Nyní čtete
Statisícové pokuty pro kupující městských bytů. Ti je nesmí prodat ani darovat

Statisícové pokuty pro kupující městských bytů. Ti je nesmí prodat ani darovat

Není tomu tak dlouho, co si mnozí lidé přišli na pěkné peníze. Leckdo v privatizaci odkoupil za pakatel městský byt a pak ho za statisíce či milióny prodal. To už teď neplatí. Alespoň v Uherském Brodě ne; město ve Zlínském kraji se rozhodlo s takovými převody skoncovat. Nájemníci protestují. Zastupitelstvo totiž změnilo už schválené podmínky odkupu.

Šestnáctitisícové město Uherský Brod před více jak dvaceti lety uzavřelo s nájemníky městských bytů smlouvu o smlouvě budoucí, týkající se odkupu. Nájemníci městských bytů tak složili statisícové peněžní zálohy v dobré víře, že byty v budoucnosti získají do osobního vlastnictví.

Privatizace se sice realizovala, ale kupodivu za nových smluvních podmínek. Zastupitelé odhlasovali ujednání o smluvní pokutě, jež je vymahatelná při dalším prodeji nebo při darování bytů.

Smluvní pokuty se pohybují ve výši statisíců korun. V několika případech jsou vyšší než jeden milión. Zastupitelé i přes odlišnou politickou příslušnost převážně hlasovali pro ustanovení pokuty.

Nečekaná změna podmínek

Noví majitelé bytů je nemohou ani prodat, ani darovat, jinak se vystavují riziku značné pokuty. | KOLÁŽ: ppmagazín.com

Když nájemníci zjistili, že návrh kupní smlouvy zpracovaný zaměstnanci města obsahuje ustanovení Zákaz zcizení a ustanovení o smluvní pokutě, zaslali žádosti k projednání týkající se zrušení těchto bodů, protože nebyly součástí původní privatizační dohody.

Mezi hlavní argumenty patří neexistence zájmu hodného ochrany ze strany prodávajícího pro stanovení takto tvrdé smluvní pokuty, protože smlouva byla před 20 lety uzavřena za jednoznačných podmínek. Zástupci města zdůvodnili svůj krok argumentací o „nestandardních podmínkách“ v původních smlouvách vzhledem k tržní ceně bytů.

Před nedávnem proběhlo zasedání zastupitelstva. Schůzi předsedal starosta Patrik Kunčar (KDU-ČSL), aktuálně senátor. Zástupce nájemníků využil možnosti konfrontovat zastupitele. Nikdo z nich nereagoval na jeho dotazy. Žádosti, tedy požadavky, nájemníků schváleny nebyly.

Oslovili jsme některé členy zastupitelstva.

Také čtěte

„K projednávaným bodům jsem se nevyjadřoval, ačkoli jsem s předloženým materiálem nesouhlasil. Stávající koalice byla v tomto jednotná a vystoupení by vedlo pouze ke zvýšení napětí. Pro usnesení jsem ale nehlasoval. Vnímal bych jako korektní, pokud by si město po nějakou dobu vyhradilo předkupní právo zpětného odkupu předmětného bytu,“ uvedl sociálnědemokratický zastupitel Ladislav Kryštof.

Nemám právní vzdělání, a tudíž při rozhodování souhlasit, či nesouhlasit s návrhem usnesení jsem odkázán na písemné materiály, které jsou nám předkládány.
ZASTUPITEL CTIBOR BORÁŇ

„Výše pokuty jako taková byla stanovena odborem majetkoprávním, který má veškeré informace k bytovým jednotkám od doby jejich výstavby. Tudíž nemám důvod si nemyslet, že je nepřiměřená,“ dodal za lidovce Miroslav Vaškových.

Zastupitel Ctibor Boráň podotkl: „Nemám právní vzdělání, a tudíž při rozhodování souhlasit, či nesouhlasit s návrhem usnesení jsem odkázán na písemné materiály, které jsou nám předkládány. Z těchto informací jsem nabyl přesvědčení, že navrhovaný způsob vypořádání je správný.

Za komunisty se vyjádřila zastupitelka Věra Lovecká a za hnutí ANO Ivan Láska. „Výše smluvní pokuty je skutečně nepřiměřeně velká – 65 procent kupní ceny.“ – „Určitě budeme pro snížení pokuty. Je to příliš přísné.“

Jak se vám líbí článek?
1) Skvělé
1
2) Dobré
0
3) Průměr
0
4) Nic moc
0
5) Katastrofa
0
Prohlédněte si komentáře (0)

Reagujte

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.


PressPort Magazín je nezávislá zpravodajsko-publicistická platforma. Spuštěna byla dne 11. listopadu 2018 a sestává z několika hlavních rubrik: ppinfo, postřehy a dalších a má i své subdomény (tematické přílohy ppděti aj.). Každý den přinášíme čerstvé zprávy z domova i ze světa na doménách ppmagazin.com či pressportmagazin.cz. Obsah je po uplynutí určité doby automaticky mazán a nahrazován aktuálním. 

 

2020 © ppmagazín.com. Publikování obsahu je bez písemného souhlasu zakázáno.

Design Pribil ProductionIČO: 06437176

Posunout nahoru