Milan Kundera | ILUSTRACE: PPM

Osočování Kundery polistopadovými elitami byla forma ideologického boje proti pohledu, který zpochybňoval jejich iluze

Podobné to bylo s jiným slavným exulantem, Karlem Krylem. Teprve po popraskání těchto iluzí i liberální elity začínají uvažovat nad Kunderovými myšlenkami.

Díky jeho smrti jsem si uvědomil, že Milan Kundera se řídil tím, čím se řídil Marx, Dante a jiní. Marx to vyjádřil Dantovými slovy: Nech ostatní, ať mluví, ty jdi svou cestou.

Umění
Rubrika Umění se snaží zprostředkovat mj. věci, které unikají hlavnímu mediálnímu proudu.

Kundera psal romány navazující na osvícenské romanopisce (jeho velký vzor Denis Diderot) a na moderní tvůrce v době, kdy byl v módě postmoderní anti-román a francouzští intelektuálové dávali ve slovních ohňostrojích vale osvícenskému rozumu. Kundera navzdory duchu doby učil své čtenáře myslet. Jeho romány jsou především myšlením, které k nám přichází, jako kdybychom byli ve stavu melancholie či bdělého snění. Kundera byl myslitelem, který prostřednictvím svých postav vyjadřoval často podivuhodně pronikavé postřehy, jak to dokázal Diderot nebo Voltaire.

V současné české próze člověk dlouho čeká na nějakou myšlenku, kterou by neznal z novin či televize. Čest výjimkám, jako je Emil Hakl a jeho kniha Skutečná událost, kde se kladou neotřelé, znepokojivé otázky, nebo poslední knihy Magdalény Platzové. Nicméně ve světové literatuře lze vysledovat snahu myslet vlastní hlavou a pochopit, co se to kolem nás děje (k tomu doporučuji knihu V chapadlech murmuru od Jana Bělíčka).

Jakousi zvláštní náhodou jsem zrovna včera, den před Kunderovou smrtí, připadl v Kunderově Uneseném Západu na pasáž, která vystihuje jeho pronikavé spisovatelské myšlení. Píše tam, že po příjezdu do Francie se pokoušel svým francouzským přátelům vysvětlit, že po invazi u nás nastal kulturní masakr. Byly zlikvidovány všechny literární a kulturní časopisy bez výjimky. Týdeník Literární noviny měl náklad tři sta tisíc výtisků, a přitom byl opravdu literární. Byly v něm dlouhé články o umění, o dějinách, filosofii, politice, které nepsali novináři, nýbrž sami spisovatelé, filosofové, historici.

Jak dodává Kundera, ve dvacátém století sotva v které zemi najdeme literárně kulturní časopis, který by měl tak zásadní společenský vliv. Jeho přátelé ho poslouchali s jistými rozpaky. Kdyby zmizely všechny literární časopisy ve Francii či Anglii (a později i v České republice a na Slovensku), nikdo by si toho nevšiml, ani jejich vydavatel. Kundera si záhy uvědomil, že v Paříži se i v docela kultivovaném prostředí při večeřích mluví o televizních pořadech, ne o literárních časopisech. Zmizení kulturních časopisů bylo v tehdejším Československu masově vnímáno jako katastrofa, otřes a tragédie. Zmizení kulturních časopisů se ve Francii a v západní Evropě prožívá jako něco banálního a bezvýznamného, jako ne–událost, jak to píše Kundera.

Vzpomeňme na Kunderovu polemiku s Havlem, která se mimo jiné vedla kvůli tomu, co je normalita. Podle Havla bylo pražské jaro pokusem navrátit se do normality západní civilizace. K ní ovšem patří, že zmizení kulturních časopisů je něco banálního a že následkem zmizení kulturního povědomí se politika změnila v žonglování s vyprázdněnými frázemi. To je podivná normalita. V posledních patnácti letech už málokdo tvrdí, že žijeme v politické normalitě. V politické teorii vládne téměř všeobecný souhlas, že zažíváme hlubokou krizi liberální demokracie, a často zaznívají hlasy, že máme před sebou časy ještě temnější. Kundera si vnitřní vyprázdnění západní politiky a společnosti uvědomoval už v době pražského jara a nedělal si o ní iluze ani později v době exilu.

Tento postoj vyjádřený v polemice s Havlem a pak v úvahách jeho románových hrdinů byla hlavní třecí plocha mezi ním a polistopadovými liberálními elitami. Jejich osočování Kundery ze všeho možného byla nakonec jen forma ideologického boje proti cizorodému pohledu, který zpochybňoval jejich iluze o liberální demokracii. Podobné to bylo s jiným slavným exulantem, Karlem Krylem. Teprve po popraskání těchto iluzí i liberální elity začínají uvažovat nad Kunderovými myšlenkami. Kéž by se Kunderova smrt stala začátkem jeho druhého života v české společnosti, politice, a v českém románu zvláště.

vaší podpory si vážíme
Zde můžete podpořit
PPMagazín
DĚKUJEME
Osočování Kundery polistopadovými elitami byla forma ideologického boje proti pohledu, který zpochybňoval jejich iluze
Hodnocení čtenářů3 Hlasy
65
65
Komentátor

Základní informace

PressPort Magazín (na doméně ppmagazin.com) je nezávislá celostátní publicistická platforma s orientací na tradiční hodnoty, která ctí svobodu slova a zakládá si na slušnosti, konstruktivní debatě a přitažlivé vizuální formě. Spuštěna byla dne 11. listopadu 2018 a všechny práce byly vykonávány bez nároku na honorář. PressPort Magazín si od té doby vybudoval slušnou pozici, kdy naše články přebírají i mainstreamoová tuzemská média. Z pohledu mediálního trhu jde o hotový produkt.