ILUSTRACE: PPM

Ústavní soud nemůže říci, že nějaké rozhodnutí je v pořádku, protože je podle zákona

Musí se zabývat tím, zda je ten zákon v souladu s Ústavou a předpisy.

V kauze jmenování soudců k Ústavnímu soudu jsem zdrženlivá.

justice
Rubrika Justice se zabývá nezávislostí justice a vším, co s tématem souvisí.

Nemíním zpochybňovat erudici dr. Fremra, který odstoupil, nehodnotím, co měl, nebo neměl dělat jako soudce ve státě, v němž vedoucí úloha ve společnosti náležela Komunistické straně Československa. Obecně pokládám za problematické, abychom se k tomu vyjadřovali my, kteří jsme nebyli před dilemata té doby postaveni.

Ale mám k tomu jeden malý přípodotek, snad jen nuanci, která mi připadá v daném kontextu docela podstatná.

Ono se teď hodně připomíná, že soudce prostě musí soudit podle zákona – a je to pravda. Takže když tehdejší zákon ukládal potrestat opuštění republiky, musel být občan, který byl pro takový skutek souzen, potrestán. Nebyla jiná možnost. Byl to zákon.

Ale – Ústavní soud je jedinou složkou moci soudní v České republice, která není zákonem vázána.

Článek 88 odst. 2 naší Ústavy říká: Soudci Ústavního soudu jsou při svém rozhodování vázáni pouze ústavním pořádkem a zákonem podle odstavce 1.

Zákonem podle odstavce 1 je míněn zákon č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu. Jinými obyčejnými zákony soudci při rozhodováni vázáni nejsou.

Ústavní soud nemůže říci, že nějaké rozhodnutí je v pořádku, protože je podle zákona. Musí se zabývat tím, zda je ten zákon v souladu s Ústavou a předpisy, které tvoří ústavní pořádek. Pokud je s nimi znění zákona v rozporu, nebudou k němu soudci Ústavního soudu přihlížet.

Nějaké podle zákona, takže v pořádku u něj neplatí. A je to právě jenom Ústavní soud, kde to takhle je.

vaší podpory si vážíme
Zde můžete podpořit
PPMagazín
DĚKUJEME
Ústavní soud nemůže říci, že nějaké rozhodnutí je v pořádku, protože je podle zákona
Hodnocení čtenářů0 Hlasů
0
0

Základní informace

PressPort Magazín (na doméně ppmagazin.com) je nezávislá celostátní publicistická platforma s orientací na tradiční hodnoty, která ctí svobodu slova a zakládá si na slušnosti, konstruktivní debatě a přitažlivé vizuální formě. Spuštěna byla dne 11. listopadu 2018 a všechny práce byly vykonávány bez nároku na honorář. PressPort Magazín si od té doby vybudoval slušnou pozici, kdy naše články přebírají i mainstreamoová tuzemská média. Z pohledu mediálního trhu jde o hotový produkt.