Koláž: PPM

Tvoje vakcína chrání mne?

O rozdělení občanů na očkované a neočkované

V souvislosti s tím, jak se objevují informace o rozdělení občanů na očkované a neočkované, privilegia pro ty první či omezení pro ty druhé, si zde chci vyjasnit jednu důležitou otázku.

Glosy
Publicistická rubrika Glosy sestává z názorových článků autorů, kteří spolupracují s PPMagazínem.

Pokud si správně vykládám informace, které jsem o vakcíně četla, funguje toto očkování tak, že očkovaný jedinec může být virem infikován, nemoc u něj může do určité míry (?) propuknout, nicméně vakcinace brání tomu, aby se rozvinula do závažné, život ohrožující formy? Navíc – a to je podstatné – zůstává takový člověk po jistou dobu infekční, tj. může nakazit virem někoho dalšího.

Je tomu skutečně tak? Jestliže se mýlím, budu ráda, když mne někdo opraví či doplní.

Pokud jsou tyto předpoklady správné, plynuly by z toho některé poměrně zajímavé důsledky.

Například záměr jedněch aerolinek pouštět do letadel jen očkované jedince, by byl vcelku nesmyslný. I očkovaný člověk by mohl být infikovaný i očkovaný by mohl nakazit letištní a palubní personál a své spolucestující. Proč tedy vyžadovat očkování a nikoliv například testy?

Podobně také seznamy či registry očkovaných, které by měly sloužit k případnému omezování těch, kdo na seznamech nejsou, by byly zbytečné. Skutečnost, že se někdo podrobil očkování, by neznamenala pro jeho okolí vůbec nic. Nepředstavovala by vyšší ochranu před případnou nákazou, tj. nižší riziko.

Jinak řečeno, ochrana v této podobě představuje primárně ochranu očkovaného, nikoliv jeho okolí.

Přeneseně může znamenat i vyšší ochranu celku, ovšem pouze v tom směru, že očkovaný jedinec zřejmě nezaměstná zdravotnictví a nebude potřebovat intenzívní péči. V tomto ohledu je však třeba vzít v úvahu účinnost vakcíny, která není stoprocentní, což znamená, že popsaný efekt nefunguje vždy, a dále okolnost, že třeba zdravý třicetiletý člověk by i v případě onemocnění bez předchozí vakcinace využil nemocniční lůžko jen s poměrně nízkou pravděpodobností.

Shrnuto do jedné věty: neplatilo by moje vakcína chrání tebe, tvoje vakcína chrání mne. Každá vakcína by chránila jen toho, komu byla aplikována.

Vyděračský slogan, užívaný k vynucování nošení roušek, by v případě očkování nebylo možné použít.

Znovu upozorňuji, že tyto závěry jsou relevantní pouze pro případy, kdy očkování funguje jen jako ochrana před rozvinutím vlastního onemocnění, nikoliv před samotnou infekcí a jejím předáváním dál.

Ale pokud to tak je, znamenalo by to konec vydírání.

vaší podpory si vážíme
Zde můžete podpořit
PPMagazín
DĚKUJEME
Tvoje vakcína chrání mne?
Hodnocení čtenářů1 Hlas
92
92

Základní informace

PressPort Magazín (na doméně ppmagazin.com) je nezávislá celostátní publicistická platforma s orientací na tradiční hodnoty, která ctí svobodu slova a zakládá si na slušnosti, konstruktivní debatě a přitažlivé vizuální formě. Spuštěna byla dne 11. listopadu 2018 a všechny práce byly vykonávány bez nároku na honorář. PressPort Magazín si od té doby vybudoval slušnou pozici, kdy naše články přebírají i mainstreamoová tuzemská média. Z pohledu mediálního trhu jde o hotový produkt.