FOTO: Facebook

Většinová společnost je proti

Většina novinářů a médií si ztotožňuje současnou politickou garnituru s ideály demokracie, přestože to není pravda

Dvě nejdůležitější slova, která zazněla na včerejší demonstraci, jsou generální stávka. Věcně vzato znamenají především dosažení společenského konsensu. Stavu, kdy se jednotlivé proudy společnosti shodnou na faktu, že vláda, vzešlá z regulérních voleb v roce 2021, porušila většinu předvolebních slibů a svou diletantskou, nebezpečnou politikou vede zemi ke zkáze.

Glosy
Publicistická rubrika Glosy sestává z názorových článků autorů, kteří spolupracují s PressPort Magazínem.

Generální stávka je vyjádřením stavu, kdy se většina občanů v zemi odmítá dál podřizovat chybným rozhodnutím vlády a dává jednoznačně najevo, že nehodlá dál strpět jak porušení předvolebních slibů, tak politiku, vedoucí k ničení prostředí a společnosti.

Postup kroků je evidentní: generální stávka, demise vlády, nové volby. Problém je, že většinová společnost v tuto chvíli podobné myšlenky ještě odmítá.

Faktem je, že vláda, která se vehementně za cenu lží, podrazů a planých slibů prodrala k moci, v danou chvíli ovládá Parlament a Senát. Její kandidát generál NATO Petr Pavel se stal prezidentem. Vládě přizvukují mainstreamová, veřejnoprávní i komerční média. Na své straně má i Ústavní soud v osobě Pavla Rychetského. A především má podporu podstatné části veřejnosti. Nedávné vítězství Pavla v prezidentských volbách je toho jasným dokladem.

Nezáleží na tom, že volební vítězství je spíše výsledkem soustředěné a dlouhodobé palby médií na hlavního prezidentského protikandidáta, Andreje Babiše. Nezáleží ani na tom, že média ve svém tažení proti opozici systematicky ničí opoziční proudy a poskytují tak Fialově vládě podporu, kterou si nezaslouží. Ani v nejmenším. Je to dlouholetý problém, jehož podstatou je prostý fakt, že většina novinářů a médií si ztotožňuje současnou politickou garnituru s ideály demokracie, přestože to není pravda.

Pro současnou vládu je demokracie jen fíkovým listem. Vláda používá pojem a instituty demokracie pouze jako razící štít pro své agendy a sebeprosazování. Je to špinavý trik. Machiavelistický mechanismus, jehož cílem je uchopení moci, vytvoření mocenské převahy a následné prosazování pohodlné politiky, poplatné západním zájmům. Výměnou za zpětnou podporu z týchž center evropské a globální moci.

Budování vlastního státu, vytváření hodnot, ekonomických, demokratických, zemi posilujících či národohospodářských v této vládě je (a vždy i bylo) až druhotným programem, ke kterému neochotně přistupuje teprve na nátlak veřejnosti či opozice.

Každodenní realita – přešlapy proti demokratickým principům a hodnotám – usvědčují tuto politickou garnituru ze zneužívání demokracie. Pokusy o omezování opozice, politické procesy, ostrakizace politické konkurence, špinavé lhaní, vládní neúspěchy a jejich relativizaci vidíme prakticky denně. Nemluvě o propojení s kriminálními skupinami. Ale rozhodující část veřejnosti se o to nezajímá. Nebo tomu jednoduše, zatím, nevěří. Nezáleží dokonce ani na tom, že většina občanů v tomto státě prostě ví jen polovinu pravdy – tu, kterou mají vidět a vědět.

Je to problém opozice. Opozice má být natolik silná a schopná, že tento neblahý stav dokáže postupnými kroky zvrátit. Nezáleží také na tom, že opozice nemá v ruce příslušné nástroje. Nemá vlastní silná média, která by umožnila šířit pravdu o podstatných soudobých jevech a problémech. Vysvětlovat, jak se ve skutečnosti věci mají. Musí si je vytvořit. Musí být schopna dokázat zajistit jejich financování a provoz.

Opozice, autoři, nezávislí ekonomové, odborníci, nezávislá média či organizace nemají potřebné finance, natož rozsáhlou podporu, jakou mají k dispozici apologetové této vlády. Podporu západních institucí, vlivových agentur futrujících rozpočty mimovládek, neziskovek a redakcí granty. Stamiliónovou fundací, například, přímo novinářům (v tomto případě pro změnu z veřejných prostředků).

Opozice, parlamentní i mimoparlamentní, má sice podporu značné části veřejnosti, ale zatím nedokáže vnášet celospolečenská témata a získat si pravdou, objektivním přístupem, režimem padni komu padni na svou stranu většinovou veřejnost.

O tom, co je „pravda“ rozhodují tak zatím provládní média.

vaší podpory si vážíme
Zde můžete podpořit
PressPort Magazín
DĚKUJEME
Většinová společnost je proti
Hodnocení čtenářů0 Hlasů
0
Komentátor

Základní informace

PressPort Magazín (na doméně ppmagazin.com) je nezávislá celostátní publicistická platforma s orientací na tradiční hodnoty, která ctí svobodu slova a zakládá si na slušnosti, konstruktivní debatě a přitažlivé vizuální formě. Spuštěna byla dne 11. listopadu 2018 a všechny práce byly vykonávány bez nároku na honorář. PressPort Magazín si od té doby vybudoval slušnou pozici, kdy naše články přebírají i mainstreamoová tuzemská média. Z pohledu mediálního trhu jde o hotový produkt.