KOLÁŽ: PressPort magazín (upravená ilustrace Matthieu Bourel)

Spolek Nelež: Proč nad jeho aktivitami žasnu a proč je jeho pravým cílem zřejmě vytvoření kartelu

Kartelové dohody, tedy dohody narušující hospodářskou soutěž, jsou zakázané a neplatné, u nás podle zákona o ochraně hospodářské soutěže

Média
Rubrika Média PressPort Magazínu mapuje dění ve sdělovacích prostředcích.

Okrajově jsem zaznamenala zmínky o spolku Nelež, cílem jehož činnosti je dle spolkového rejstříku, cituji: obecně prospěšná činnost zaměřená na omezení šíření lživých a zavádějících informací, což v důsledku povede k posílení důvěry v média, která pracují s informacemi poctivě a profesionálně. To povede k posílení dezinformační imunity společnosti a vybudování sebevědomé a nerozeštvané společnosti.

Metody činnosti spolku zdají se mi poněkud nejasné, ale jestli tomu správně rozumím, vyvíjí aktivitu směřující k tomu, aby se velcí inzerenti zapojili do systému, v němž bude jejich reklama zadávána jen těm internetovým serverům, které nebudou označeny za dezinformační.

Nevím, co spolek považuje za informační a dezinformační server, a ani mne to nezajímá, protože si informace umím vyhodnocovat sama a podobné spolky k tomu nepotřebuji.

Ale nad takovými aktivitami celkem žasnu. Hlavně nad odvahou právníků, kteří něco takového svým klientům doporučí či schválí. Podstatou činnosti spolku je zřejmě vytvoření jakéhosi kartelu velkých zadavatelů reklamy, jehož cílem je vytlačit z trhu některé poskytovatele reklamního prostoru.

Pokud jde o právní poradenství, žiju v atmosféře, v níž jsou veškeré aktivity, které naši klienti podnikají a které předloží k právnímu posouzení, podrobovány důkladné analýze, zda se nemohou dostat do kolize s platnými zákony. Kartelové dohody, tedy dohody narušující hospodářskou soutěž, jsou zakázané a neplatné, u nás podle zákona o ochraně hospodářské soutěže:

Dohody mezi soutěžiteli, rozhodnutí jejich sdružení a jednání soutěžitelů ve vzájemné shodě (dále jen dohody), jejichž cílem nebo výsledkem je narušení hospodářské soutěže, jsou zakázané a neplatné, pokud tento nebo zvláštní zákon nestanoví jinak nebo pokud Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen Úřad) nepovolí prováděcím právním předpisem z tohoto zákazu výjimku. Dohody, jejichž dopad na hospodářskou soutěž je zanedbatelný, nejsou považovány za zakázané.

Ze stránek spolku Nelež ale vidím, kolik velkých společností se do tohoto jednání ve shodě zapojilo. Sama bych se asi zdráhala klientovi účast na takovém jednání doporučit a dala bych si velký pozor, abych pod něčím takovým nebyla podepsaná; ze sankcí hrozících za porušení zákona o ochraně hospodářské soutěže nemá člověk dobré spaní.

Ale když vidím, kolik subjektů na trhu s tímto jednáním zjevně nemá problém, říkám si, že jsem asi moc opatrná. Možná to bude věkem. 

vaší podpory si vážíme
Zde můžete podpořit
PressPort Magazín
DĚKUJEME

Spolek Nelež: Proč nad jeho aktivitami žasnu a proč je jeho pravým cílem zřejmě vytvoření kartelu
Hodnocení čtenářů1 Hlas
89
89

Základní informace

PressPort Magazín (na doméně ppmagazin.com) je nezávislá celostátní publicistická platforma s orientací na tradiční hodnoty, která ctí svobodu slova a zakládá si na slušnosti, konstruktivní debatě a přitažlivé vizuální formě. Spuštěna byla dne 11. listopadu 2018 a všechny práce byly vykonávány bez nároku na honorář. PressPort Magazín si od té doby vybudoval slušnou pozici, kdy naše články přebírají i mainstreamoová tuzemská média. Z pohledu mediálního trhu jde o hotový produkt.