Vážení čtenáři,

nabízíme možnost pro kohokoli pomoci nám náš provoz a rozvoj částečně financovat. A to buď za 1) prostřednictvím kreditní karty, anebo za 2) bankovním převodem.

1. Podpořit prostřednictvím kreditní karty

2. Podpořit bankovním převodem

Číslo účtu: 1291350143/0800 

Variabilní symbol: 001

Chceme o náš produkt pečovat, rozšiřovat ho, více ho propagovat, hledat nové možnosti spolupráce a usadit PressPort Magazín na pevné místo na českém mediálním trhu. Za vaši případnou podporu, která bude využita předně na proplácení honorářů externím autorům.

Děkujeme

Základní informace

PressPort Magazín (na doméně ppmagazin.com) je nezávislá celostátní publicistická platforma s orientací na tradiční hodnoty, která ctí svobodu slova a zakládá si na slušnosti, konstruktivní debatě a přitažlivé vizuální formě. Spuštěna byla dne 11. listopadu 2018 a všechny práce byly vykonávány bez nároku na honorář. PressPort Magazín si od té doby vybudoval slušnou pozici, kdy naše články přebírají i mainstreamoová tuzemská média. Z pohledu mediálního trhu jde o hotový produkt.