Nyní čtete
Tajný problém vnitra: Ohrozilo zdraví a životy policistů

Reklama

Tajný problém vnitra: Ohrozilo zdraví a životy policistů

Ráda bych se dnes věnovala jednomu z nejzásadnějších problémů tuzemského ministerstva vnitra, který je dlouhodobě opomíjen. Týká se přitom tak důležité věci, jakou je zdraví, ne-li samotný život policisty. A to bez zveličování.

Žádám v této souvislosti o prověření skutečností, které se jeví jako protizákonné a v rozporu s koncepcí Odboru zdravotnického zabezpečení Ministerstva vnitra ČR. Jde již o problém exministra Milana Chovance (ČSSD).

Čeho se týká konkrétně? Odbor zdravotnického zabezpečení ministerstva vnitra ČR (dále OZZ MV ČR) je zastřešujícím metodickým a ve vymezeném rozsahu i řídícím orgánem poskytovatelů pracovnělékařských služeb. Porušením zákonných norem – mimo jiné zrušením postu hlavního hygienika vnitra – mohlo dojít k ohrožování životů a zdraví příslušníků bezpečnostních sborů.

Na specializovaných postech a vedoucích pozicích OZZ MV ČR nejsou ustanoveni zaměstnanci s odbornou způsobilostí tak, jak toto ustanovení požaduje zákon, a to pravděpodobně včetně ředitele tohoto odboru.

Mohou způsobit neplatnost těchto písemností a dokumentů, které jsou rozhodné pro další úřady státní správy a další subjekty, což je legislativně nepřípustné. 

Pouze zaměstnanci s odbornou způsobilostí k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zdravotničtí pracovníci a jiní odborní pracovníci s odbornou způsobilostí k výkonu zdravotnického povolání mohou plnit úkoly orgánů ochrany veřejného zdraví; tedy pokud by tomu tak nebylo, nelze fundovaně pracovat na úseku veřejné ochrany zdraví.

Zejména při hodnocení zdravotních rizik, v ochraně před infekčními onemocněními včetně nemocničních nákaz, nemocemi podmíněnými prací.

Taktéž je zde podezření, že tito nekvalifikovaní pracovníci ministerstva vnitra podepisovali a podepisují různá odborná stanoviska, vyjádření i rozhodnutí, ke kterým nemají žádné kompetence; tyto údajně označují kulatým razítkem, které lze použít opětně pouze fundovanou a kompetentní osobou dle platné legislativy.

Tím mohou způsobit neplatnost těchto písemností a dokumentů, které jsou rozhodné pro další úřady státní správy a další subjekty, což je legislativně nepřípustné. 

Dle zákona je zřejmé, kdo je odborně způsobilý k výkonu zdravotnického povolání. Na základě těchto skutečností žádám o prověření způsobilosti pro výkon svého povolání u zaměstnanců OZZ MV ČR, zvláště pak ředitele Mgr. Jiřího Tomana. Poté:

Koho se může problém týkat aneb To je tam lékařů, že?

Oddělení ochrany veřejného zdraví
Mgr. Ilona K. (vedoucí oddělení)
Alena A. – Praha
Jarmila B. – Plzeň
Iva B. – Hradec Králové
Jiří D., DiS. – České Budějovice
Mgr. Vojtěch H. 
Helena H. – Ústí nad Labem
Iveta H. – Brno
Bc. Jana K. – Plzeň
Mgr. Eva N.
Jana N. – Ostrava
Alena S. – Brno
Mgr. Václav Z.

Také čtěte

Dále žádám o sdělení, která osoba je aktuálně ustanovena jako hlavní hygienik Ministerstva vnitra ČR, její kompetence a způsobilost pro tuto činnost a stanovené kompetence v souladu se zákonnými ustanovení.

Našemu institutu byla taktéž oznámena skutečnost, že jmenování ředitele OZZ MV ČR nepředcházelo žádné výběrové řízení, stejně tak na ustanovení vedoucí Ochrany veřejného zdraví Mgr. Ilony K.; žádám tedy o prověření těchto skutečností, které by byly v závažném rozporu se zákonným ustanovením.

V případě, že byl ředitel OZZ MV ČR na své služební místo jmenován před platností a účinností z. č. 234/2014 Sb., žádám o sdělení metodického pokynu a další platné legislativy, která byla při jmenování na jeho služební místo aplikována.

Vzhledem k celkové závažnosti výše popisovaných skutečností žádám tedy k tomu kompetentní orgány o důkladné prošetření věci. Věc nesnese odkladu, a to díky současnému výskytu spalniček mezi příslušníky bezpečnostních sborů.

⇣ Psali jsme:

Spalničky: Policistům pražské pořádkové jednotky hrozí nákaza. Jeden nemoc chytil

⇣ Psali jsme:
Jak se vám líbí článek?
1) Skvělé
0
2) Dobré
0
3) Průměr
0
4) Nic moc
0
5) Katastrofa
0
2 komentáře

Reagujte

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.


PressPort Magazín je nezávislá zpravodajsko-publicistická platforma. Spuštěna byla dne 11. listopadu 2018 a sestává z několika hlavních rubrik: ppinfo, postřehy a dalších a má i své subdomény (tematické přílohy ppděti aj.). Každý den přinášíme čerstvé zprávy z domova i ze světa na doménách ppmagazin.com či pressportmagazin.cz. Obsah je po uplynutí určité doby automaticky mazán a nahrazován aktuálním. 

 

2020 © ppmagazín.com. Publikování obsahu je bez písemného souhlasu zakázáno.

Design Pribil ProductionIČO: 06437176

Posunout nahoru