DĚKUJEME
Rok a půl za pět housek: V případu figurovali čtyři soudci
Hodnocení čtenářů4 Hlasy
74
74
Naše hodnocení

Základní informace

PressPort Magazín (na doméně ppmagazin.com) je nezávislá celostátní publicistická platforma s orientací na tradiční hodnoty, která ctí svobodu slova a zakládá si na slušnosti, konstruktivní debatě a přitažlivé vizuální formě. Spuštěna byla dne 11. listopadu 2018 a všechny práce byly vykonávány bez nároku na honorář. PressPort Magazín si od té doby vybudoval slušnou pozici, kdy naše články přebírají i mainstreamoová tuzemská média. Z pohledu mediálního trhu jde o hotový produkt.