ILUSTRACE: PPM

Správná otázka, která má být položena nad nařčeními Feriho, nezní věříte obětem? Zní pochmurněji…

... takže se nám ji ani nechce položit.

Dnes se budu věnovat dalšímu problematickému aspektu kauzy Dominika Feriho. Jde o snahu přesvědčit veřejnost, že obětem sexuálního násilí se musí věřit víceméně za každých okolností. Je pravda, že svědectví proti dotyčnému se objevilo více a dohromady se z nich skládá nehezký obrázek. V komentářích se však taktně zamlčuje, že ta nejhorší nařčení v sobě obsahují informaci, že oběť byla opilá. A ačkoliv je to smutné a bolestné, přesto se u toho na chvíli zastavím.

justice
Rubrika Justice se zabývá nezávislostí justice a vším, co s tématem souvisí.

Pokud jste účastníkem dopravní nehody a nadýcháte alkohol, okamžitě se dostáváte do velmi nevýhodné pozice. Samotný alkohol v krvi řidiče neznamená nutně, že je určitě viníkem nehody. Jenom se mu podstatně hůře prokazuje, že za nehodu může něco jiného. Alkohol u dopravních nehod bývá také důvodem, že se s vámi v pojišťovně nebaví ani klika u dveří. Stejně tak zaměstnavatelé nebývají k opilým zaměstnancům ani trochu vstřícní.

Anebo si představme, že si ve dvě ráno před diskotékou dají dva mladíci přes ústa. K incidentu je zavolána policie, přítomní jsou vyzváni, aby se podrobili dechové zkoušce. Ten, kdo věc posuzuje, si může vybrat, jestli věří útočníkovi, který nadýchal 1,68 promile, zraněnému, který nadýchal 1,49 promile, nebo svědkovi, který měl pro změnu 1,93 promile. Jak se asi rozhodne, kdo za to může a čí verze je správná?

Alkohol sám o sobě je v naší společnosti vysoce tolerovanou drogou. Osoby pod vlivem alkoholu ale nejsou považovány za způsobilé vykonávat jakoukoliv činnost, vyžadující soustředění nebo zodpovědnost nebo prostě jen základní pozornost. Tvrzení osoby ovlivněné alkoholem je z podstaty věci méně důvěryhodné než tvrzení osoby střízlivé, a to bez ohledu na to, že obecná věrohodnost svědka je zachována.

Upřímně, když se k vám na plese přihlásí fernetem posilněný soused a bude vám říkat tebe mám rád, taky mu to asi nebudete úplně bez výhrad věřit.

Správná otázka, která má být položena nad některými nařčeními poslance Feriho, nezní věříte obětem? Zní mnohem pochmurněji, takže se nám ji ani nechce položit: Věříte opilým?

vaší podpory si vážíme
Zde můžete podpořit
PPMagazín
DĚKUJEME
Správná otázka, která má být položena nad nařčeními Feriho, nezní věříte obětem? Zní pochmurněji…
Hodnocení čtenářů2 Hlasy
97
97

Základní informace

PressPort Magazín (na doméně ppmagazin.com) je nezávislá celostátní publicistická platforma s orientací na tradiční hodnoty, která ctí svobodu slova a zakládá si na slušnosti, konstruktivní debatě a přitažlivé vizuální formě. Spuštěna byla dne 11. listopadu 2018 a všechny práce byly vykonávány bez nároku na honorář. PressPort Magazín si od té doby vybudoval slušnou pozici, kdy naše články přebírají i mainstreamoová tuzemská média. Z pohledu mediálního trhu jde o hotový produkt.